Centrum Sztuk Zdrowotnych

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Szkolenia, kursy Tradycyjna Medycyna Chińska-TCM » Szkoła Dietetyki Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TCM), kurs siedmioczęściowy, edycja Wiosna 2021 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

☼ Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ☼

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA JUBILEUSZOWĄ, 10-TĄ EDYCJĘ 2020/2021 SZKOLENIA: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Szkoła Dietetyki Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TCM), kurs siedmioczęściowy, edycja Wiosna 2021 Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, X 2020- VI 2021 roku. Prowadzi Lada Malinakova, więcej… Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 697113930; stacjonarny: 224785715

Webinarowa Szkoła Dietetyki Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TCM), kurs siedmioczęściowy, edycja Wiosna 2021

I - VI 2021 r. Warszawa. Szkolenie to jest obszernym wprowadzeniem w  TCM oraz w  dietetykę medycyny chińskiej dla osób początkujących oraz powtórzeniem i  uporządkowaniem wiedzy dla bardziej zaawansowanych. W  związku z  sytuacją epidemiologiczną i  dbając o  Państwa bezpieczeństwo szkolenie to zrealizujemy w  formie webinaru. Oczywiście wolelibyśmy przeprowadzić szkolenie stacjonarne, ale byłoby to możliwe tylko w  wypadku nagłej zmiany sytuacji na lepsze. W  poprzedniej edycji tego szkolenia, gdzie aż 6 sesji było nadawanych przez Internet, większość uczestników była bardzo z  tego zadowolona.

dr Agnieszka Krzemińska
dr Agnieszka Krzemińska

dr Agnieszka Krzemińska
dr Agnieszka Krzemińska
Prosimy o  wczesne zgłoszenia, ponieważ musimy dobrać odpowiednio dużą salę wykładową.

Wiele osób pyta: a  co zrobić, jeżeli w  którejś sesji nie będę mogła/mógł uczestniczyć?
Taka sytuacja zdarza się i  dlatego osoby, które nie mogą wziąć udział we wszystkich sesjach, jedną lub dwie sesje mogą zaliczyć zaocznie, z  obszernych materiałów.

Program kursu, więcej…

Kurs prowadzi dr  Agnieszka Krzemińska, więcej…
Uczestnicy kursu otrzymają 7 skryptów, z  których każdy ma ponad 40 stron formatu A4.

dr Agnieszka Krzemińska
dr Agnieszka Krzemińska
Kurs składa się z  siedmiu sesji dwudniowych, przy czym dwie ostatnie sesje będą bezpośrednio po sobie.
Jeżeli nie możesz być na którejś z  sesji, możesz zaliczyć ją zaocznie. Otrzymasz odpowiednie materiały!
Terminy sesji:

1 sesja: 23-24 I  2021 - WSTĘP DO DIETETYKI WEDŁUG MEDYCYNY CHIŃSKIEJ
Drugi termin egzaminu po poprzedniej edycji (2020) tego szkolenia odbędzie się prawdopodobnie w   dniu 23 I  2021 po godzinie 16:00, jeżeli zgłoszą się chętni.
2 sesja: 13-14 lutego 2021 - ELEMENT ZIEMI
3 sesja: 13-14 marca 2021 - ELEMENT METALU
4 sesja 17-18 kwietnia 2021 - ELEMENT WODY
5 sesja: 15-16 maja 2021  - ELEMENT DRZEWA
6+7 sesja: 10-13 czerwca 2021 (sesja podwójna) - ELEMENT OGNIA oraz ZARYS DIAGNOSTYKI RÓŻNICOWEJ ORAZ SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA POKARMÓW I  ICH ZASTOSOWANIE W  DIETOTERAPII + Egzamin
Podział zagadnień na poszczególne sesje może ulec zmianie.

Miejsce zajęć: Sesje 1 - 7 - Warszawa, ul. Słowackiego 19a, więcej…, sala nr 1

Godziny zajęć:
Przewidywane są krótkie przerwy i  jedna dłuższa na obiad (we własnym zakresie).
Sesje 1-5
sobota 10:00 - 18:00 z  przerwą na obiad
niedziela: 9:00 - 17:00 z  przerwą na obiad

Sesja 6
czwartek 10:00 - 18:00 z  przerwą na obiad
piątek: 9:00 - 17:00 z  przerwą na obiad

Sesja 7:
sobota 9:00 - 17:00 z  przerwą na obiad, potem mała przerwa i  około 17:10 EGZAMIN !!!
niedziela: 9:00 - 17:00 z  przerwą na obiad


Zapisy i  przewidywane opłaty:
Warunkiem uczestnictwa w  kursie jest zgłoszenie udziału telefonicznie lub emailem, a  następnie, po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia, wniesienie opłaty za kurs na konto Organizatora w  niżej podanych terminach.
W zgłoszeniu prosimy podać imię i  nazwisko, numer telefonu kontaktowego, email, nazwę kursu i  numery sesji (np. "Szkoła dietetyki TCM 2020, sesje 1-7") oraz miejsce zamieszkania (miejscowość i  województwo).
Pierszeństwo w  zapisach mają osoby opłacajace całość szkolenia z  góry.

