Centrum Sztuk Zdrowotnych

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Szkolenia, kursy Tradycyjna Medycyna Chińska-TCM 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

☼ Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ☼

Zapraszamy na NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, X 2021- VI 2022 roku. Prowadzi Lada Malinakova, więcej… Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715

Szkoła Dietetyki Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TCM), kurs siedmioczęściowy, edycja Wiosna 2022

I - VI 2022 r. Warszawa. UWAGA: ilość sesji szkolenia może zwiększyć się do ośmiu. Jest to od wielu lat najbardziej popularne a  więc nalepiej oceniane przez uczestników szkolenie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej w  Polsce. Jest obszernym wprowadzeniem w  TCM oraz w  dietetykę medycyny chińskiej dla osób początkujących oraz powtórzeniem i  uporządkowaniem wiedzy dla bardziej zaawansowanych. W  związku z  sytuacją epidemiologiczną i  dbając o  Państwa bezpieczeństwo szkolenie to zrealizujemy w  formie webinarów. Oczywiście wolelibyśmy przeprowadzić szkolenie stacjonarne, ale byłoby to możliwe tylko w  wypadku nagłej zmiany sytuacji na lepsze. W  poprzedniej, webinarowej edycji tego szkolenia, uczestnicy byli bardzo z  tego zadowoleni. Również ze względu na to, że po każdej sesji udostępniamy video na trzy tygodnie.

dr Agnieszka Krzemińska
dr Agnieszka Krzemińska

Wydarzenie będzie transmitowane przez system webinarowy ClickMeeting (www.clickmeeting.com), a   uczestnicy otrzymają wcześniej emailem link z   odpowiednimi informacjami oraz z   indywidualnym hasłem/tokenem do zalogowania się.
Dla osób nie zaznajomionych z   systemem ClickMeeting, w   którym webinar ten będzie transmitowany, specjalnie dla Państwa, przygotowaliśmy nasz tekst wstępny: "Instrukcja użycia systemu webinarowego ClickMeeting w   ramach Wydarzeń organizowanych przez CentrumSztukZdrowotnych.pl",
w którym przekazujemy nasze doświadczenia z   pracy w   tym systemie, na stronie www:
centrumsztukzdrowotnych.pl/webinary/cm/instrukcja_u%C5%BCycia_cm/index,pl.html
Po każdej sesji uczestnicy otrzymają dostęp do filmów z  niej jeszcze przez trzy tygodnie.

dr Agnieszka Krzemińska
dr Agnieszka Krzemińska
Prosimy o  wczesne zgłoszenia, aby ułatwić organizację szkolenia.

Wiele osób pyta: a  co zrobić, jeżeli w  którejś sesji nie będę mogła/mógł uczestniczyć?
Taka sytuacja zdarza się i  dlatego osoby, które nie mogą wziąć udział we wszystkich sesjach, część z  nich mogą zaliczyć zaocznie, z  obszernych materiałów.

Program kursu, więcej…

Kurs prowadzi dr  Agnieszka Krzemińska, więcej…
Uczestnicy kursu otrzymają elektronicznie 7 skryptów, z  których każdy ma około 60 stron formatu A4, co w  sumie daje bardzo obszerny podręcznik dietetyki TCM.

dr Agnieszka Krzemińska
dr Agnieszka Krzemińska
Kurs składa się z  siedmiu sesji dwudniowych, przy czym dwie ostatnie sesje będą bezpośrednio po sobie.
Jeżeli nie możesz być na którejś z  sesji, możesz zaliczyć ją zaocznie. Otrzymasz odpowiednie materiały!
Terminy sesji:

1 sesja: 29-30 styczna 2022 - WSTĘP DO DIETETYKI WEDŁUG MEDYCYNY CHIŃSKIEJ
2 sesja: 19-20 lutego 2022 - ELEMENT ZIEMI
3 sesja: 26 - 27 marca 2022 - ELEMENT METALU
4 sesja 9-10 lub 23-24 kwietnia 2022 (to się wkrótce rozstrzygnie) - ELEMENT WODY
5 sesja: 21 - 22 maja 2022  - ELEMENT DRZEWA
6+7 sesja: 9 - 12 czerwca 2022 - 6 / 7 sesja - ELEMENT OGNIA oraz ZARYS DIAGNOSTYKI RÓŻNICOWEJ ORAZ SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA POKARMÓW I  ICH ZASTOSOWANIE W  DIETOTERAPII
Egzamin odbędzie się prawdopodobnie ONLINE, w  formie testu, przez system ClickMeeting i  planujemy go wstępnie we wtorek 14 VI 2022 o  godzinie 17:00
Podział zagadnień na poszczególne sesje może ulec zmianie.

Miejsce zajęć: Warszawa i  Internet cały

Godziny zajęć:
Przewidywane są krótkie przerwy i  jedna dłuższa na obiad (we własnym zakresie).
Sesje 1-5
sobota 10:00 - 18:00 z  przerwą rekreacyjno-obiadową
niedziela: 9:00 - 17:00 z  przerwą rekreacyjno-obiadową

Sesja 6
czwartek 10:00 - 18:00 z  przerwą rekreacyjno-obiadową
piątek: 9:00 - 17:00 z  przerwą rekreacyjno-obiadową

Sesja 7:
sobota 9:00 - 17:00 z  przerwą rekreacyjno-obiadową
niedziela: 9:00 - 17:00 z  przerwą rekreacyjno-obiadową


Zapisy i  przewidywane opłaty:
Warunkiem uczestnictwa w  kursie jest zgłoszenie udziału telefonicznie lub emailem, a  następnie, po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia, wniesienie opłaty za kurs na konto Organizatora w  niżej podanych terminach.
W zgłoszeniu prosimy podać imię i  nazwisko, numer telefonu kontaktowego, email, nazwę kursu i  numery sesji (np. "Szkoła dietetyki TCM 2022, sesje 1-7") oraz miejsce zamieszkania (miejscowość i  województwo).
Pierszeństwo w  zapisach mają osoby opłacające całość szkolenia z  góry.

