Centrum Sztuk Zdrowotnych

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Szkolenia, kursy Tradycyjna Medycyna Chińska-TCM 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

☼ Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ☼

dr Agnieszka KrzemińskaMedycyna SZKOLENIE: Wzmacnianie odporności i  leczenie pierwszej fazy chorób z  wniknięcia wiatru (webinar), wtorek 10 XI 2020, 17:00 - 19:00 Prowadzi dr  Agnieszka Krzemińska., więcej…
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA JUBILEUSZOWĄ, 10-TĄ EDYCJĘ 2020/2021 SZKOLENIA: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, X 2020- VI 2021 roku. Prowadzi Lada Malinakova, więcej… Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 697113930; stacjonarny: 224785715

Wzmacnianie odporności i  leczenie pierwszej fazy chorób z  wniknięcia wiatru (webinar), wtorek 10 XI 2020, 17:00 - 19:00

Tematem webinaru jest wzmacnianie odporności w  sezonie jesienno-zimowym po to, by uchronić się przed infekcjami w  okresie, który jest dla organizmu najtrudniejszym okresem w  ciągu roku. Omówimy też, jak należy postępować w  pierwszej fazie choroby z  wniknięcia zewnętrznego wiatru, aby skutecznie rozproszyć patogen i  nie dopuścić do rozwoju choroby i  w miarę możliwości uchronić się przed ewentualnymi powikłaniami. Poznamy dostępne dla każdego środki zaradcze - przepisy na mieszanki ziołowe z  ziół europejskich, kilka wybranych receptur patentowych medycyny chińskiej oraz proste zabiegi, możliwe do wykonania we własnym zakresie, pochodzące z  tradycji medycyny chińskiej.

Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty IMG_2010_mem.jpg

dr Agnieszka Krzemińska
dr Agnieszka Krzemińska

Wydarzenie będzie transmitowane przez system webinarowy ClickMeeting (www.clickmeeting.com), a  uczestnicy otrzymają dzień wcześniej emailem link z  odpowiednimi informacjami oraz z  indywidualnym hasłem/tokenem do zalogowania się.
Po webinarze uczestnikom udostępnimy w  Internecie film z  niego jeszcze przez 3 tygodnie.
Do szkolenia przewidywane są zwięzłe materiały z  najważniejszymi informacjami.

Kurs prowadzi dr  Agnieszka Krzemińska, więcej…

Miejsce zajęć: Internet cały

W kursie mogą brać udział zarówno osoby początkujące, jak i  absolwenci innych kursów dietetyki lub Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

Przewidywany Koszt kursu: 200 PLN (sposób uzyskania zniżki podajemy poniżej)

Cena zniżkowa za wykupienie pierwszych trzech webinarów dr  Agnieszki Krzemińskiej, podanych poniżej (oferta ważna do 5 XI 2020): 450 PLN
Te trzy webinary, to:
1) "Wzmacnianie odporności i  leczenie pierwszej fazy chorób z  wniknięcia wiatru", wtorek 10 XI 2020, 17:00 - 19:00
centrumsztukzdrowotnych.pl/tradycyjna_chinska_medycyna/201110ak-wzmac_odpor-wb2h/
2) "Dolegliwości menstruacyjne u  Pań", 17 XII 2020, czwartek, 17:00 - 19:00
centrumsztukzdrowotnych.pl/tradycyjna_chinska_medycyna/201217ak-dolegl_menstr-wb2h/
3) "Praktyczne wprowadzenie w  dietetykę Tradycyjnej Medycyny Chińskiej", 5 I  2021, wtorek, 17:00 - 19:00
centrumsztukzdrowotnych.pl/tradycyjna_chinska_medycyna/210105ak-prakt_wprow_w_dietet_wb2h/

Cena zniżkowa za ten webinar jest też przy wpłacie do 30 X 2020: 150 zł

Informacje i  zapisy:
Marian Nosal, preferowany telefon stacjonarny: +48/224785715
email: marian.nosal@gmail.com
Ewentualnie również komórka: +48/571-245-333, +48/690-253-043

Rejestracja uczestników:
Warunkiem uczestnictwa w  kursie jest zgłoszenie udziału emailem lub telefonicznie oraz wpłata w  terminie 5 dni przed rozpoczeciem kursu pełnej opłaty za kurs na konto organizatora.

 zgłoszeniu prosimy podać imię i  nazwisko, numer telefonu kontaktowego, email, miejsce zamieszkania (miejscowość i  województwo) oraz oznaczenie szkolenia ("Wzmacnianie odporności…" 10 XI 2020).

Poniżej podajemy wzór prostego zgłoszenia e-mailowego lub SMS-owego:Imię Nazwisko - 600-000-000 - email@poczta.pl - Miasto - "Wzmacnianie odporności…" 10 XI 2020


i prosimy o   zgłoszenia w   tym formacie.

Tylko całkowite uiszczenie opłaty za kurs jest równoznaczne z  rezerwacją miejsca na liście uczestników!!!

Przy płatności późniejszej, za zgodą organizatora, opłatę należy wpłacić na konto najpóźniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kursu lub gotówką przed rozpoczęciem zajęć.
Jeżeli na 20 dni przed rozpoczęciem szkolenia uczestnik nie zgłosi rezygnacji, to opłata jest bezzwrotna.

Faktury wystawiane są na życzenie uczestników. Dane do faktury prosimy przysłać emailem przed rozpoczęciem szkolenia.

Wpłaty na konto bankowe Organizatora szkolenia:
90 1240 6380 1111 0011 0242 6556
Bank Pekao S.A.
Dla: Centrum Sztuk Zdrowotnych Lada Malinakova

UWAGA: różne szkolenia ogłaszane na stronie www.CentrumSztukZdrowotnych.pl są organizowane przez różne firmy, dlatego ZAWSZE prosimy przed uiszczeniem opłaty o  sprawdzenie numeru konta do wpłat na stronie www właściwego szkolenia.

Tytuł wpłaty: "Wzmacnianie odporności… 10 XI 2020"

UWAGA:
Ilość miejsc jest ograniczona.
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i  wniesienia opłaty.
Ceny obejmują wykłady i   materiały, nie obejmują zakwaterowania i  wyżywienia.
W razie dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia stacjonarnego na inną salę na terenie Warszawy (proszę przed kazdą sesją szkolenia sprawdzać na tej stronie www najnowsze informacje).
Zastrzegamy sobie możliwość organizowania kolejnych sesji szkolenia przez różnych organizatorów.
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania imprezy lub jej części, albo zmiany terminu z   uwagi na okoliczności od nas niezależne, takie jak choroba osoby prowadzącej, problemy transportowe, czy mała ilość zgłoszonych osób.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy przeprowadzanych zajęć z  zajęć stacjonatnych na zajęcia internetowe (webinary, filmy itp.) i  odwrotnie w  przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora i  uniemożliwiających lub znacznie utrudniających przeprowadzenie zajęć.
W razie odwołania szkolenia lub jego części opłata lub odpowiednia jej część będzie zwrócona uczestnikom.

Informacje o  innych kursach i  szkoleniach z  dziedziny:
- Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
-  dietetyki Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
-  akupunktury
-  starożytnej chińskiej refleksologii - masażu stóp On Zon Su
- gimnastyki Tai Ci i  Chi Kungu medycznego
i innych sztuk zdrowotnych w  serwisie internetowym:
www.CentrumSztukZdrowotnych.pl

dr Agnieszka Krzemińska
dr Agnieszka Krzemińska

Zapraszamy też na Youtube: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty youtube.png, oraz na FB Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty facebook.png