www.CentrumSztukZdrowotnych.pl
Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej


Strona glówna » Szkolenia, kursy Tradycyjna Medycyna Chińska-TCM
W PAŹDZIERNIKU 2017 ZACZYNAMY WAŻNE SZKOLENIE: prof. dr Sun PeilinTradycyjna Medycyna Chińska Warszawska Szkoła Akupunktury Klasycznej Medycyny Chińskiej, kurs trzyletni Warszawa X 2017 - VI 2020 r. Prowadzą: prof. dr  Sun Peilin, prof. dr. Wang Weixiang, prof. dr  Wang Tianjun. , więcej…

Studium przypadków klinicznych i  superwizja – nowe zagadnienia dla studentów ziołolecznictwa chińskiego (poziom 3)

Warszawa, IX 2017 - III 2018 r. (trzy sesje i  jedna dodatkowa) Po ukończeniu kursu tradycyjnego ziołolecznictwa chińskiego większość studentów czuje, że zakończyła intensywną naukę i   wiele się nauczyła. Jednakże kiedy zaczynają przyjmować pacjentów, pojawiają się u   nich również nowe pytania.

• Jakie są rzeczywiście właściwe dawki, które należy przepisać danemu pacjentowi? W   książkach nie ma podanych dawek dla takiego przypadku.
• Jak długo należy podawać tę formułę mojemu pacjentowi? Czy bezpieczne będzie stosowanie jej przez dłuższy czas?
• Czy dobrze będzie w   przypadku tego pacjenta stosować zioła dwa razy dziennie, czy lepiej trzy razy?
• Pacjent cierpi na bezsenność, czy zioła poprawiające jakość snu ma przyjmować rano?

Świeżo upieczeni zielarze mogą mieć wiele pytań, na które może brakować odpowiedzi w   książkach. Niektórzy mogą się czuć zagubieni i   niepewni nawet latami, zanim znajdą rozwiązanie.

W czasie każdej z   sesji prof. Yang, z   pomocą prezentacji w   Power Poincie, zamierza:
1. Zaprezentować 3-godzinny wykład, zawierający bardzo praktyczne informacje;
2. Przedstawić 5-6 przypadków, analizować je razem z   uczestnikami (włączając przypadki i   pacjentów przyprowadzonych przez uczestników kursu):
• Przeanalizować objawy danego przypadku, krok po kroku dokonać rozróżnienia syndromu,
• Ustanowić diagnozę / rozróżnienie,
• Ustanowić założenia terapeutyczne, metody i   strategie,
• Przedstawić porządek terapii / sekwencje,
• Stworzyć formułę z   wybranymi ziołami i   dawkami,
• Wyjaśnić formułę,
• Rokowania odnośnie pacjenta i   oczekiwania wobec terapii,
• Pod koniec ćwiczenia z   danym przypadkiem, odpowiedzieć na pytania studentów.

Program
SESJA 1 (23-24 września 2017)
1. Wykład: Dawkowanie ziół będących pod różnymi postaciami: zioła całe (suszone), proszki ziołowe z   ziół całych, koncentraty w   pudrze i   pigułki ziołowe. Czas i   częstotliwość podawania ziół.
2. 5-6 przypadki kliniczne – superwizja / dyskusja.

SESJA 2 (4-5 listopada 2017)
1. Wykład: Jak zorganizować swój opis przypadku. Komunikacja z   pacjentem – najważniejsze pytania, które należy zadać, kiedy czas diagnozowania jest ograniczony. Jak zdobyć zaufanie i   leczyć skutecznie przy ograniczonym doświadczeniu klinicznym.
2. 5-6 przypadki kliniczne – superwizja / dyskusja.

SESJA 3 (3-4 lutego 2018)
1. Wykład: Zadawanie pytań – jedna z   czterech metod diagnostycznych; jak wiele znasz spośród tych, które dotyczą gorączki, potów, wypróżnień, apetytu i   snu?
2. 5-6 przypadki kliniczne – superwizja / dyskusja.

prof. dr Yifan Yang
prof. dr Yifan Yang
Szkolenie prowadzi: prof. dr  Yifan Yang, więcej…
Z języka angielskiego tłumaczy Marta Nizioł-Wojniusz

PEŁNY program kursu, więcej…

Kurs będzie składał się z  3 weekendowych sesji:

Terminy sesji:
1 sesja: 23-24 IX 2017
2 sesja: 4 – 5 XI 2017
3 sesja: 3 – 4 II 2018
---------------------------
4 sesja: 3 – 4 III 2018
Ostatni termin (3 – 4 III 2018) będzie bądź rezerwowy, bądź tez poswięcony innemu szkoleniu:
"Leki zachodnie z   perspektywy tradycyjnej medycyny chińskiej"

Godziny zajęć:
Sobota 10:00 - 18:00 z  przerwą na obiad
Niedziela 9:00 - 15:00 z  przerwą na obiad

Przewidywane są krótkie przerwy i  jedna dłuższa na obiad (we własnym zakresie).

