www.CentrumSztukZdrowotnych.pl
Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej

   wersja do druku 
Strona glówna » Szkolenia, kursy Tradycyjna Medycyna Chińska-TCM 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

SZKOLENIE: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty Elisabeth_Rochat.jpg 3-5 III 2017 r. Seminarium Tradycyjnej Chińskiej Medycyny dla terapeutów, lekarzy, psychologów i  szerokiej publicznosci, prowadzi Elisabeth Rochat de la Vallee. Tematy: Postawa lekarza doskonałego (da yi) 大醫 jako podstawa dla tworzenia relacji pacjent-lekarz. Wyczerpanie i   wycieńczenie 虛勞. Smaki 味 pożywienia i   smak życia. , więcej… Prosimy o  zgłaszanie chęci uczestniczenia w  tym szkoleniu. Informacje i  zapisy: Marian Nosal, komórka: 697113930; stacjonarny: 224785715
ZAPRASZAMY NA NAJBLIŻSZE SZKOLENIE: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty Yifan_Yang.jpg Rozróżnianie i   leczenie powszechnych chorób dzieciecych w   Klasycznej Medycynie Chińskiej.. – Obszerne wprowadzenie w   diagnostykę i   leczenie tych grup schorzeń. 25 - 26 II 2017 r. Prowadzi prof. dr   Yifan Yang., więcej… Prosimy o  zgłaszanie chęci uczestniczenia w  tym szkoleniu. Informacje i  zapisy: Marian Nosal, komórka: 697113930; stacjonarny: 224785715

Seminarium Klasycznej Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - sfera Ducha kluczem do skutecznej terapii

UWAGA: zmiana miejsca zajęć! 3 - 5 III 2017 roku. Tematy: Postawa lekarza doskonałego (da yi) 大醫 jako podstawa dla tworzenia relacji pacjent-lekarz. Wyczerpanie i   wycieńczenie 虛勞. Smaki 味 pożywienia i   smak życia.

Program kursu: więcej…

Elisabeth Rochat de la Valee
Elisabeth Rochat de la Valee du Lac de Jonc
Kurs prowadzi: prof. Elisabeth Rochat de la Vallee, więcej…

W Tradycyjnej Medycynie Chińskiej, podobnie jak w  innych naturalnych systemach medycznych, kluczową rolę odgrywa stan ducha lekarza, czy terapeuty.
Do skutecznego leczenia pacjenta nie wystarczy tylko znajomość diagnozy i  różnych środków terapeutycznych.
Najważniejszy jest właściwy wewnętrzny kontakt z  pacjentem, a  ten możliwy jest tylko, jeżeli lekarz sam pracuje ze swoim wnętrzem, ze swoim duchem Shen.
Należy sobie zdać sprawę z  tego, że Medycyna Chińska pozbawiona sfery duchowej nie jest Tradycyjną, czy Klasyczną Medycyną Chńską, a  tylko uproszczoną i  zubożoną wersją tej wspaniałej starożytnej sztuki leczniczej.
Klasyczna Medycyna Chińska pierwotnie była też, a  może głównie, Sztuką Życia, dlatego zapoznanie się ze sferą duchową TCM jest ważne dla wszystkich terapeutów i  pacjentów.
Nietety w  programach większości współczesnych szkół TCM brakuje miejsca na omówienie tego najważniejszego w  TCM tematu.
Pani profesor Elisabeth Rochat jest jedyną, znaną nam wykładowczynią TCM, która omawia ten kluczowy dla wyników leczenia temat tak szeroko, z  pasją i  głębokim zrozumieniem, a  co najważniejsze, w  oparciu o  oryginalne starożytne medyczne teksty chińskie.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o  udziale w  szkoleniu.

Piątek, sobota od 10:00 do 17:00, przerwa obiadowa około 90 minut
Niedziela od 09:00 do 15:30, przerwa obiadowa około 60 minut

Przewidywane są krótkie przerwy i  jedna dłuższa na obiad (we własnym zakresie).

