Centrum Sztuk Zdrowotnych
Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej

   wersja do druku 
Strona glówna » Szkolenia, kursy Tradycyjna Medycyna Chińska-TCM » X 2014 - VI 2017 Szkoła Ziołolecznictwa Klasycznej Medycyny Chińskiej  – kurs trzyletni » Przebieg kursu i metoda nauczania 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:


Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [Ile to jest?] not found. common.php@391 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [zero] not found. common.php@437 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [jeden] not found. common.php@438 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [dwa] not found. common.php@439 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [trzy] not found. common.php@440 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [cztery] not found. common.php@441 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [pięć] not found. common.php@442 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [sześć] not found. common.php@443 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [siedem] not found. common.php@444 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [osiem] not found. common.php@445 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [dziewięć] not found. common.php@446 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [dziesięć] not found. common.php@447 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [jedenaście] not found. common.php@448 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [dwanaście] not found. common.php@449 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [trzynaście] not found. common.php@450 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [czternaście] not found. common.php@451 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [piętnaście] not found. common.php@452 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [szesnaście] not found. common.php@453 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [siedemnaście] not found. common.php@454 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [osiemnaście] not found. common.php@455 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [dziewiętnaście] not found. common.php@456 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [dwadzieścia] not found. common.php@458 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [trzydzieści] not found. common.php@459 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [czterdzieści] not found. common.php@460 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [pięćdziesiąt] not found. common.php@461 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [sześćdziesiąt] not found. common.php@462 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [siedemdziesiąt] not found. common.php@463 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [osiemdziesiąt] not found. common.php@464 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [dziewięćdziesiąt] not found. common.php@465 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Nie znaleziono w _msgs.txt komunikatu dla [40] in /COMMON/hidden/inc/common.php on line 470

Notice: Nie znaleziono w _msgs.txt komunikatu dla [7] in /COMMON/hidden/inc/common.php on line 476

16 + 47
ZACZYNAMY W  PAŹDZIERNIKU 2017: prof. dr Sun PeilinTradycyjna Medycyna Chińska Warszawska Szkoła Akupunktury Klasycznej Medycyny Chińskiej, kurs trzyletni Warszawa X 2017 - VI 2020 r. Prowadzą: prof. dr  Sun Peilin, prof. dr. Wang Weixiang, prof. dr  Wang Tianjun. , więcej…

Przebieg kursu i  metoda nauczania stosowana w  szkoleniu "Szkoła Ziołolecznictwa Klasycznej Medycyny Chińskiej – kurs trzyletni" prowadzonym przez prof. dr  Yifan Yang

Stosowanie medycyny chińskiej przez tysiące lat wykazało jej skuteczność w  wielu różnorodnych przypadkach.

Tradycyjnie, główną metodą uczenia się, mającego na celu zostanie terapeutą stosującym zioła chińskie, było skupianie się w  pierwszej kolejności na zapamiętaniu właściwości i  działania dużej liczby (około 300) ziół; następnie zapamiętaniu składu i  wskazań użycia wielu klasycznych formuł ziołowych (300 lub więcej).

Tego rodzaju studia są wielkim wyzwaniem, nawet dla studentów chińskich, którzy są uprzywilejowani znajomością języka chińskiego.

W praktyce klinicznej terapeuta wybiera właściwą formułę do leczenia odpowiadającego jej syndromu.

Ale, jako że te same syndromy różnią się znacznie między sobą u  poszczególnych pacjentów, w  większości przypadków terapeuta zainspirowany zasadami leczenia i  strategią komponowania formuł, na podstawie których stworzone zostały formuły standardowe wcześniej przez niego poznane, stwarza własną mieszankę ziół.

Na Zachodzie taka struktura studiów napotyka wiele trudności ze względu na ograniczony czas wykładów, ale też zdolność do zapamiętywania u  dorosłych studentów oraz barierę językową.

Prof. dr  Yifan Yang połączyła swoje doświadczenie z  zakresu studiowania, praktykowania i  nauczania, zarówno w  Chinach, jak i  zagranicą, stwarzając zwięzłą i  całościową metodę uczenia zasad chińskiego ziołolecznictwa na Zachodzie, która jest efektywna i  skuteczna.

• W czasie studiów obejmujących wiedzę o  pojedynczych ziołach, dr  Yang przedstawia podstawowe funkcje i  wskazania zastosowania najczęściej stosowanych ziół, poprzez porównanie ich działania i  wykazanie subtelnych różnic między ziołami należącymi do tej samej grupy. Może to pomóc studentom w  zapamiętaniu informacji i  zdobyciu umiejętności wyboru właściwych ziół przy późniejszym tworzeniu własnych formuł.

• W czasie studiów nad formułami, wykładowczyni przedstawia najważniejsze formuły, które reprezentują podstawowe wyznaczniki terapeutyczne i  strategie danych kombinacji. Następnie pokazuje, jak rozbudowywane są podstawowe formuły i  porównuje je pod względem funkcji, wskazań użycia i  zasad komponowania. Analizuje i  podkreśla bliski związek między syndromem a  przypisaną mu formułą, żeby uwrażliwić studentów na wewnętrzne powiązanie według zasady STMH (Syndrom differentiation– rozróżnienie syndromu, Treatment principles – wyznaczniki leczenia, treatment Methods – metody użyte w  leczeniu, Herb selection – wybór ziół). W  ten sposób zachowane zostają mocne strony klasycznego sposobu uczenia się – szczegółowe omawianie indywidualnych przypadków w  połączeniu z  wybranymi formułami. Jednocześnie systematyczne porównywanie formuł stworzy studentom klarowny obraz przekazywanej wiedzy oraz pozwoli skoncentrować się na tym, co najistotniejsze. Dr  Yang stawia sobie za cel szkolenie terapeutów tak, aby postępowali zgodnie z  tymi zasadami, potrafili także posługiwać się strategiami tego rodzaju; żeby byli w  stanie nie tylko wybierać właściwe formuły do leczenia, ale też samodzielnie komponować formuły, które służyć będą leczeniu różnorakich syndromów w  praktyce klinicznej.

• Inaczej niż ma to miejsce w  trakcie studiów w  Chinach, gdzie nauka o  ziołach i  nauka o  formułach podzielone są na dwa odrębne kursy, w  trakcie tego samego weekendu zostaną przedstawione słuchaczom zarówno pojedyncze zioła, jak i  formuły należące do tej samej grupy funkcjonalnej (np. zioła i  formuły, które wzmacniają). Przedstawianie studentom ogólnego wprowadzenia oraz analiza syndromu, towarzyszących mu objawów, wyznaczników terapii oraz środków ostrożności pozwoli zaoszczędzić czas. Będzie również stymulować myślenie i  zapamiętywanie, dzięki praktycznemu zastosowaniu ziół, które dopiero co zostały poznane jako składniki formuły. Sprawi to, że uczenie się na zajęciach będzie bardziej aktywne i  wydajne w  swoim charakterze.


Informacje o  innych kursach i  szkoleniach z  dziedziny:
- Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
-  dietetyki Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
-  akupunktury
-  starożytnej chińskiej refleksologii - masażu stóp On Zon Su
- gimnastyki Tai Ci i  Chi Kungu medycznego
i innych sztuk zdrowotnych w  serwisie internetowym:
www.CentrumSztukZdrowotnych.pl