Centrum Sztuk Zdrowotnych

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Szkolenia, kursy Tradycyjna Medycyna Chińska-TCM 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

☼ Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ☼

dr Agnieszka KrzemińskaMedycyna SZKOLENIE: Żywienie dzieci i  młodzieży według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TCM), Warszawa 17-18 X 2020 rokuProwadzi dr  Agnieszka Krzemińska., więcej…
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA JUBILEUSZOWĄ, 10-TĄ EDYCJĘ 2020/2021 SZKOLENIA: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, X 2020- VI 2021 roku. Prowadzi Lada Malinakova, więcej… Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 697113930; stacjonarny: 224785715

Fragmenty z  materiałów do seminarium - cytaty z  klasyki medycyny chińskiej po polsku, po angielsku i  po chińsku

Temat: Esencja - Jing 精 / Essence - Jing 精

SUWEN 1
U człowieka tak to dziś nie wygląda. Alkohol jest jego napojem, rozwiązłe zachowanie jest jego normą, zataczając się wchodzi do sypialni, pasja wyczerpuje jego esencje (jing 精), rozproszenie (roztrwonienie) marnuje jego autentyczność (zhen 真); niezdolny do zachowania swojej pełni, wyprowadza swojego ducha (shen 神) przed czasem. Przez nadmierną aktywność przemęcza swoje serce, działając przeciwko radości życia; ruszając i  zatrzymując się bez umiaru, w  połowie drogi do 100 lat, następuje jego upadek.
Stąd święci starożytności wykształcili swoich poddanych, mówiąc do nich w  taki sposób: pustości, przewrotnych (wypaczonych) wpływów (xie 邪) i  rozbójniczych wiatrów można uniknąć przez branie pod uwagę pór roku (shi 時). W  spokoju, próżni i  pustości, prawdziwe qi (zhen qi 真氣) płynie łatwo; esencje i  duchy (duch witalny, jing shen 精神) są zachowane wewnątrz. Skąd miałaby pojawić się choroba?

For man today this is not the case. Alcohol is his drink, loose behavior his norm, reeling, he
enters the bedroom, passion drains his essences (jing 精), dissipation wastes his authenticity
(zhen 真); incapable of preserving his fullness, he leads his spirit (shen 神) out of time.
Overacting, he strains his heart, going against the joy of life; starting and stopping without
moderation, half-way to 100 years, he declines.
今時之人不然也.以酒為漿.以妄為常.醉以入房.以欲竭其精.以耗散其真.不知持滿.
不時御神.務快其心.逆於生樂.起居無節.故半百而衰也.

SUWEN 3 – tłum. P. Unschuld
Stąd, kiedy mędrcy skoncentrowali esencje i  ducha (jing shen 精神), i  kiedy przyswoili qi niebios, skontaktowali się (tong 通) ze świetlistością ducha (shen ming 神明).
[…]
Yin jest tym, co przechowuje esencje (cang jing 藏精) i  wtedy obecny jest wzrost i  rozwój (qi qi 起亟).
Yang jest tym, co broni tego, co na zewnątrz (wei wai 衛外) i  w rezultacie pojawia się solidność (gu 固).
[…]
Kiedy wiatr osiada [w ciele] i  narusza [właściwe] qi, esencja znika, a  zło uszkadza wątrobę…
[…]
Jeśli yin jest mocne, a  yang dobrze zaciśnięte, esencje i  duchy (duch witalny, jing shen 精
神) są kontrolowane tak jak powinny (zhi 治). Jeśli jednak następuje oddzielenie i  pęknięcie pomiędzy yin a  yang, esencje i  qi (jing qi 精氣) zostają przerwane/naruszone (jue 絕).

Hence, when the sages concentrated essence and spirit (jing shen 精神), and when they
ingested the qi of heaven they communicated (tong 通) with the spirit brilliance (shen ming 神明).
故聖人傳精神.服天氣.而通神明.
[......]
Yin is that which treasures the essences (cang jing 藏精) and then there is a  springing up and
development (qi qi 起亟).
Yang is that which defends on the exterior (wei wai 衛外) and then solidity (gu 固) is the
result.
陰者藏精而起亟也.陽者衛外而為固也.
[......]
When wind settles [in the body] and encroaches upon the [proper] qi, then the essence
vanishes, and the evil harms the liver....
風客淫氣.精乃亡.邪傷肝也.
[......]
If the yin are steady and the yang well tightened, essences-and-spirits (vital spirit, jing shen 精
神) are controlled as they should be (zhi 治). But if separation and rupture between yin and
yang occurs, essences and qi (jing qi 精氣) are interrupted (jue 絕).
故陽強不能密.陰氣乃絕.陰平陽祕.精神乃治.陰陽離決.精氣乃絕.Zapraszamy też na Youtube: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty youtube.png, oraz na FB Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty facebook.png