Centrum Sztuk Zdrowotnych
Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Szkolenia, kursy Tradycyjna Medycyna Chińska-TCM » Kurs aurikuloterapii, czyli akupresury i  akupunktury ucha 5-6, 7-8, 12-13 I 2013 roku Sesja 1 , 2 i 3 » Egzamin końcowy 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:
dr Agnieszka KrzemińskaMedycyna NAJBLIŻSZE SZKOLENIE: Szkoła Dietetyki Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TCM), kurs siedmioczęściowy, edycja Wiosna 2018 Warszawa, II - VI 2018 r. Prowadzi dr  Agnieszka Krzemińska., więcej…

Egzamin końcowy kursu aurikuloterapii, czyli akupresury i  akupunktury ucha, część 1, 2 i  3.

Po ukończeniu trzech stopni, wszyscy uczestnicy mogą otrzymać zaświadczenie ukończenia kursu. Dla tych, którzy pragną pracować praktycznie w  dziedzinie aurikuloterapii, istnieje możliwość otrzymania dyplomu. Warunkiem otrzymania dyplomu jest przedstawienie sprawozdania z  praktyki aurikuloterapii (z leczenie pięciu pacjentów) i  zdanie egzaminu.

Egzamin składa się z  części pisemnej, ustnej i  praktycznej.
Egzamin będzie dotyczył całości przerobionego materiału, a  w szczególności:
1. właściwej lokalizacji punktów,
2. znajomości ich zastosowania,
3. wyboru najlepszych punktów w  przypadkach konkretnych zaburzeń,
4. praktycznej umiejętności użycia igieł i  ziaren.

Dla właściwego i  systematycznego przyswojenia materiału jak również przygotowania sprawozdania z  leczenia 5 pacjentów, należy przewidzieć czas na praktykę między drugim i  trzecim stopniem kursu.
Osoby, które chcą zdawać egzamin bezpośrednio po ukończeniu tuż po sobie części 1, 2 i  3 kursu (w ramach jednej edycji szkolenia) mogą przystąpić do egzaminu, ale dyplom z  oceną z  egzaminu otrzymają dopiero po dostarczeniu (co wymaga czasu) i  zaakceptowaniu dokumentacji opisującej leczenie przy pomocy aurikuloterapii co najmniej pięciu pacjentów

Informacje o  innych kursach i  szkoleniach z  dziedziny:
- Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
-  dietetyki Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
-  akupunktury
-  starożytnej chińskiej refleksologii - masażu stóp On Zon Su
- gimnastyki Tai Ci i  Chi Kungu medycznego
i innych sztuk zdrowotnych w  serwisie internetowym:
www.CentrumSztukZdrowotnych.pl