Centrum Sztuk Zdrowotnych

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Szkolenia, kursy Tradycyjna Medycyna Chińska-TCM 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

☼ Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ☼

dr Agnieszka KrzemińskaMedycyna SZKOLENIE: Żywienie dzieci i  młodzieży według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TCM), Warszawa 17-18 X 2020 rokuProwadzi dr  Agnieszka Krzemińska., więcej…
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA JUBILEUSZOWĄ, 10-TĄ EDYCJĘ 2020/2021 SZKOLENIA: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, X 2020- VI 2021 roku. Prowadzi Lada Malinakova, więcej… Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 697113930; stacjonarny: 224785715

Fragmenty z  materiałów do seminarium - cytaty z  klasyki medycyny chińskiej po polsku i  po angielsku

Temat: Potrójny Ogrzewacz i   jego meridian Shaoyang ręki. Żołądek, fizjologia i   patologia. Meridian Żołądka Yangming nogi  / The Triple Heater and its meridian, Hand Shaoyang. Stomach, physiology and pathology. The Stomach meridian, Foot Yangming.

SUWEN 8
Nerki (shen 腎) są odpowiedzialne za wzbudzanie woli (zuo qiang 作強).
Zdolności i  umiejętności (ji qiao 伎巧) powstają z  tego.
Potrójny Ogrzewacz jest odpowiedzialny za otwieranie dróg i  irygację (jue du 決瀆).
Regulacja płynów (dróg wodnych, shui dao 水道) powstaje z  tego.
Pęcherz Moczowy (pang guang 膀胱) jest odpowiedzialny za region i  miasta (zhou du 州都); przechowuje on (cang 藏) płyny ciała (jin ye 津液); z  przekształcania qi (qi hua 氣化) pojawia się siła do wychodzenia na zewnątrz (neng chu 能出).


SUWEN 9
Śledziona, razem z  Żołądkiem, Jelitem Grubym, Jelitem Cienkim, Potrójnym Ogrzewaczem, Pęcherzem Moczowym jest korzeniem (ben 本) magazynów i  spichlerzy (cang lin 倉廩), miejscem zamieszkania odżywenia (ying 營). Jego imieniem jest narzędzie (qi 器). Przez przekształcanie daje on osady i  pozostałości (zao po 糟粕) i  przekazuje pięć smaków, zarządzając wejściami i  wyjściami (ru chu 入出). Jego rozkwit (hua 華) widać w  czterech białych ust (si bai 四白); siła jego pełności (chong充) wyraża się w  tkankach ciała; jego smakiem jest słodki, a  kolorem żółty. Jego kategorią jest skrajne yin (zhi yin 至陰) i  ma on swobodną komunikację (tong 通) z  Qi Ziemi (tu qi 土氣).


SUWEN 10
Pełność w  nadbrzuszu, wzdęcia i  podpierające bariery w  górnej i  dolnej części boków, [jest to] cofające się [qi] poniżej oraz zawroty głowy powyżej. Nadmiar obecny jest w  [przewodach] większego yin i  świetlistego yang stopy.


SUWEN 11
Żołądek, Jelito Grube, Jelito Cienkie, Potrójny Ogrzewacz, Pęcherz Moczowy – te pięć zostaje stworzonych przez qi (氣) Niebios; ich qi odzwierciedla wizerunek (xiang 象) Niebios (tian 天); dlatego powodują one przepływ na zewnątrz (xie 泄) i  nie przechowują (cang 藏). Otrzymują one nieczyste/mętne qi (zhuo qi 濁氣) od pięciu zang. Ich nazwą jest: fu (府 albo 腑) dla transportu i  przekształcania (chuan hua 傳化). Nie są one w  stanie dłuższy czas nie przekazywać, żeby ostatecznie nie spowodować przepływu na zewnątrz (xie 泄). Brama Po (czyli odbyt, po men 魄門) jest również agentem (shi 使) dla pięciu zang, ponieważ płyny i  ziarno nie mogą być przechowywane przez dłuższy czas.

Stąd pięć zang (wu zang 五藏) przechowują (cang 藏) esencje oraz qi (jing qi 精氣) i  nie zajmują się one przepływem na zewnątrz (xie 泄); dlatego mówi się, że są one pełne pełni "man" (滿), a  nie mogą mieć w  sobie pełni "shi" (實).
Sześć fu (liu fu 六府), one przekazują (chuan 傳) i  przekształcają (hua 化), a  nie przechowują (cang 藏); dlatego mówie się, że są one pełne pełni "shi" (實), a  nie mogą mieć w  sobie pełni "man" (滿).
Kiedy płyny i  ziarna trafiają do ust, Żołądek jest pełny (shi 實), a  jelita są puste (xu 虛); kiedy jedzenie opadnie, jelita są pełne (shi 實) a  Żołądek jest pusty (xu 虛).


SUWEN 23
Podczas zalewania/powodzi (yi 溢), Dolny Ogrzewacz tworzy «wodę» (shui 水, tzn. obrzęki albo zatrzymanie płynów). 下焦溢為水.
Dysfunkcja (bu li 不利) Pęcherza Moczowego powoduje bolesne oddawanie moczu (long 癃), a  braz panowania/zatrzymania (bu yue 不約) powoduje nietrzymanie moczu (yi niao 遺溺)

SUWEN 32
Kiedy w  przypadku choroby z  gorąca [pacjent] na początku doświadcza zawrotów głowy, jest mu gorąco, i  jeśli czuje pełność w  klatce piersiowej oraz bokach, nakłuwaj [przewody] mniejszego yin stopy (=Shaoyin) oraz mniejszego yang [stopy] (=Shaoyang).

SUWEN 38
Jeśli kaszel trwa bez zatrzymania, otrzymuje go Potrójny Ogrzewacz. Aspekt kaszlu Potrójnego Ogrzewacza: kaszle się, w  nadbrzuszu obecny jest zastój (fu man 腹滿) i  nie ma się chęci na jedzenie ani picie.

SUWEN 45
Wycofanie ze zbuntowanym przepływem (jue ni 厥逆) w  mniejszym yang [powoduje]: stawy spustowe nie poruszają się swobodnie. Kiedy stawy spustowe nie poruszają się swobodnie, dolna część pleców nie pozwala chodzić, a  kark nie pozwala patrzeć za siebie. Jeśli to rozwija się do ropni jelitowych yong, [pacjenta] nie można wyleczyć.
[Pacjenci, którzy doświadczają] przerażenia umierają.
[…]
Wycofanie ze zbuntowanym przepływem (jue ni 厥逆) w  [przewodach] świetliego yang i  mniejszego yang ręki: rozwija się to do blokady gardła, obrzęku wokół gardła i  sztywności [karku]. Lecz [przewody] rządzące chorobą.Zapraszamy też na Youtube: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty youtube.png, oraz na FB Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty facebook.png