Centrum Sztuk Zdrowotnych
Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej


Powrót na stronę główną » Szkolenia, kursy Tradycyjna Medycyna Chińska-TCM
ZIOŁOLECZNICTWO TCM: Diagnoza i   leczenie wzorców patologii niedoboru Qi i   Krwi oraz Widocznego i   niewidocznego Śluzu.: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty Yifan_Yang.jpg 14-15 IV 2018 r. prowadzi prof. dr  Yifan Yang. , więcej… Prosimy o  zgłaszanie chęci uczestniczenia w  tym szkoleniu. Informacje i  zapisy: Marian Nosal, komórka: 697113930; stacjonarny: 224785715

Szkoła Ziołolecznictwa Klasycznej Medycyny Chińskiej – kurs trzyletni

Warszawa, IX 2018 - V 2021 r. Obszerne wprowadzenie w  teorię zastosowania ziół i  receptur ziołowych medycyny chińskiej. Z  uwagi na charakter szkolenia ilość miejsc jest ograniczona, o  uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i  wpłat na konto bankowe.

prof. dr Yifan Yang
prof. dr Yifan Yang
Szkolenie prowadzi: prof. dr  Yifan Yang, więcej…

Program kursu, więcej…


Wykładowczyni przygotowała materiały szkoleniowe.

Szkolenie to jest pierwszym wieloletnim kursem prowadzonym przez prof. dr  Yifan Yang w  Centrum Sztuk Zdrowotnych.pl w  Warszawie.

Kurs będzie składał się z  szesnastu weekendowych sesji:
- pięciu sesji w  roku szkolnym 2018 / 2019
- sześciu sesji w  roku szkolnym 2019 / 2020
- pięciu sesji w  roku szkolnym 2020 / 2021

Terminy sesji w  roku szkolnym 2018/2019
Poziom 1 szkolenia:
1 sesja: 20-21 września 2018
2 sesja: 24-25 listopada 2018
3 sesja: 26-27 stycznia 2019
4 sesja: 9-10 marca 2019
5 sesja: 13-14 kwietnia 2019
termin rezerwowy: 1-2 czerwca 2019

Terminy sesji w  roku szkolnym 2019/2020:
6 sesja: 28-29 września 2019
7 sesja: 19-20 października 2019
Poziom 2 szkolenia:
1 sesja: 16-17 listopada 2019 + egzamin po 1 poziomie szkolenia
2 sesja: 29 II - 1 III 2020
3 sesja: 28-29 marca 2020
4 sesja: 25-26 kwietnia 2020

Terminy sesji w  roku szkolnym 2020/2021:
5 sesja: 17-18 października 2020
6 sesja: 21-22 listopada 2020
7 sesja: 13-14 marca 2021
8 sesja: 17-18 czerwca 2021
9 sesja: 29-30 maja 2021

Godziny zajęć:
Sobota 10:00 - 18:00 z  przerwą na obiad
Niedziela 9:00 - 15:00 z  przerwą na obiad

Przewidywane są krótkie przerwy (organizator zapewnia kawę i  herbatę) i  jedna dłuższa na obiad (katering zewnętrzny lub we własnym zakresie).

Miejsce zajęć: Warszawa, ul. Słowackiego 19a, więcej…

Zgłoszenia i  przewidywane opłaty:
Warunkiem wzięcia udziału w  kursie jest zgłoszenie udziału w  szkoleniu oraz wpłata całej opłaty za poszczególne sesje w  terminie:
dla sesji 1 - od … do … 2018
- okres wpłat i  numer konta bankowego do wpłat będzie podany w  terminie późniejszym, proszę jeszcze nie wpłacać

Przewidywana Opłata za jedną sesję (zniżka podana jest niżej): 800 zł
Cena zniżkowa za jedną sesję: 700 zł w  przypadku zgłoszenia i  wpłacenia zaliczki lub całej kwoty w  terminie:
dla sesji 1 - od … do … 2018
 - okres wpłat zniżkowych i  numer konta bankowego do wpłat będzie podany w  terminie późniejszym, proszę jeszcze nie wpłacać

Jeżeli na 40 dni przed rozpoczęciem szkolenia uczestnik nie zgłosi rezygnacji, to zaliczka lub odpowiadająca jej część opłaty jest bezzwrotna.

Cena kursu nie obejmuje kosztów noclegu i  wyżywienia.
Faktury wystawiane są na życzenie uczestników.

Informacje i  zapisy:
Marian Nosal, telefon stacjonarny: 224785715
email: marian.nosal@gmail.com
Ewentualnie również komórka: 697113930

W czasie wakacji przyjmowanie zgłoszeń emailowych może być opóźnione.

W zgłoszeniu prosimy podać imię i  nazwisko, numer telefonu kontaktowego, email, miejsce zamieszkania (miejscowość i  województwo) oraz oznaczenie szkolenia (Szkoła Ziołolecznictwa prof. dr  Yifan Yang).

Poniżej podajemy wzór prostego zgłoszenia e-mailowego lub SMS-owego:Imię Nazwisko - 600-000-000 - email@poczta.pl - Miasto - Szkoła Ziołolecznictwa prof. dr  Yifan Yang


i prosimy o  zgłoszenia w  tym formacie.

Prosimy o  zgłoszenie, a  następnie o  wniesienie opłaty za sesje 1 i  2 szkolenia na konto:


Numer konta do wpłat będzie podane w  terminie późniejszym

Dla:
Nazwa organizatora będzie podana później

Tytuł wpłaty: "Szkoła Ziołolecznictwa prof. dr  Yifan Yang, data i  numer/numery sesji"

Bardzo prosimy o  przekazanie informacji o  tym seminarium znajomym.

UWAGA:
Ilość miejsc jest ograniczona.
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i  wniesienia opłaty.
Ceny obejmują wykłady i   materiały, nie obejmują zakwaterowania i  wyżywienia.
W razie dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia na inną salę na terenie Warszawy (proszę przed kazdą sesją szkolenia sprawdzać na tej stronie www najnowsze informacje).
Zastrzegamy sobie możliwość organizowania kolejnych sesji szkolenia przez różnych organizatorów.
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania imprezy lub jej części, albo zmiany terminu z   uwagi na okoliczności od nas niezależne, takie jak choroba osoby prowadzącej, problemy transportowe, czy mała ilość zgłoszonych osób.
W razie odwołania szkolenia lub jego części opłata lub odpowiednia jej część będzie zwrócona uczestnikom.

Informacje o  innych kursach i  szkoleniach z  dziedziny:
- Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
-  dietetyki Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
-  akupunktury
-  starożytnej chińskiej refleksologii - masażu stóp On Zon Su
- gimnastyki Tai Ci i  Chi Kungu medycznego
i innych sztuk zdrowotnych w  serwisie internetowym:
www.CentrumSztukZdrowotnych.pl


© Marian Nosal 2007, Czas generacji strony: 81.8 ms. Ostatnia aktualizacja: 2018-03-16 20:30