Centrum Sztuk Zdrowotnych
Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Szkolenia, kursy Tradycyjna Medycyna Chińska-TCM 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:
ZIOŁOLECZNICTWO TCM: Diagnoza i   leczenie wzorców patologii niedoboru Qi i   Krwi oraz Widocznego i   niewidocznego Śluzu.: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty Yifan_Yang.jpg 14-15 IV 2018 r. prowadzi prof. dr  Yifan Yang. , więcej… Prosimy o  zgłaszanie chęci uczestniczenia w  tym szkoleniu. Informacje i  zapisy: Marian Nosal, komórka: 697113930; stacjonarny: 224785715

Aurikuloterapia Koreańska - kurs weekendowy

Warszawa, 17-18 III 2018 r. Ilość miejsc jest ograniczona wielkością sali wykładowej i  względami praktycznymi. O  wpisie na listę uczestników decyduje kolejność wniesienia opłaty na konto.

Szkolenie prowadzi: prof. dr  Jong Baik, więcej…

Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty IMG_3172_nizsze.JPG

Z języka angielskiego tłumaczy doświadczona tłumaczka medycyny chińskiej

Program kursu, więcej…

·O Aurikuloterapii Koreańskiej

W razie pytań Wykładowca w  sobotę może zrobić godzinną, otwartą sesję pytań, odpowiedzi i  demonstracji dotyczacych innych nauczanych przez niego terapii i  kursów. Każdy zainteresowany będzie mógł przyjść i  wziąć udział, zadać pytania i  zapoznać się z  jego nauczaniem.

Szkolenie to jest pierwszym z  nowego cyklu kursów prowadzonych przez Jonga Baika w  Centrum Sztuk Zdrowotnych w  Warszawie.
Tematy innych szkoleń prowadzonych przez prof. dr  Jong Baika więcej…

Jong Baik
prof. dr Jong Baik

Wykładowca przygotował materiały szkoleniowe.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o  odbyciu szkolenia.

Przewidywane Godziny zajęć:
sobota 10:00 - 17:00 z  przerwą na obiad
niedziela 10:00 - 16:30 z  przerwą na obiad

Przewidywane są krótkie przerwy (organizator zapewnia kawę i  herbatę) i  jedna dłuższa na obiad (we własnym zakresie - w  pobliżu jest kilka restauracji).

Miejsce zajęć: Warszawa, ul. Juliusza Słowackiego 19a więcej…

Zgłoszenia i  opłaty:
Warunkiem wzięcia udziału w  szkoleniu jest zgłoszenie udziału oraz wpłata całej opłaty w  terminie 35 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.
Ilość miejsc jest ograniczona, o  uczestnictwie decyduje kolejność wpłat na konto bankowe.

Cena szkolenia: 850 zł
Cena zniżkowa: 750 zł w  przypadku wpłacenia całej kwoty w  terminie do 30 stycznia 2018 roku

Jeżeli na 40 dni przed rozpoczęciem szkolenia uczestnik nie zgłosi rezygnacji opłata jest bezzwrotna.

Cena kursu nie obejmuje kosztów noclegu i  wyżywienia.
Faktury wystawiane są na życzenie uczestników.

Zgłoszenia udziału w  szkoleniu przyjmowane są pod numerem telefonu stacjonarnego 224785715 lub komórkowego 697-113-930 albo pod adresem email:
marian.nosal@gmail.com
Ilość miejsc jest ograniczona, Prosimy o  wcześniejsze zgłoszenia!

W zgłoszeniu prosimy podać imię i  nazwisko, numer telefonu kontaktowego, email, miejsce zamieszkania (miejscowość i  województwo) oraz oznaczenie szkolenia (Jong Baik 17-18 III 2018).

Poniżej podajemy wzór prostego zgłoszenia e-mailowego lub SMS-owego:Imię Nazwisko - 600-000-000 - email@poczta.pl - Miasto - Jong Baik 17-18 III 2018


i prosimy o  zgłoszenia w  tym formacie.

Prosimy o  zgłoszenia, a  następnie o  wniesienie opłaty za seminarium na konto:
Bank Pekao S.A. Oddział IV w   Warszawie:
62 1240 1079 1111 0010 4704 0280
Marian Nosal Akademia Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, ul. Królów Polskich 11m3, 02-496 Warszawa
Tytuł wpłaty: "Imię Nazwisko (uczestnika) - Jong Baik 17-18 III 2018"

Bardzo prosimy o  przekazanie informacji o  tym seminarium znajomym.

Informacje i  zapisy:
Marian Nosal, preferowana forma kontaktu - telefon: 224785715;
ewentualnie komórka: 697113930 lub email: marian.nosal@gmail.com

W razie dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia na inną salę na terenie Warszawy (prosimy sprawdzić przed kursem na naszej stronie www).
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania imprezy lub jej części, albo zmiany terminu z  uwagi na okoliczności od nas niezależne, takie jak choroba osoby prowadzącej, problemy transportowe, czy mała ilość zgłoszonych osób.
W razie odwołania szkolenia opłata lub odpowiednia jej część będzie zwrócona uczestnikom.

Informacje o  innych kursach i  szkoleniach z  dziedziny:
- Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
-  dietetyki Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
-  akupunktury
-  starożytnej chińskiej refleksologii - masażu stóp On Zon Su
- gimnastyki Tai Ci i  Chi Kungu medycznego
i innych sztuk zdrowotnych w  serwisie internetowym:
www.CentrumSztukZdrowotnych.pl