Centrum Sztuk Zdrowotnych


Powrót na stronę główną » Szkolenia, kursy Tradycyjna Medycyna Chińska-TCM
UWAGA: linki do WSZYSTKICH naszych szkoleń, znajdują się na STRONIE GŁÓWNEJ, przy zdjęciach wykładowców. STRONA GŁÓWNA - kliknij tutaj, aby na nią wejsć… Dlatego nie mamy działu "kalendarium". Jesteśmy też na YT: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty youtube.png, FB Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty facebook.png oraz na Google+ Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty google+.png

Szkoła Ziołolecznictwa Klasycznej Medycyny Chińskiej – kurs trzyletni

Warszawa, X 2018 - V 2021 r. Obszerne wprowadzenie w  teorię zastosowania ziół i  receptur ziołowych medycyny chińskiej. Chcesz nauczyć się leczyć chińskimi ziołami? Możesz poznać chińskie zioła i  klasyczne mieszanki ziołowe oraz nauczyć się je stosować. A  teoria ziół chińskich jest również doskonałą podstawą do stosowania ziół europejskich. Możesz też poznać cały proces terapeutyczny, od diagnozy, poprzez określenie wzorców patologii, aż do zalecenia pacjentowi mieszanki ziołowej

prof. dr Yifan Yang
prof. dr Yifan Yang
Szkolenie prowadzi: prof. dr  Yifan Yang, więcej…

Wykłady są prowadzone w  języku angielskim i  tłumaczone na język polski przez tłumacza o  dużym doświadczeniu translatorskim i  wiedzy z  zakresu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

Program kursu, więcej…


Wykładowczyni przygotowała materiały szkoleniowe.

Kurs będzie składał się z  szesnastu weekendowych sesji:
- pięciu sesji w  roku szkolnym 2018 / 2019
- sześciu sesji w  roku szkolnym 2019 / 2020
- pięciu sesji w  roku szkolnym 2020 / 2021

Terminy sesji w  roku szkolnym 2018/2019
Poziom 1 szkolenia:
1 sesja: 20-21 X (października/Oct) 2018
2 sesja: 24-25 XI (listopada/Nov) 2018
3 sesja: 26-27 I  (stycznia/Jan) 2019
4 sesja: 9-10 III (marca/Mar) 2019
5 sesja: 13-14 IV (kwietnia/Apr) 2019
termin rezerwowy: 1-2 VI (czerwca/June) 2019

Terminy sesji w  roku szkolnym 2019/2020:
6 sesja: 28-29 IX (września/Sept) 2019
7 sesja: 19-20 X (października/Oct) 2019
Poziom 2 szkolenia:
1 sesja: 16-17 XI (listopada/Nov) 2019 + egzamin po 1 poziomie szkolenia
2 sesja: 29 II - 1 III 2020
3 sesja: 28-29 III (marca/Mar) 2020
4 sesja: 25-26 IV (kwietnia/Apr) 2020

Terminy sesji w  roku szkolnym 2020/2021:
5 sesja: 17-18 X (października/Oct) 2020
6 sesja: 21-22 XI (listopada/Nov) 2020
7 sesja: 13-14 III (marca/Mar) 2021
8 sesja: 17-18 IV (kwietnia/Apr) 2021
9 sesja: 29-30 V (maja/May) 2021

Godziny zajęć:
Sobota 10:00 - 18:00 z  przerwą na obiad
Niedziela 9:00 - 15:00 z  przerwą na obiad

Przewidywane są krótkie przerwy (organizator zapewnia kawę i  herbatę) i  jedna dłuższa na obiad (katering zewnętrzny lub we własnym zakresie).

