www.CentrumSztukZdrowotnych.pl
Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej

   wersja do druku 
Strona glówna » Szkolenia, kursy Tradycyjna Medycyna Chińska-TCM » X 2014 - VI 2017 Szkoła Ziołolecznictwa Klasycznej Medycyny Chińskiej  – kurs trzyletni » Zgłoszenia i opłaty za poszczególne sesje oraz numery kont bankowych do wpłat » 8 sesja w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017- odbędzie sie w dniach 10 - 11 VI 2017 r. Temat: Rozróżnianie i leczenie powszechnych zaburzeń umysłowych w Klasycznej Medycynie Chińskiej 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

Ile to jest?
Sześćdziesiąt sześć — 60
ZACZYNAMY W  PAŹDZIERNIKU 2017: prof. dr Sun PeilinTradycyjna Medycyna Chińska Warszawska Szkoła Akupunktury Klasycznej Medycyny Chińskiej, kurs trzyletni Warszawa X 2017 - VI 2020 r. Prowadzą: prof. dr  Sun Peilin, prof. dr. Wang Weixiang, prof. dr  Wang Tianjun. , więcej…

Zgłoszenia i  opłaty - Szkoła Ziołolecznictwa Klasycznej Medycyny Chińskiej

8 sesja w  roku szkolnym 2015/2016 i  2016/2017- odbędzie sie w  dniach 10 - 11 VI 2017 r. Temat: Rozróżnianie i  leczenie powszechnych zaburzeń umysłowych w  Klasycznej Medycynie Chińskiej

Informacje i   zgłoszenia (osoby biorące udział w  całej Szkole nie muszą się zgłaszć na poszczególne sesje):
Lada Malinakova  Marian Nosal, preferowana forma kontaktu - telefon: 224785715;
ewentualnie komórka: 697113930 lub email: marian.nosal@gmail.com
Ilość miejsc jest ograniczona, Prosimy o   wcześniejsze zgłoszenia!

Warunkiem wzięcia udziału w  kursie jest potwierdzone przez organizatora zgłoszenie udziału w  szkoleniu oraz wpłata całej opłaty za poszczególne sesje w  terminie:

- dla sesji 8 - do 30 IV 2017

Opłata za jedną sesję (zniżka podana jest niżej): 800 zł

Cena zniżkowa za jedną sesję: 700 zł w  przypadku zgłoszenia i  wpłacenia całej kwoty w  terminie:
- dla sesji 8 - do 28 III 2017

Prosimy o  wpłaty na konto w  podanych terminach.
Wpłaty gotówką przyjmujemy tylko w  szczególnych sytuacjach - prosimy o  wcześniejszy kontakt w  tej sprawie w  celu ustalenia czy taka wpłata jest możliwa.
Jeżeli na 20 dni przed rozpoczęciem szkolenia uczestnik nie zgłosi rezygnacji, to opłata jest bezzwrotna.

Cena kursu nie obejmuje kosztów noclegu i  wyżywienia.
Faktury wystawiane są na życzenie uczestników. Dane do faktury prosimy przysłać emailem przed rozpoczęciem szkolenia.

Prosimy o  zgłoszenie, a  następnie o  wniesienie opłaty za tę sesję szkolenia na konto:
(UWAGA: inne sesje tego szkolenia mogą być opłacane na inne konta, proszę zawsze sprawdzać nazwę organizatora i  numer konta przed wpłaceniem)

Bank Pekao S.A. Oddział IV w   Warszawie:
62 1240 1079 1111 0010 4704 0280
Marian Nosal Akademia Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, ul. Królów Polskich 11m3, 02-496 Warszawa

Tytuł wpłaty: "kurs prof. dr  Yifan Yang, data i  numer/numery sesji"