Centrum Sztuk Zdrowotnych

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Szkolenia, kursy Tradycyjna Medycyna Chińska-TCM 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

☼ Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ☼

Klasyczne nazwy punktów akupunkturowych - ZAPRASZAMY NOWE OSOBY DO DOŁĄCZANIA DO SZKOLENIA !

Skąd się biorą? Co mówią nam o  funkcji, położeniu, właściwościach qi, działaniu oraz zastosowaniu punktów używanych w  akupunkturze i  w całej medycynie chińskiej? Jak wiąże się to z  ich umiejscowieniem? Znaczenie grup punktów powiązanych ze sobą.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA 10 WEBINARÓW PREZENTUJĄCYCH KLASYCZNĄ CAŁOŚCIOWĄ WIZJĘ NAZEWNICTWA PUNKTÓW AKUPUNKTUROWYCH MEDYCYNY CHIŃSKIEJ. Warszawa, 20 V 2021 - 9 XII 2021
Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty Klas_Nazwy_Punktow.jpg

Webinary prowadzi: Elisabeth Rochat de la Vallee, European School of Acupuncture, Paryż

Szkolenia te są częścią większego projektu edukacyjnego "Fundamentalne Pojęcia Medycyny Chińskiej, Szkoła Webinarowa":
centrumsztukzdrowotnych.pl/tradycyjna_chinska_medycyna/2010er/


Zapraszamy na niżej wymienionych 10 webinarów tego szkolenia poświęconych nazwom punktów akupunktury (w nawiasach podajemy numery 10-19 tych sesji liczone w  ramach całego szkolenia "Fundamentalne Pojęcia Medycyny Chińskiej, Szkoła Webinarowa"):

● 1 (10). Wstęp. Znaki chińskie opisujące „punkty”. Czym jest punkt? Skąd biorą się ich nazwy? Kiedy i  jak zostały one nadane oraz przez kogo? - 20 V 2021, czwartek, 17:00-19:00
● 2 (11). Kilka uwag, które należy wziąć pod uwagę podczas czytania nazwy punktu. Odniesienia do anatomii w  nazwach punktów oraz zwyczajowe metafory opisujące części anatomiczne. - 3 VI 2021, czwartek, 17:00-19:00
● 3 (12). Wyobrażenia natury w  nazwach punktów (góry, doliny, fontanny, rzeki, jeziora, morza itd.) - 17 VI 2021, czwartek, 17:00-19:00
● 4 (13). Nazwy punktów akupunkturowych na klatce piersiowej (część 1). Materiały 3A & 3 B - 2 IX 2021, czwartek, 17:00-19:00
● 5 (14). Nazwy punktów akupunkturowych na klatce piersiowej (część 2). Materiały 3A & 3 B - 16 IX 2021, czwartek, 17:00-19:00
● 6 (15). Nazwy punktów dzielących ten sam ideogram chiński (część 1). Materiały nr 4 - 7 X 2021, czwartek, 17:00-19:00
● 7 (16). Nazwy punktów dzielących ten sam ideogram chiński (część 2). Materiały nr 4 - 21 X 2021, czwartek, 17:00-19:00
● 8 (17). Punkty meridianu Renmai na podbrzuszu. Materiały nr 5 - 4 XI 2021, czwartek, 17:00-19:00
● 9 (18). Punkty na meridianach Shaoyin. Materiały nr 5 - 25 XI 2021, czwartek, 17:00-19:00
● 10 (19). Powrót do pytań. Ogólne wnioski. - 9 XII 2021, czwartek, 17:00-19:00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wykłady odbędą się w  języku angielskim i  tłumaczone będą na język polski przez tłumacza dobrze znającego terminologię tradycyjnej medycyny chińskiej i  medycyny zachodniej.
Uczestnik otrzymuje skrypt z  materiałami źródłowymi przetłumaczonymi na język polski – do ściągnięcia z  platformy internetowej lub wysłany emailem.
Wydarzenie będzie transmitowane przez system webinarowy ClickMeeting (www.clickmeeting.com), a  uczestnicy otrzymają wcześniej emailem link z  odpowiednimi informacjami oraz z  indywidualnym hasłem/tokenem do zalogowania się.
Dla osób nie zaznajomionych z  systemem ClickMeeting, w  którym webinar ten będzie transmitowany, specjalnie dla Państwa, przygotowaliśmy nasz tekst wstępny: "Instrukcja użycia systemu webinarowego ClickMeeting w   ramach Wydarzeń organizowanych przez CentrumSztukZdrowotnych.pl",
w którym przekazujemy nasze doświadczenia z  pracy w  tym systemie, na stronie www:
centrumsztukzdrowotnych.pl/webinary/cm/instrukcja_u%C5%BCycia_cm/index,pl.html
Po każdym webinarze uczestnikom udostępnimy w  Internecie film z  niego jeszcze przez 3 tygodnie.
 czasie wykładów przedstawiana jest szeroka wizja zdrowia człowieka w  świetle klasycznych starożytnych dzieł medycyny chińskiej. Wizja ta ma głębokie implikacje w  pracy klinicznej.
Materiały i  wykład będą przetłumaczone na język polski