Miejsce zajęć: Warszawa, ul. Słowackiego 19a, więcej…, sala 3

Zgłoszenia i  przewidywane opłaty:
Warunkiem wzięcia udziału w  kursie jest zgłoszenie udziału w  sesji oraz wpłata całej opłaty za poszczególne sesje w  terminie:
dla sesji 1 - od 1 V do 20 VI 2017
dla sesji 2 - zostanie ustalone później
dla sesji 3 - zostanie ustalone później

Opłata za jedną sesję (zniżka podana jest niżej): 800 zł

Cena zniżkowa za jedną sesję: 700 zł w  przypadku zgłoszenia i  wpłacenia całej kwoty w  terminie:
dla sesji 1 - od 1 V do 20 V 2017
dla sesji 2 - zostanie ustalone później
dla sesji 3 - zostanie ustalone później

Jeżeli do dnia 20 VI 2017 nie otrzymamy co najmniej 25 zgłoszeń i  tyluż opłat za pierwszą sesję szkolenia. to cały cykl 3 sesji zostanie odwołany, a  pieniądze zwrócone na konta z  których nadeszły. Chętnych prosimy o  wpłaty do 20 VI 2017, bo potem jest okres wakacyjny i  dlatego organizację szkolenia musimy zakończyć w  czerwcu.

Jeżeli na 20 dni przed rozpoczęciem szkolenia uczestnik nie zgłosi rezygnacji, to opłata jest bezzwrotna.

Cena kursu nie obejmuje kosztów noclegu i  wyżywienia.
Faktury wystawiane są na życzenie uczestników. Dane do faktury prosimy przysłać emailem przed rozpoczęciem szkolenia.

Zgłoszenia udziału w  szkoleniu przyjmowane są pod numerem telefonu stacjonarnego 224785715 lub komórkowego 697-113-930 albo pod adresem email:
Marian.Nosal@gmail.com
W czasie wakacji przyjmowanie zgłoszeń emailowych może byc opóźnione.

W zgłoszeniu prosimy podać imię i  nazwisko, numer telefonu kontaktowego, email, miejsce zamieszkania (miejscowość i  województwo) oraz oznaczenie szkolenia (Studium przypadków, prof. Yifan Yang).

Poniżej podajemy wzór prostego zgłoszenia e-mailowego lub SMS-owego:Imię Nazwisko - 600-000-000 - email@poczta.pl - Miasto - Studium przypadków, prof. Yifan Yang


i prosimy o  zgłoszenia w  tym formacie.

Prosimy o  zgłoszenie, a  następnie o  wniesienie opłaty za sesje szkolenia na konto:


Tytuł wpłaty: "Studium przypadków, prof. Yifan Yang, data i  numer/numery sesji"

Bardzo prosimy o  przekazanie informacji o  tym seminarium znajomym.

Informacje i  zapisy:
Marian Nosal, preferowana forma kontaktu - telefon: 224785715;
ewentualnie komórka: 697113930 lub email: marian.nosal@gmail.com
W czasie wakacji przyjmowanie zgłoszeń emailowych może być opóźnione.

UWAGA:
Ilość miejsc jest ograniczona.
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i  wniesienia opłaty.
Ceny obejmują wykłady i   materiały, nie obejmują zakwaterowania i  wyżywienia.
W razie dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia na inną salę na terenie Warszawy (proszę przed kazdą sesją szkolenia sprawdzać na tej stronie www najnowsze informacje).
Zastrzegamy sobie możliwość organizowania kolejnych sesji szkolenia przez różnych organizatorów.
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania imprezy lub jej części, albo zmiany terminu z   uwagi na okoliczności od nas niezależne, takie jak choroba osoby prowadzącej, problemy transportowe, czy mała ilość zgłoszonych osób.
W razie odwołania szkolenia lub jego części opłata lub odpowiednia jej część będzie zwrócona uczestnikom.

Informacje o  innych kursach i  szkoleniach z  dziedziny:
- Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
-  dietetyki Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
-  akupunktury
-  starożytnej chińskiej refleksologii - masażu stóp On Zon Su
- gimnastyki Tai Ci i  Chi Kungu medycznego
i innych sztuk zdrowotnych w  serwisie internetowym:
www.CentrumSztukZdrowotnych.pl


© Marian Nosal 2007, Czas generacji strony: 23.3 ms. Ostatnia aktualizacja: 2017-04-25 06:59