Plan zajęć:
1) Postawa lekarza doskonałego (da yi) 大醫 jako podstawa dla tworzenia relacji pacjent-lekarz (piątek)
2) Wyczerpanie i   wycieńczenie 虛勞 (sobota)
3) Smaki 味 pożywienia i   smak życia (niedziela)


Uczestnicy kursu otrzymają skrypt zawierający cytaty z  klasyki medycyny chińskiej i  podstawowe znaki chińskie z  zakresu omawianej tematyki.

Miejsce zajęć: Warszawa, ul. Andersa 13 więcej…

Przewidywane Zgłoszenia i  opłaty:

Warunkiem uczestnictwa w  szkoleniu jest zgłoszenie telefoniczne lub emailem, a  następnie, po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez organizatora, wpłata w  terminie do 10 stycznia 2017 roku pełnej opłaty za szkolenie.
Tylko całkowite uiszczenie opłaty za kurs jest równoznaczne z  rezerwacją miejsca na liście uczestników.

Opłata: 1100 PLN (zniżka podana jest dalej)

Zniżka:

Wpłacenie pełnej opłaty do 27 grudnia 2016 gwarantuje niższą cenę kursu, która wyniesie 950 PLN.

Jeżeli na 20 dni przed rozpoczęciem szkolenia uczestnik nie zgłosi rezygnacji, to opłata jest bezzwrotna.

Cena kursu nie obejmuje kosztów noclegu i  wyżywienia.
Faktury wystawiane są na życzenie uczestników. Dane do faktury prosimy przysłać emailem przed rozpoczęciem szkolenia.

Zgłoszenia udziału w  szkoleniu:
Marian Nosal, preferowana forma kontaktu - telefon: 224785715;
ewentualnie komórka: 697113930 lub email: marian.nosal@gmail.com
do wyczerpania wolnych miejsc.

W zgłoszeniu prosimy podać imię i  nazwisko, numer telefonu kontaktowego, email, miejsce zamieszkania (miejscowość i  województwo) oraz oznaczenie szkolenia (Elisabeth Rochat 3 - 5 III 2017).

Poniżej podajemy wzór prostego zgłoszenia e-mailowego lub SMS-owego:Imię Nazwisko - 600-000-000 - email@poczta.pl - Miasto - Elisabeth Rochat 3 - 5 III 2017


i prosimy o  zgłoszenia w  tym formacie.

Prosimy o  zgłoszenia, a  następnie o  wniesienie opłaty za seminarium na konto:
Bank Pekao S.A. w   Warszawie, ul Grzybowska 53/57:
55 1240 1079 1111 0010 5723 5494
Dla:
AKADEMIA TRADYCYJNEJ MEDYCYNY CHIŃSKIEJ spółka cywilna
ul. Królów Polskich 11m3, 02-496 Warszawa

Tytuł wpłaty: "Elisabeth Rochat 3 - 5 III 2017, Imię i  nazwisko uczestnika"

W razie dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia na inną salę na terenie Warszawy (prosimy sprawdzić przed kursem na naszej stronie www).
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania imprezy lub jej części, albo zmiany terminu z  uwagi na okoliczności od nas niezależne, takie jak choroba osoby prowadzącej, problemy transportowe, czy mała ilość zgłoszonych uczestników.
W razie odwołania szkolenia opłata lub odpowiednia jej część będzie zwrócona uczestnikom.

Bardzo prosimy o  przekazanie informacji o  tym seminarium znajomym.

Informacje i  zapisy:
Marian Nosal, preferowana forma kontaktu - telefon: 224785715;
ewentualnie komórka: 697113930 lub email: marian.nosal@gmail.com

Informacje o  innych kursach i  szkoleniach z  dziedziny:
- Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
-  dietetyki Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
-  akupunktury
-  starożytnej chińskiej refleksologii - masażu stóp On Zon Su
- gimnastyki Tai Ci i  Chi Kungu medycznego
i innych sztuk zdrowotnych w  serwisie internetowym:
www.CentrumSztukZdrowotnych.pl
www.TradycyjnaMedycynaChinska.pl