Centrum Sztuk Zdrowotnych
Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej

   wersja do druku 
Strona glówna » Szkolenia, kursy Tradycyjna Medycyna Chińska-TCM 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:
dr Agnieszka KrzemińskaMedycyna NAJBLIŻSZE SZKOLENIE: Szkoła Dietetyki Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TCM), kurs siedmioczęściowy, edycja Wiosna 2018 Warszawa, I  - VI 2018 r. Prowadzi dr  Agnieszka Krzemińska., więcej…
PIERWSZA SESJA Pięcioletniej Szkoły TCM: "U Źródeł Tradycyjnej Chińskiej Medycyny" Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty Elisabeth_Rochat.jpg19 - 21 I. 2018 r. "Powiew życia: Fizjologia i   patologia Wątroby w   kontekście Qi Drzewa i   dynamiki meridianu Jueyin nogi", prowadzi Elisabeth Rochat de la Vallee. , więcej…

Szkoła Dietetyki Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TCM), kurs siedmioczęściowy, edycja Wiosna 2018

I - VI 2018 r. Warszawa. Szkolenie to jest obszernym wprowadzeniem w  TCM oraz w  dietetykę medycyny chińskiej dla osób początkujących oraz powtórzeniem i  uporządkowaniem wiedzy dla bardziej zaawansowanych

dr Agnieszka Krzemińska
dr Agnieszka Krzemińska
Prosimy o  wczesne zgłoszenia, ponieważ musimy dobrać odpowiednio dużą salę wykładową.

Wiele osób pyta: a  co zrobić, jeżeli w  którejś sesji nie bedę mogła/mógł uczestniczyć?
Taka sytuacja zdarza się i  dlatego osoby, które nie mogą wziąć udział we wszystkich sesjach, jedną lub dwie sesje mogą zaliczyć zaocznie, z  obszernych materiałów.

Program kursu, więcej…

Kurs prowadzi dr  Agnieszka Krzemińska, więcej…
Uczestnicy kursu otrzymają 7 skryptów, z  których każdy ma ponad 40 stron formatu A4.

dr Agnieszka Krzemińska
dr Agnieszka Krzemińska
Kurs składa się z  siedmiu sesji dwudniowych, przy czym dwie ostatnie sesje będą bezpośrednio po sobie.
Jeżeli nie możesz być na którejś z  sesji, możesz zaliczyć ją zaocznie. Otrzymasz odpowiednie materiały!
Terminy sesji:

1 sesja: 27-28 I  2018  - WSTĘP DO DIETETYKI WEDŁUG MEDYCYNY CHIŃSKIEJ
Drugi termin egzaminu po poprzedniej edycji (2017) tego szkolenia odbędzie się prawdopodobnie w   dniu 27 stycznia 2018 w   czasie szkolenia:Dietetyka Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TCM). Edycja 2017 po godzinie 16:00, jeżeli zgłoszą się chętni.
2 sesja: 17-18 II 2018 - ELEMENT ZIEMI
3 sesja: 24-25 III 2018  - ELEMENT METALU
4 sesja: 7-8 IV 2018 - ELEMENT WODY
5 sesja: 5-6 V 2018 - ELEMENT DREWNA
6 i  7 sesja: 14-17 VI 2018 (sesja podwójna) - ELEMENT OGNIA oraz ZARYS DIAGNOSTYKI RÓŻNICOWEJ ORAZ SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA POKARMÓW I  ICH ZASTOSOWANIE W  DIETOTERAPII + Egzamin
Podział zagadnień na poszczególne sesje może ulec zmianie.

Miejsce zajęć: Sesje 1 - 7 - Warszawa, ul. Słowackiego 19a, więcej…, sala nr 1

Godziny zajęć:
Przewidywane są krótkie przerwy i  jedna dłuższa na obiad (we własnym zakresie).
Sesje 1-5
sobota 10:00 - 18:00 z  przerwą na obiad
niedziela: 9:00 - 17:00 z  przerwą na obiad

Sesja 6
czwartek 10:00 - 18:00 z  przerwą na obiad
piątek: 9:00 - 17:00 z  przerwą na obiad

Sesja 7:
sobota 9:00 - 17:00 z  przerwą na obiad, potem mała przerwa i  około 17:10 EGZAMIN !!!
niedziela: 9:00 - 17:00 z  przerwą na obiad


Zapisy i  przewidywane opłaty:
Warunkiem uczestnictwa w  kursie jest zgłoszenie udziału telefonicznie lub emailem, a  następnie, po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia, wniesienie opłaty za kurs na konto Organizatora w  niżej podanych terminach.
W zgłoszeniu prosimy podać imię i  nazwisko, numer telefonu kontaktowego, email, nazwę kursu i  numery sesji (np. "Szkoła dietetyki TCM 2018, edycja Wiosna 2018, sesje 1-7") oraz miejsce zamieszkania (miejscowość i  województwo).

