Centrum Sztuk Zdrowotnych

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Szkolenia, kursy Tradycyjna Medycyna Chińska-TCM 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

☼ Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ☼

Witajcie Moi Drodzy, Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty Lada_Malinakova.jpg W czerwcu kontynuujemy ćwiczenia Tai Chi Kung (Qigong i  Tai Chi) po przerwie na Polach Mokotowskich. Prowadzi Lada Malinakova Organizacja i  płatności: , więcej…
Zapraszamy na Lada MalinakovaTai Chi, Forma DzieciLetni Obóz Qigong oraz Tai Chi Chuan (Chi Kung i   Taijiquan), 4-18 lipca 2020 - budowanie zdrowia i  Tradycyjna Medycyna Chińska w  praktyce. Prowadzi Lada Malinakova. Prosimy o  zgłaszanie chęci uczestniczenia w  tym szkoleniu. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 697113930; stacjonarny: 224785715 , więcej…

10 - 13 lutego 2012 roku

Życiodajne krążenia: meridiany i  luo JING LUO MAI 經絡脈 w  ciele człowieka. Osiem punktów mistrzowskich , czyli osiem punktów spotkań meridianów nadzwyczajnych BA MAI JIAO HUI XUE 八脈交會穴  - Seminarium Tradycyjnej Chińskiej Medycyny

Elisabeth Rochat de la Valee du Lac de Jonc
Elisabeth Rochat de la Valee du Lac de Jonc
Kurs prowadzi Elisabeth Rochat de la Vallee, więcej…

Miejsce zajęć: Warszawa, ul. Towarowa 22, więcej… - nowa, większa, położona w  centrum miasta sala
W razie dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia na inną salę na terenie Warszawy.

Od piątku do niedzieli od 10:00 do 17:00.
W poniedziałek od 09:00 do 16:00.
Przewidziane są krótkie przerwy (organizator zapewnia kawę i  herbatę) i  jedna dłuższa na obiad (tani katering zewnętrzny lub we własnym zakresie).
W czasie seminarium przewidujemy możliwość korzystania z  odpłatnego cateringu zewnętrznego. Będą to proste, zdrowe posiłki gotowane według zasady pięciu przemian, z  uwzględnieniem pory roku.

Tematy kursu:
1) Życiodajne krążenia w  ciele człowieka (3 dni)
2) Osiem punktów mistrzowskich meridianów nadzwyczajnych (1 dzień)

Program kursu, więcej…

Fragmenty z  materiałów do seminarium - cytaty z  klasyki medycyny chińskiej, przejdź…

Uczestnicy: w  seminariach prof. Elisabeth Rochat de la Vallee biorą udział doświadczeni akupunkturzyści i  lekarze tradycyjnej chińskiej medycyny. W  czasie wykładów przedstawiana jest szeroka wizja zdrowia człowieka w  świetle klasycznych starożytnych dzieł medycyny chińskiej. Wizja ta ma głębokie implikacje w  pracy klinicznej. Osoby początkujące w  dziedzinie chińskiej medycyny proszone sa o  kontakt z  organizatorem w  celu ustalenia wiedzy, która jest konieczna do pełnego skorzystania z  danego kursu.

UWAGA:
W czasie seminarium nie będzie wykładany przebieg meridianów i  innych krążeń ożywczych, (te tematy omawia się na innych kursach i  w dostępnej literaturze). Będzie natomiast omówione ich znaczenie i  rola, jaką odgrywają wśród innych krążeń, czyli informacje, których nie można znaleźć w  innych źródłach.
Zobaczymy, na czym polega specyficzny charakter każdego typu krążeń : meridiany, luo, krążenia dywergentne (jing bie) i  ścięgnisto-mięśniowe (jing jin).
Przyjrzymy się również, jaka jest jakość tchnień działających w  każdym z  nich (Taiyang, Shaoyin itp) rozwijając to na przykładzie krążeń przyporządkowanych Taiyin i  Yangming stopy.
Nawet osoby z  wysokimi kwalifikacjami w  dziedzinie akupunktury i  medycyny chinskiej, znajdą w  tym seminarium (podobnie, jak w  poprzednim) nowe, trudne do znalezienia w  innych źródłach, informacje dotyczące w  szczególności wiedzy i  faktów medycznych, sposobu myślenia, a  szczególnież syntezy systemu zależności energetycznych.

Uczestnicy kursu otrzymają skrypt zawierający cytaty z  klasyki medycyny chińskiej i  podstawowe znaki chińskie z  zakresu omawianej tematyki.

Opłata za całe seminarium wynosi: 980 PLN
Rejestracja uczestników:
Warunkiem wzięcia udziału w   kursie jest telefoniczne zgłoszenie udziału oraz wpłata w   terminie do 10 stycznia 2012 roku zaliczki w  kwocie 400 PLN lub pełnej opłaty za kurs .
Tylko całkowite lub częściowe uiszczenie opłaty za kurs jest równoznaczne z   rezerwacją miejsca na liście uczestników.
Zniżka:
Uiszczając do 10 stycznia 2012 roku pełną opłatę za kurs otrzymają Państwo rabat i   cena kursu wyniesie wówczas 850 PLN.
Promocje i  inne warianty opłat:
1) opłata za całość seminarium, dla osób, które brały udział w  całym seminarium Elisabeth Rochat organizowanym przez CSzZ w  terminie wrzesień/październik 2011 i  dokonają pełnej wpłaty do 10 stycznia 2012 roku - 780 zł
2) opłata za 3 dni seminarium - 760 PLN przy zaliczce 400 PLN płatnej do 10 stycznia 2012, po tym terminie 800 PLN
3) opłata za 2 dni seminarium - 580 PLN przy zaliczce 300 PLN płatnej do 10 stycznia 2012, po tym terminie 600 PLN
4) opłata za 1 dzień seminarium - 350 zł przy zaliczce 200 PLN płatnej do 10 stycznia 2012, po tym terminie 360 PLN
Jeżeli na 20 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik nie zgłosi rezygnacji, to zaliczka lub opłata jest bezzwrotna.
Przy płatności częściowej, brakującą część opłaty za kurs należy wpłacić na konto najpóźniej do dnia rozpoczęcia kursu lub gotówką przed zajęciami.
Prosimy o  przedstawienie dowodu wpłaty na konto.
Ilość miejsc jest ograniczona, o  uczestnictwie decyduje kolejność wpłat.
Jeżeli kurs zostanie odwołany, organizator dokona zwrotu zainkasowanych opłat.
Ceny obejmują wykłady i  skrypty, nie obejmują natomiast zakwaterowania i  wyżywienia.

Prosimy o  zgłoszenia telefonicznie, a  następnie o  wniesienie opłaty za seminarium na konto:
Bank Pekao S.A. Oddział IV w  Warszawie: 76 1240 1053 1111 0010 2983 4034
Dla: Lada Malinakova Centrum Sztuk Zdrowotnych, ul. Królów Polskich 11m3, 02-496 Warszawa
Tytuł wpłaty: "Seminarium Elisabeth Rochat, luty 2012"

Informacje i   zapisy:
Marian Nosal, komórka: 697113930; stacjonarny: 224785715


Bardzo prosimy o  przekazanie informacji o  tym seminarium znajomym.

Zapraszamy też na Youtube: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty youtube.png, FB Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty facebook.png oraz na Google+ Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty google+.png