Centrum Sztuk Zdrowotnych


Powrót na stronę główną » Szkolenia, kursy Tradycyjna Medycyna Chińska-TCM
ZIOŁOLECZNICTWO TCM: Diagnoza i   leczenie wzorców patologii niedoboru Qi i   Krwi oraz Widocznego i   niewidocznego Śluzu.: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty Yifan_Yang.jpg 14-15 IV 2018 r. prowadzi prof. dr  Yifan Yang. , więcej… Prosimy o  zgłaszanie chęci uczestniczenia w  tym szkoleniu. Informacje i  zapisy: Marian Nosal, komórka: 697113930; stacjonarny: 224785715

Diagnoza i  leczenie wzorców patologii niedoboru Qi i  Krwi oraz Widocznego i  Niewidocznego Śluzu - WAŻNE SZKOLENIE NAUKI STOSOWANIA ZIÓŁ W  TCM.

Warszawa, 14-15 IV 2018 r. Jest to pierwsze z  cyklu szkoleń wprowadzających w  ziołolecznictwo medycyny chińskiej. Seminarium ma również służyć zapoznaniu się ze sposobem nauczania prof. Yifan Yang przed podjęciem decyzji o  rozpoczęciu nauki w  ramach Trzyletniej Szkoły Ziołolecznictwa Klasycznej Medycyny Chińskiej.

Ilość miejsc jest ograniczona wielkością sali wykładowej. O  wpisie na listę uczestników decyduje kolejność wniesienia opłaty na konto.
prof. dr Yifan Yang
prof. dr Yifan Yang
Szkolenie prowadzi: prof. dr  Yifan Yang, więcej…

Z języka angielskiego tłumaczy Marta Nizioł-Wojniusz

Program kursu, więcej…

Wykładowczyni przygotowała materiały szkoleniowe.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o  odbyciu szkolenia.

Szkolenie to jest pierwszym z  nowego cyklu kursów prowadzonych przez prof. dr  Yifan Yang w  Centrum Sztuk Zdrowotnych w  Warszawie.


Godziny zajęć:
sobota 10:00 - 18:00 z  przerwą na obiad
niedziela 9:00 - 15:00 z  przerwą na obiad

Przewidywane są krótkie przerwy (organizator zapewnia kawę i  herbatę) i  jedna dłuższa na obiad (katering zewnętrzny lub we własnym zakresie).

Miejsce zajęć: Warszawa, ul. Juliusza Słowackiego 19a więcej…

Zgłoszenia i  opłaty:
Warunkiem wzięcia udziału w  szkoleniu jest zgłoszenie udziału oraz wpłata całej opłaty w  terminie 60 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.
Ilość miejsc jest ograniczona, o  uczestnictwie decyduje kolejność wpłat na konto bankowe.

Cena szkolenia: 800 zł
Cena zniżkowa: 700 zł w  przypadku wpłacenia całej kwoty w  terminie 90 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.

Jeżeli na 20 dni przed rozpoczęciem szkolenia uczestnik nie zgłosi rezygnacji opłata jest bezzwrotna.

Cena kursu nie obejmuje kosztów noclegu i  wyżywienia.
Faktury wystawiane są na życzenie uczestników.

Zgłoszenia udziału w  szkoleniu przyjmowane są pod numerem telefonu stacjonarnego 224785715 lub komórkowego 697-113-930 albo pod adresem email:
marian.nosal@gmail.com
Ilość miejsc jest ograniczona, Prosimy o  wcześniejsze zgłoszenia!

W zgłoszeniu prosimy podać imię i  nazwisko, numer telefonu kontaktowego, email, miejsce zamieszkania (miejscowość i  województwo) oraz oznaczenie szkolenia (prof. dr  Yifan Yang 14-16 IV 2018).

Poniżej podajemy wzór prostego zgłoszenia e-mailowego lub SMS-owego:Imię Nazwisko - 600-000-000 - email@poczta.pl - Miasto - prof. dr  Yifan Yang 14-16 IV 2018


i prosimy o  zgłoszenia w  tym formacie.

Prosimy o  zgłoszenia, a  następnie o  wniesienie opłaty za seminarium na konto:
Bank Pekao S.A. Oddział IV w   Warszawie:
62 1240 1079 1111 0010 4704 0280
Marian Nosal Akademia Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, ul. Królów Polskich 11m3, 02-496 Warszawa
Tytuł wpłaty: "prof. dr  Yifan Yang 14-15 IV 2018"

Bardzo prosimy o  przekazanie informacji o  tym seminarium znajomym.

Informacje i  zapisy:
Marian Nosal, preferowana forma kontaktu - telefon: 224785715;
ewentualnie komórka: 697113930 lub email: marian.nosal@gmail.com

W razie dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia na inną salę na terenie Warszawy (prosimy sprawdzić przed kursem na naszej stronie www).
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania imprezy lub jej części, albo zmiany terminu z  uwagi na okoliczności od nas niezależne, takie jak choroba osoby prowadzącej, problemy transportowe, czy mała ilość zgłoszonych osób.
W razie odwołania szkolenia opłata lub odpowiednia jej część będzie zwrócona uczestnikom.

Informacje o  innych kursach i  szkoleniach z  dziedziny:
- Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
-  dietetyki Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
-  akupunktury
-  starożytnej chińskiej refleksologii - masażu stóp On Zon Su
- gimnastyki Tai Ci i  Chi Kungu medycznego
i innych sztuk zdrowotnych w  serwisie internetowym:
www.CentrumSztukZdrowotnych.pl


© Marian Nosal 2007, Czas generacji strony: 126.5 ms. Ostatnia aktualizacja: 2018-03-16 20:30