Informacje i  zgłoszenia:
Lada Malinakova, Marian Nosal, preferowana forma kontaktu - telefon: 224785715;
ewentualnie komórka: +48/571245333 lub email: marian.nosal@gmail.com

Tylko całkowite opłacenie kosztu udziału w  kursie lub w  sesji, zgodnie z  podanymi zasadami, jest równoznaczne z  rezerwacją miejsca na Liście Uczestników.

PRZEWIDYWANY Koszt kursu - możliwe są trzy warianty płatności:

• Opłata zniżkowa za wszystkie sesje kursu (siedem sesji) w  wysokości 2800 zł, płatna najpóźniej na 60 dni przed rozpoczęciem pierwszej sesji kursu.
-  jeżeli na 20 dni przed planowanym rozpoczęciem pierwszej sesji kursu Uczestnik nie zgłosi rezygnacji, to opłata jest bezzwrotna

• Opłata za wszystkie sesje kursu (siedem sesji) w  wysokości 3150 zł, płatna najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem pierwszej sesji kursu (lub później, ale po uzgodnieniu z  Organizatorem).
-  jeżeli na 20 dni przed planowanym rozpoczęciem pierwszej sesji kursu Uczestnik nie zgłosi rezygnacji, to opłata jest bezzwrotna

• Opłata zniżkowa w  wysokości 600 zł za jedną sesję, płatna najpóźniej na 60 dni przed rozpoczęciem tej sesji
- jeżeli na 20 dni przed planowanym rozpoczęciem danej sesji Uczestnik nie zgłosi rezygnacji, to w  wypadku późniejszej rezygnacji opłata jest bezzwrotna

• Opłata w  wysokości 700 zł za jedną sesję, dla osób które wniosą opłatę na konto później niż na 60 dni przed rozpoczęciem opłacanej sesji, ale nie później niż 1 miesiąc przed sesją (lub później, ale po uzgodnieniu z  Organizatorem).
- jeżeli na 20 dni przed planowanym rozpoczęciem danej sesji Uczestnik nie zgłosi rezygnacji, to w  wypadku późniejszej rezygnacji opłata jest bezzwrotna

- Osoby, które za zgodą organizatora, wniosą opłatę później niż na 7 dni od rozpoczęcia opłacanej sesji proszone są o  okazanie dowodu wpłaty przy rejestracji na początku tej sesji.

Faktury wystawiane są na życzenie Uczestników. Dane do faktury prosimy przysłać emailem przed rozpoczęciem szkolenia.

Prosimy o  zgłoszenia, a  następnie o  wniesienie opłaty za szkolenie na konto Organizatora:
90 1240 6380 1111 0011 0242 6556
Bank Pekao S.A.
Dla: Centrum Sztuk Zdrowotnych Lada Malinakova


Tytuł wpłaty:
"Szkoła dietetyki - sesja / sesje … (tu prosimy podać numer / numery sesji za które płacimy, np. 1,2,3,7, lub 1-7, jeżeli płacimy za cały kurs), Imię Nazwisko (Uczestnika)"
Na przykład:
"Szkoła dietetyki - 1-7, Jan Kowalski"

UWAGA: różne szkolenia ogłaszane na stronie www.CentrumSztukZdrowotnych.pl są organizowane przez różne podmioty, dlatego ZAWSZE prosimy przed uiszczeniem opłaty o  sprawdzenie numeru konta do wpłat na stronie www właściwego szkolenia.

Bardzo prosimy o  przekazanie informacji o  tym seminarium znajomym.

UWAGA:
Ilość miejsc jest ograniczona.
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i  wniesienia opłaty.
Ceny obejmują wykłady i   materiały, nie obejmują zakwaterowania i  wyżywienia.
W razie dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia na inną salę na terenie Warszawy (proszę przed kazdą sesją szkolenia sprawdzać na tej stronie www najnowsze informacje).
Zastrzegamy sobie możliwość organizowania kolejnych sesji szkolenia przez różnych organizatorów.
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania szkolenia lub jego części, albo zmiany terminu z   uwagi na okoliczności od nas niezależne, takie jak choroba osoby prowadzącej, problemy transportowe, czy mała ilość zgłoszonych osób.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy przeprowadzanych zajęć z  zajęć stacjonatnych na zajęcia internetowe (webinary, filmy itp.) i  odwrotnie w  przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora i  uniemożliwiających, bądź też znacznie utrudniajacych, przeprowadzenie zajęć stacjonatnych czy odpowiednio internetowych.
W razie odwołania szkolenia lub jego części opłata lub odpowiednia jej część będzie zwrócona Uczestnikom.

Informacje o  innych kursach i  szkoleniach z  dziedziny:
- Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
-  dietetyki Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
-  akupunktury
-  starożytnej chińskiej refleksologii - masażu stóp On Zon Su
- gimnastyki Tai Ci i  Chi Kungu medycznego
i innych sztuk zdrowotnych w  serwisie internetowym:
centrumsztukzdrowotnych.pl

Zapraszamy też na Youtube: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Szkoła Dietetyki Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TCM), kurs siedmioczęściowy, edycja Wiosna 2021 youtube.png, oraz na FB Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Szkoła Dietetyki Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TCM), kurs siedmioczęściowy, edycja Wiosna 2021 facebook.png