Centrum Sztuk Zdrowotnych


Powrót na stronę główną » Kursy: ćwiczenia i masaże zdrowotne i energetyczne » Masaż stóp On Zon Su
Najbliższe i  bieżące szkolenia znajdą Państwo na stronie głównej. Jeżeli są Państwo na innej stronie, niż główna, proszę kliknąć w  menu: "Powrót na stronę główną"
Jesteśmy też na YT: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty youtube.png, FB Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty facebook.png oraz na Google+ Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty google+.png

Praca końcowa

Uczestnicy kursu, którzy chcą przystapić do egzaminu i  otrzymać dyplom zobowiązani są do napisania pracy końcowej podsumowującej ich wiedzę, praktykę i  zrozumienie masażu stóp On Zon Su.

Temat i  zakres pracy powinien być uzgodniony z  osobą prowadzacą szkolenie.

Przykładowe zakresy tematów prac końcowych:

♥ - Sprawozdanie z  własnej praktyki masażu On Zon Su
- opis efektów masażu wykonanego co najmniej dziewięciokrotnie na co najmniej trzech osobach
- wstępny opis problemów
- uzasadnienie doboru zastosowanych map i  sposobu wykonania masażu
- opis odczuć i  spostrzezeń osoby masowanej w  trakcie i  po masażu
- opis odczuć i  spostrzezeń osoby masujacej w  trakcie i  po masażu
- wnioski

♥ - Zdrowotne zastosowanie masażu stóp On Zon Su dla leczenia konkretnego problemu zdrowotnego
- opis efektów masażu wykonanego co najmniej dziesięciokrotnie na co najmniej jednej osobie
- wstępny opis problemów
- uzasadnienie doboru zastosowanych map i  sposobu wykonania masażu
- opis odczuć i  spostrzezeń osoby masowanej w  trakcie i  po masażu
- opis odczuć i  spostrzezeń osoby masujacej w  trakcie i  po masażu
- efekty zdrowotne
- wnioski

Tekst pracy końcowej powinien spełniać następujące wymagania:
- praca powinna być napisana w  formacie .doc programu MS Word
-  format arkusza papieru A4,
-  czcionka: Calibri
-  wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt,
-  odstęp między wierszami: 1,5 wiersza,
-  marginesy: górny, dolny, lewy, prawy: 2,5 cm; na oprawę: 1 cm, w  pracy drukowanej dwustronnie należy stosować marginesy lustrzane,
-  stosować justowanie, czyli wyrównanie tekstu do obu marginesów,
-  stosować akapity,
-  wszystkie strony pracy są ponumerowane ( pierwszą stroną jest strona tytułowa pracy końcowej);
-  tytuły rozdziałów powinny być napisane wersalikami pogrubioną czcionką o  rozmiarze 14 pkt.; tytuły podrozdziałów powinny być napisane pogrubioną czcionką 12 pkt.; poniżej każdego tytułu należy zostawić przestrzeń o  szerokości 12 pkt.; nie należy stawiać kropek na końcu tytułów rozdziałów i  podrozdziałów;
-  przypisy powinny być umieszczone na dole strony, do której się odnoszą; rozmiar czcionki 10 pkt.,
-  zalecana objętość pracy: 5-20 stron,
-  egzemplarz przeznaczony do akt winien zawierać oświadczenie słuchacza o  samodzielnym napisaniu przedstawionej pracy i  wykonaniu opisanych masaży.

Praca końcowa powinna zawierać spis literatury.

Zapraszamy też na Youtube: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty youtube.png, FB Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty facebook.png oraz na Google+ Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty google+.png


© Marian Nosal 2007, Czas generacji strony: 354.8 ms. Ostatnia aktualizacja: 2019-02-01 20:48