Miejsce zajęć: Warszawa, ul. Słowackiego 19a, więcej…

Zgłoszenia i  możliwe formy opłat:
Warunkiem wzięcia udziału w  kursie jest zgłoszenie udziału w  szkoleniu oraz wpłata zgodnie z  poniższymi warunkami płatności

Informacje i  zapisy:
Marian Nosal, telefon stacjonarny: 224785715
email: marian.nosal@gmail.com
Ewentualnie również komórka: 697113930
W zgłoszeniu prosimy podać imię i  nazwisko, numer telefonu kontaktowego, email, miejsce zamieszkania (miejscowość i  województwo) oraz oznaczenie szkolenia (Szkoła Ziołolecznictwa prof. dr  Yifan Yang).
Poniżej podajemy wzór prostego zgłoszenia e-mailowego lub SMS-owego:Imię Nazwisko - 600-000-000 - email@poczta.pl - Miasto - Szkoła Ziołolecznictwa prof. dr  Yifan Yang


i prosimy o  zgłoszenia w  tym formacie.

Opłata zniżkowa za pierwszy semestr (zimowy 2018/2019), czyli za sesje 1, 2 i  3: 1950 zł
Powyższa zniżkowa forma opłaty semestralnej za 1 semestr obowiązuje do 30 VI 2018

Opłata za jedną sesję (zniżka podana jest niżej): 800 zł
Powyższa forma opłaty za sesję pierwszą (20-21 października 2018) obowiązuje od 1 V 2018 do 30 VIII 2018

Opłata zniżkowa za jedną sesję: 700 zł
Powyższa forma opłaty zniżkowej za sesję pierwszą (20-21 października 2018) obowiązuje od 1 V 2018 do 30 VI 2018

Opłata zniżkowa za jedną sesję dla osób, które brały już udział w  tej sesji w  poprzedniej edycji szkolenia: 400 zł (świetna okazja do powtórki i/lub przygotowania się do egzaminu)

Prosimy o  zgłoszenie, a  następnie o  wnoszenie opłat na konto:
Bank Pekao S.A. Oddział IV w   Warszawie:
62 1240 1079 1111 0010 4704 0280
Marian Nosal Akademia Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, ul. Królów Polskich 11m3, 02-496 Warszawa
Tytuł wpłaty:
"prof. Yifan Yang, data i  numer/numery sesji"
lub
"prof. Yifan Yang, semestr nr …"

Jeżeli na 40 dni przed rozpoczęciem szkolenia uczestnik nie zgłosi rezygnacji, to zaliczka lub odpowiadająca jej część opłaty jest bezzwrotna.

Cena kursu nie obejmuje kosztów noclegu i  wyżywienia.
Faktury wystawiane są na życzenie uczestników, dane do faktury proszę przysłać emailem.

W czasie wakacji przyjmowanie zgłoszeń emailowych może być opóźnione.

Bardzo prosimy o  przekazanie informacji o  tym seminarium znajomym.

UWAGA:
Ilość miejsc jest ograniczona.
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i  wniesienia opłaty.
Ceny obejmują wykłady i   materiały, nie obejmują zakwaterowania i  wyżywienia.
W razie dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia na inną salę na terenie Warszawy (proszę przed kazdą sesją szkolenia sprawdzać na tej stronie www najnowsze informacje).
Zastrzegamy sobie możliwość organizowania kolejnych sesji szkolenia przez różnych organizatorów.
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania szkolenia lub jego części, albo zmiany terminu z   uwagi na okoliczności od nas niezależne, takie jak choroba osoby prowadzącej, problemy transportowe, czy mała ilość zgłoszonych osób.
Zastrzegamy sobie możliwość zmiany ceny następnych sesji w  wypadku zmian w  kursach walut lub z  powodu innych niespodziewanych okoliczności.
W razie odwołania szkolenia lub jego części opłata lub odpowiednia jej część będzie zwrócona uczestnikom.

Informacje o  innych kursach i  szkoleniach z  dziedziny:
- Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
-  dietetyki Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
-  akupunktury
-  starożytnej chińskiej refleksologii - masażu stóp On Zon Su
- gimnastyki Tai Ci i  Chi Kungu medycznego
i innych sztuk zdrowotnych w  serwisie internetowym:
www.CentrumSztukZdrowotnych.pl

Zapraszamy też na Youtube: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty youtube.png, FB Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty facebook.png oraz na Google+ Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty google+.png


© Marian Nosal 2007, Czas generacji strony: 33 ms. Ostatnia aktualizacja: 2018-07-22 20:05