Informacje i  zgłoszenia:
Lada Malinakova, Marian Nosal, preferowana forma kontaktu - telefon: 224785715;
ewentualnie komórka: 697113930 lub email: marian.nosal@gmail.com

Tylko całkowite opłacenie kosztu udziału w  kursie lub w  sesji, zgodnie z  podanymi zasadami, jest równoznaczne z  rezerwacją miejsca na liście uczestników.

PRZEWIDYWANY Koszt kursu - możliwe są trzy warianty płatności:

• Opłata za wszystkie sesje kursu (siedem sesji) w  wysokości 2100 zł, płatna najpóźniej na 60 dni przed rozpoczęciem pierwszej sesji kursu (lub później, ale po uzgodnieniu z  organizatorem).
Ilość osób zakwalifikowanych do tej opłaty jest ograniczona - proszę zgłaszać się przed wniesieniem opłaty.
-  jeżeli na 20 dni przed rozpoczęciem pierwszej sesji kursu uczestnik nie zgłosi rezygnacji, to opłata jest bezzwrotna

• Opłata za wszystkie sesje kursu (siedem sesji) w  wysokości 2450 zł, płatna najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem pierwszej sesji kursu (lub później, ale po uzgodnieniu z  organizatorem).
Ilość osób zakwalifikowanych do tej opłaty jest ograniczona - proszę zgłaszać się przed wniesieniem opłaty.
-  jeżeli na 20 dni przed rozpoczęciem pierwszej sesji kursu uczestnik nie zgłosi rezygnacji, to opłata jest bezzwrotna

• Opłata w  wysokości 400 zł za jedną sesję, płatna najpóźniej na 60 dni przed rozpoczęciem tej sesji
- jeżeli na 20 dni przed rozpoczęciem danej sesji uczestnik nie zgłosi rezygnacji, to w  wypadku późniejszej rezygnacji opłata jest bezzwrotna

• Opłata w  wysokości 500 zł za jedną sesję, dla osób które wniosą opłatę na konto później niż na 60 dni przed rozpoczęciem opłacanej sesji, ale nie później niż 1 miesiąc przed sesją
- jeżeli na 20 dni przed rozpoczęciem danej sesji uczestnik nie zgłosi rezygnacji, to w  wypadku późniejszej rezygnacji opłata jest bezzwrotna

- Osoby, które za zgodą organizatora, wniosą opłatę później niż na 7 dni od rozpoczęcia opłacanej sesji proszone są o  okazanie dowodu wpłaty przy rejestracji na początku tej sesji.

Faktury wystawiane są na życzenie uczestników. Dane do faktury prosimy przysłać emailem przed rozpoczęciem szkolenia.

Prosimy o  zgłoszenia, a  następnie o  wniesienie opłaty za szkolenie na konto:
Bank Pekao S.A. Oddział IV w  Warszawie: 76 1240 1053 1111 0010 2983 4034
Dla: Lada Malinakova Centrum Sztuk Zdrowotnych, ul. Królów Polskich 11m3, 02-496 Warszawa

UWAGA: różne szkolenia ogłaszane na stronie www.CentrumSztukZdrowotnych.pl są organizowane przez różne firmy, dlatego ZAWSZE prosimy przed uiszczeniem opłaty o  sprawdzenie numeru konta do wpłat na stronie www właściwego szkolenia.

Tytuł wpłaty:
"Szkoła dietetyki - sesja / sesje … (tu prosimy podać numer / numery sesji za które płacimy, np. 1,2,3,7, lub 1-7, jeżeli płacimy za cały kurs), Imię Nazwisko (uczestnika)"
Na przykład:
"Szkoła dietetyki - 1-7, Jan Kowalski"

Bardzo prosimy o  przekazanie informacji o  tym seminarium znajomym.

UWAGA:
Ilość miejsc jest ograniczona.
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i  wniesienia opłaty.
Ceny obejmują wykłady i   materiały, nie obejmują zakwaterowania i  wyżywienia.
W razie dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia na inną salę na terenie Warszawy (proszę przed kazdą sesją szkolenia sprawdzać na tej stronie www najnowsze informacje).
Zastrzegamy sobie możliwość organizowania kolejnych sesji szkolenia przez różnych organizatorów.
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania imprezy lub jej części, albo zmiany terminu z   uwagi na okoliczności od nas niezależne, takie jak choroba osoby prowadzącej, problemy transportowe, czy mała ilość zgłoszonych osób.
W razie odwołania szkolenia lub jego części opłata lub odpowiednia jej część będzie zwrócona uczestnikom.

Informacje o  innych kursach i  szkoleniach z  dziedziny:
- Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
-  dietetyki Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
-  akupunktury
-  starożytnej chińskiej refleksologii - masażu stóp On Zon Su
- gimnastyki Tai Ci i  Chi Kungu medycznego
i innych sztuk zdrowotnych w  serwisie internetowym:
{{