Centrum Sztuk Zdrowotnych
Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej


Strona glówna » Szkolenia, kursy Tradycyjna Medycyna Chińska-TCM
dr Agnieszka KrzemińskaMedycyna NAJBLIŻSZE SZKOLENIE: Szkoła Dietetyki Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TCM), kurs siedmioczęściowy, edycja Wiosna 2018 Warszawa, I  - VI 2018 r. Prowadzi dr  Agnieszka Krzemińska., więcej…
PIERWSZA SESJA Pięcioletniej Szkoły TCM: "U Źródeł Tradycyjnej Chińskiej Medycyny" Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty Elisabeth_Rochat.jpg19 - 21 I. 2018 r. "Powiew życia: Fizjologia i   patologia Wątroby w   kontekście Qi Drzewa i   dynamiki meridianu Jueyin nogi", prowadzi Elisabeth Rochat de la Vallee. , więcej…

Seminarium Klasycznej Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - sfera Ducha kluczem do skutecznej terapii

UWAGA: zmiana miejsca zajęć! 3 - 5 III 2017 roku. Tematy: Postawa lekarza doskonałego (da yi) 大醫 jako podstawa dla tworzenia relacji pacjent-lekarz. Wyczerpanie i   wycieńczenie 虛勞. Smaki 味 pożywienia i   smak życia.

Program kursu: więcej…

Elisabeth Rochat de la Valee
Elisabeth Rochat de la Valee du Lac de Jonc
Kurs prowadzi: prof. Elisabeth Rochat de la Vallee, więcej…

W Tradycyjnej Medycynie Chińskiej, podobnie jak w  innych naturalnych systemach medycznych, kluczową rolę odgrywa stan ducha lekarza, czy terapeuty.
Do skutecznego leczenia pacjenta nie wystarczy tylko znajomość diagnozy i  różnych środków terapeutycznych.
Najważniejszy jest właściwy wewnętrzny kontakt z  pacjentem, a  ten możliwy jest tylko, jeżeli lekarz sam pracuje ze swoim wnętrzem, ze swoim duchem Shen.
Należy sobie zdać sprawę z  tego, że Medycyna Chińska pozbawiona sfery duchowej nie jest Tradycyjną, czy Klasyczną Medycyną Chńską, a  tylko uproszczoną i  zubożoną wersją tej wspaniałej starożytnej sztuki leczniczej.
Klasyczna Medycyna Chińska pierwotnie była też, a  może głównie, Sztuką Życia, dlatego zapoznanie się ze sferą duchową TCM jest ważne dla wszystkich terapeutów i  pacjentów.
Nietety w  programach większości współczesnych szkół TCM brakuje miejsca na omówienie tego najważniejszego w  TCM tematu.
Pani profesor Elisabeth Rochat jest jedyną, znaną nam wykładowczynią TCM, która omawia ten kluczowy dla wyników leczenia temat tak szeroko, z  pasją i  głębokim zrozumieniem, a  co najważniejsze, w  oparciu o  oryginalne starożytne medyczne teksty chińskie.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o  udziale w  szkoleniu.

Piątek, sobota od 10:00 do 17:00, przerwa obiadowa około 90 minut
Niedziela od 09:30 do 15:30, przerwa obiadowa około 60 minut

Przewidywane są krótkie przerwy i  jedna dłuższa na obiad (we własnym zakresie).

Plan zajęć:
1) Postawa lekarza doskonałego (da yi) 大醫 jako podstawa dla tworzenia relacji pacjent-lekarz (piątek)
2) Wyczerpanie i   wycieńczenie 虛勞 (sobota)
3) Smaki 味 pożywienia i   smak życia (niedziela)


Uczestnicy kursu otrzymają skrypt zawierający cytaty z  klasyki medycyny chińskiej i  podstawowe znaki chińskie z  zakresu omawianej tematyki.

Miejsce zajęć: Warszawa, ul. Słowackiego 19a, więcej…, sala nr 1W razie dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia na inną salę na terenie Warszawy (prosimy sprawdzić przed kursem na naszej stronie www).
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania imprezy lub jej części, albo zmiany terminu z  uwagi na okoliczności od nas niezależne, takie jak choroba osoby prowadzącej, problemy transportowe, czy mała ilość zgłoszonych uczestników.
W razie odwołania szkolenia opłata lub odpowiednia jej część będzie zwrócona uczestnikom.

Bardzo prosimy o  przekazanie informacji o  tym seminarium znajomym.

Informacje i  zapisy:
Marian Nosal, preferowana forma kontaktu - telefon: 224785715;
ewentualnie komórka: 697113930 lub email: marian.nosal@gmail.com

Informacje o  innych kursach i  szkoleniach z  dziedziny:
- Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
-  dietetyki Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
-  akupunktury
-  starożytnej chińskiej refleksologii - masażu stóp On Zon Su
- gimnastyki Tai Ci i  Chi Kungu medycznego
i innych sztuk zdrowotnych w  serwisie internetowym:
www.CentrumSztukZdrowotnych.pl
www.TradycyjnaMedycynaChinska.pl


© Marian Nosal 2007, Czas generacji strony: 71.8 ms. Ostatnia aktualizacja: 2018-01-06 07:24