Informacje i  zgłoszenia:
Lada Malinakova, Marian Nosal, preferowana forma kontaktu - telefon: 224785715 lub email: marian.nosal@gmail.com, ewentualnie komórka: +48/571245333

Tylko całkowite opłacenie kosztu udziału w  kursie lub w  sesji, zgodnie z  podanymi zasadami, jest równoznaczne z  rezerwacją miejsca na Liście Uczestników.

PRZEWIDYWANY (może ulec zmianie) Koszt kursu - możliwe są trzy warianty płatności:

• Opłata zniżkowa za wszystkie sesje kursu (siedem sesji) w  wysokości 2800 zł, płatna najpóźniej na 60 dni przed rozpoczęciem pierwszej sesji kursu.
-  jeżeli na 20 dni przed planowanym rozpoczęciem pierwszej sesji kursu Uczestnik nie zgłosi rezygnacji, to opłata jest bezzwrotna

• Opłata za wszystkie sesje kursu (siedem sesji) w  wysokości 3150 zł, płatna najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem pierwszej sesji kursu (lub później, ale po uzgodnieniu z  Organizatorem).
-  jeżeli na 20 dni przed planowanym rozpoczęciem pierwszej sesji kursu Uczestnik nie zgłosi rezygnacji, to opłata jest bezzwrotna

• Opłata zniżkowa w  wysokości 600 zł za jedną sesję, płatna najpóźniej na 60 dni przed rozpoczęciem tej sesji
- jeżeli na 20 dni przed planowanym rozpoczęciem danej sesji Uczestnik nie zgłosi rezygnacji, to w  wypadku późniejszej rezygnacji opłata jest bezzwrotna

• Opłata w  wysokości 700 zł za jedną sesję, dla osób które wniosą opłatę na konto później niż na 60 dni przed rozpoczęciem opłacanej sesji, ale nie później niż 1 miesiąc przed sesją (lub później, ale po uzgodnieniu z  Organizatorem).
- jeżeli na 20 dni przed planowanym rozpoczęciem danej sesji Uczestnik nie zgłosi rezygnacji, to w  wypadku późniejszej rezygnacji opłata jest bezzwrotna

- Osoby, które za zgodą organizatora, wniosą opłatę później niż na 7 dni od rozpoczęcia opłacanej sesji proszone są o  okazanie dowodu wpłaty przy rejestracji na początku tej sesji.

Faktury wystawiane są na życzenie Uczestników. Dane do faktury prosimy przysłać emailem przed rozpoczęciem szkolenia.

Prosimy o  zgłoszenia, a  następnie o  wniesienie opłaty za szkolenie na konto Organizatora:

...konto do wpłat podamy wkrótce

Tytuł wpłaty:
"Szkoła dietetyki - sesja / sesje … (tu prosimy podać numer / numery sesji za które płacimy, np. 1,2,3,7, lub 1-7, jeżeli płacimy za cały kurs), Imię Nazwisko (Uczestnika)"
Na przykład:
"Szkoła dietetyki - 1-7, Jan Kowalski"

UWAGA: różne szkolenia ogłaszane na stronie www.CentrumSztukZdrowotnych.pl są organizowane przez różne podmioty, dlatego ZAWSZE prosimy przed uiszczeniem opłaty o  sprawdzenie numeru konta do wpłat na stronie www właściwego szkolenia.

Bardzo prosimy o  przekazanie informacji o  tym seminarium znajomym.

UWAGA:
Ilość miejsc jest ograniczona.
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i  wniesienia opłaty.
Ceny obejmują wykłady i   materiały, nie obejmują zakwaterowania i  wyżywienia.
W razie dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia na inną salę na terenie Warszawy (proszę przed kazdą sesją szkolenia sprawdzać na tej stronie www najnowsze informacje).
Zastrzegamy sobie możliwość organizowania kolejnych sesji szkolenia przez różnych organizatorów.
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania szkolenia lub jego części, albo zmiany terminu z   uwagi na okoliczności od nas niezależne, takie jak choroba osoby prowadzącej, problemy transportowe, czy mała ilość zgłoszonych osób.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy przeprowadzanych zajęć z  zajęć stacjonatnych na zajęcia internetowe (webinary, filmy itp.) i  odwrotnie w  przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora i  uniemożliwiających, bądź też znacznie utrudniajacych, przeprowadzenie zajęć stacjonatnych czy odpowiednio internetowych.
W razie odwołania szkolenia lub jego części opłata lub odpowiednia jej część będzie zwrócona Uczestnikom.

Informacje o  innych kursach i  szkoleniach z  dziedziny:
- Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
-  dietetyki Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
-  akupunktury
-  starożytnej chińskiej refleksologii - masażu stóp On Zon Su
- gimnastyki Tai Ci i  Chi Kungu medycznego
i innych sztuk zdrowotnych w  serwisie internetowym:
centrumsztukzdrowotnych.pl

Zapraszamy też na Youtube: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty youtube.png, oraz na FB Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty facebook.png