Centrum Sztuk Zdrowotnych
Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Nauczyciele » prof. dr Yifan Yang 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

Zapraszamy na szkolenie:
[[title]] Yifan_Yang.jpgSzkoła Ziołolecznictwa Klasycznej Medycyny Chińskiej – kurs trzyletni. Prowadzi prof. dr  Yifan Yang, więcej…
Prosimy o  zgłaszanie chęci uczestniczenia w  tym szkoleniu.
Informacje i  zapisy:
Marian Nosal, komórka: 697113930; stacjonarny: 224785715
ZIOŁOLECZNICTWO TCM: Diagnoza i   leczenie wzorców patologii niedoboru Qi i   Krwi oraz Widocznego i   niewidocznego Śluzu.: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - prof. dr Yifan Yang Yifan_Yang.jpg 14-15 IV 2018 r. prowadzi prof. dr  Yifan Yang. , więcej… Prosimy o  zgłaszanie chęci uczestniczenia w  tym szkoleniu. Informacje i  zapisy: Marian Nosal, komórka: 697113930; stacjonarny: 224785715

Prof. dr  Yifan Yang

Programy kursów opracowane przez prof. dr Yifan Yang

prof. dr Yifan Yang
prof. dr Yifan Yang
Profesor Yifan Yang studiowała Tradycyjną Medycynę Chińską oraz medycynę zachodnią na Pekińskim Uniwersytecie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej w  latach 1977 -1982.

Ukończyła studia ze specjalizacją w  chińskiej medycynie ziołowej i  recepturach ziołowych.

Po ukończeniu PUTMC pracowała osiem lat jako lekarz i  wykładowca na Wydziale Receptur Ziołowych również na Pekińskim Uniwersytecie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

Gruntowne wykształcenie w  dziedzinie chińskich receptur ziołowych zdobyła podczas 13 lat studiów i  wspólnej pracy z  profesorami Wang Mianzhi i  Li Qigye, specjalistami w  dziedzinie formuł ziołowych klasycznej medycyny chińskiej.

W czasie studiów i  pracy na Pekińskim Uniwersytecie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej poznała i  w mistrzowski sposób opanowała wielką ilość formuł opisanych w  klasycznej lieraturze medycyny chinskiej przez najwybitniejszych lekarzy w  historii Chin, ale przede wszystkim opanowała stojącą za nimi filozofię, klasyczny chiński medyczny sposób myślenia, strategię i  metody terapii.

Szczególnie wiele zawdziecza wieloletnim studiom u  najwybitniejszego nauczyciela ziołolecznictwa w  Chinach prof. Wang Mianzhi, dyrektora Chińskiego Towarzystwa TCM i  dyrektora Komitetu Ziołolecznictwa w  Ministerstwie Zdrowia Chin.

Prof. Yifan Yang od ponad dwudziestu lat kontynuuje i  rozwija jego pracę edukacyjną w  krajach Zachodniej Europy, a  ostatnio równiez w  Polsce.

W 1990 roku przeniosła się do Holandii, gdzie od ponad 24 lat pracuje, podobnie jak w  Chinach, jako lekarz i  samodzielny wykładowca Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Za swoją pracę i  publikacje otrzymała tytuł profesora na Pekińskim Uniwersytecie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

Regularnie wykłada i  prowadzi seminaria w  wielu szkołach medycyny chińskiej w  Holandii, Belgii, Niemczech, Austrii i  Szwajcarii.

Pani Profesor ma ogromna wiedzę i  doświadczenie zarówno jako praktyk, jak i  jako pedagog i  tą wiedzą w  bardzo oddany sposób dzieli się z  przyszłymi terapeutami i  lekarzami Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

Jej nauczanie charakteryzuje się wielka solidnością, systematycznością oraz zrozumieniem potrzeb terapeutów i  pacjentów.

Szczególną uwagę zwraca na zrozumienie powiązań miedzy objawami patologii u  pacjenta i  działaniem ziół oraz mieszanek ziołowych a  także na umiejętność samodzielnego tworzenia i  korygowania formuł ziołowych, reagując na zmiany wzorców patologii.

Jest też niezwykle pogodną i  pozytywna osobą i  te cechy przekazuje w  czasie swoich wykładów i  seminariów.

Jest autorką podręczników: "Chinese Herbal Medicine - Comparisons and Characteristics" i  "Chinese Herbal Formulas – Treatment principles and Composition Strategies", które stały się standardem w  nauczaniu ziołolecznictwa i  receptur medycyny chińskiej na Zachodzie.

·Bibliografia prof. dr Yifan Yang

Wszystkie planowane szkolenia i kursy na stronie głównej...

Programy kursów opracowane przez prof. dr Yifan Yang