Wiele osób pyta, a  co będzie, jeżeli nie będą mogły wziąć udziału w  trakcie trwania webinaru i  im przepadnie?
Dlatego po każdym z  webinarów udostępnimy w  Internecie film z  niego jeszcze przez 3 tygodnie.

Zgłoszenia i  przewidywane opłaty:

Warunkiem uczestnictwa w  szkoleniu jest zgłoszenie telefoniczne lub emailem, a  następnie, po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez organizatora, wpłata w  terminie co najmniej 10 dni przed szkoleniem pełnej opłaty za szkolenie.
Osoby, które brały udział w  webinarach Elisabeth Rochat poświeconych emocjom tylko zgłaszają chęć udziału organizatorowi i  uiszczają opłatę bez ponownego podawania danych.
Tylko całkowite uiszczenie opłaty za kurs jest równoznaczne z  rezerwacją miejsca na liście uczestników.

Opłata za jedną sesję (webinar): 200 PLN (dalej podajemy możliwość opłaty zniżkowej)

Opłata zniżkowa za wszystkie 10 sesji cyklu: 1500 PLN (150 zł za jedną sesję)

Jeżeli na 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia uczestnik nie zgłosi rezygnacji, to opłata jest bezzwrotna.

Faktury wystawiane są na życzenie uczestników. Dane do faktury prosimy przysłać emailem przed opłaceniem szkolenia.

Informacje i  zgłoszenia udziału w  szkoleniu:
Lada Malinakova Marian Nosal, preferowana forma kontaktu - telefon: 224785715;
lub email: marian.nosal@gmail.com
ewentualnie komórka: +48/571245333
do wyczerpania wolnych miejsc.

W zgłoszeniu prosimy podać imię i  nazwisko, numer telefonu kontaktowego, email, miejsce zamieszkania (miejscowość i  województwo) oraz oznaczenie szkolenia (E. Rochat-Nazwy punktów, numery sesji). (np. dla całości szkolenia będą to numery sesji 1-10)

Poniżej podajemy wzór prostego zgłoszenia e-mailowego lub SMS-owego:Jan Kowalski - 600-000-000 - email@poczta.pl - Miasto - E. Rochat-Nazwy punktów, 1-10


i prosimy o  zgłoszenia w  tym formacie.
---
Prosimy o  zgłoszenia, a  następnie o  wniesienie opłaty za webinar na konto:
90 1240 6380 1111 0011 0242 6556
Bank Pekao S.A.
Dla: Centrum Sztuk Zdrowotnych Lada Malinakova

Tytuł wpłaty: "E. Rochat-Nazwy punktów, numery sesji, imię i  nazwisko Uczestnika"

UWAGA: różne szkolenia ogłaszane na stronie www.CentrumSztukZdrowotnych.pl są organizowane przez różne podmioty, dlatego ZAWSZE prosimy przed uiszczeniem opłaty o  sprawdzenie numeru konta do wpłat na stronie www właściwego szkolenia.
Zastrzegamy sobie możliwość organizowania kolejnych sesji szkolenia przez różnych organizatorów.
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania szkolenia lub jego części, albo zmiany terminu z   uwagi na okoliczności od nas niezależne, takie jak choroba osoby prowadzącej, problemy transportowe, czy mała ilość zgłoszonych osób.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy przeprowadzanych zajęć z  zajęć stacjonatnych na zajęcia internetowe (webinary, filmy itp.) w  przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora i  uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć stacjonatnych.
W razie odwołania szkolenia lub jego części opłata lub odpowiednia jej część będzie zwrócona uczestnikom.

Bardzo prosimy o  przekazanie informacji o  tym seminarium znajomym.

Informacje o  innych kursach i  szkoleniach z  dziedziny:
- Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
-  dietetyki Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
-  akupunktury
-  starożytnej chińskiej refleksologii - masażu stóp On Zon Su
- gimnastyki Tai Ci i  Chi Kungu medycznego
i innych sztuk zdrowotnych w  serwisie internetowym:
www.CentrumSztukZdrowotnych.pl
www.TradycyjnaMedycynaChinska.pl