Centrum Sztuk Zdrowotnych

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Programy wszystkich szkoleń, kursów » Programy: Tradycyjna Medycyna Chińska » prof. dr Yifan Yang » Szkoła Ziołolecznictwa Klasycznej Medycyny Chińskiej  – kurs trzyletni. » Program nauczania Drugiego Poziomu Szkoły Ziołolecznictwa Klasycznej Medycyny Chińskiej 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:

☼ Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ☼

PROGRAM SZKOLENIA: Szkoła Ziołolecznictwa Klasycznej Medycyny Chińskiej – kurs trzyletni

Drugi Poziom szkolenia, to nauka zastosowań ziół w  leczeniu konkretnych grup schorzeń.

Ta część szkolenia nosi też nazwę: "Szkoła Ziołolecznictwa Klasycznej Medycyny Chińskiej dla praktyków – kurs dwuletni, dziewięć sesji dwudniowych"

Przebieg 2 Poziomu kursu:


Poznanie niemal 100 kolejnych formuł do użytku klinicznego.

Cel

Studenci mają posiadać podstawową wiedzę i  umiejętności w  zakresie diagnozy i  leczenia według TMCh.

*egzamin pisemny

*Uwaga:

• Egzamin nie jest obowiązkowy.

• Studenci nie przystępujący do egzaminu otrzymają po odbyciu wszystkich sesji certyfikaty uczestnictwa w  kursie;

• Studenci, którzy zdali egzamin otrzymają dyplomy z  oceną z  egzaminu.

• Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które brały udział we wszystkich sesjach szkolenia trzyletniego