Centrum Sztuk Zdrowotnych


Powrót na stronę główną » Kursy: ćwiczenia i masaże zdrowotne i energetyczne » Masaż stóp On Zon Su » Podstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術,  Edycja 2024/2025 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, październik 2024 - czerwiec 2025 r.
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

Podstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術, Edycja 2024/2025 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy, zapisy trwają, zapraszamy.

Warszawa, X 2024 - VI 2025 r. Spotkania są nagrywane i  uczestnicy mają dostęp do nagrań. przez trzy tygodnie. Prosimy o  zgłoszenia, MOŻNA DOŁĄCZYĆ TEŻ W  CZASIE TRWANIA SZKOLENIA i  otrzymać dostęp do materiałów szkoleniowych i  nagrań. Wiele osób tak robi. ZAPRASZAMY :-)

Szkolenie odbędzie się ONLINE. Mamy bogate doświadczenia z  przeprowadzania takich transmisji przy pomocy platformy webinarowej ClickMeeting. W  czasie prezentacji masażu kamery ustawione są na ręce wykładowczyni i  masowane stopy. Taki obraz jest dokładniejszy nawet niż w   sytuacji wzrokowego kontaktu na sali. Webinary zostaną nagrane i  udostępnione uczestnikom całego szkolenia do powtórzeń oraz nauki do czerwca 2025. Osoby biorące udział w  poszczegónych sesjach mają dostęp do filmów przez trzy tygodnie.
Szkoła, szkolenia akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Podstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術, Edycja 2024/2025 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, październik 2024 - czerwiec 2025 r. 2410-PKMSOZS_web.jpg

Szkoła, szkolenia akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Podstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術, Edycja 2024/2025 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, październik 2024 - czerwiec 2025 r. Lada_Malinakova_1.jpg Kurs prowadzi: Lada Maliňáková-Nosal


Program kursu, więcej…

Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenie uczestnictwa, a  osoby zainteresowane mogą przystąpić do egzaminu i  otrzymać dyplom ukończenia szkolenia wraz z  oceną z  egzaminu.

Miejsce:
Internet cały - wydarzenie online

Sesje będą się odbywały w  kolejnych miesiącach, od X 2024 do VI 2025 roku.
Szkoła, szkolenia akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Podstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術, Edycja 2024/2025 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, październik 2024 - czerwiec 2025 r. IMG_3959.JPG
Przewidywane daty poszczególnych sesji:

Sesja 1: 26-27 X 2024 - dokładne daty sesji zostaną ustalone wkrótce
Sesja 2: 23-24 XI 2024
Sesja 3: 14-15 XII 2024
Sesja 4: 18-19 I  2025
Sesja 5: 15-16 II 2025
Sesja 6: 15-16 III 2025
Sesja 7: 12-13 IV 2025
Sesja 8: 10?11- V 2025
Sesja 9: 7-8 VI 2025

Zajęcia będą się odbywać w  godzinach 10:00 - 16:00 z  przerwą na obiad.

Egzamin teoretyczny w  formie testu online odbędzie się 27 VI 2025 o  17:00.

Informacje o  starożytnej chińskiej refleksologii stóp - taoistycznym masażu stóp On Zon Su można znaleźć na stronie: www.OnZonSu.eu

Rejestracja uczestników i  opłaty:
Warunkiem wzięcia udziału jest zgłoszenie udziału emailem lub telefonicznie, a  następnie wpłata najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem pierwszej sesji szkolenia opłaty za kurs.
W zgłoszeniu prosimy podać imię i  nazwisko, numer telefonu kontaktowego, email oraz miejsce zamieszkania (miejscowość i  województwo).
Tylko uregulowanie opłaty za kurs jest równoznaczne z   rezerwacją miejsca na liście uczestników.

Przewidywana wysokość opłat:
Opłata za jedną sesję: 800 zł

Zniżka 1:
Osoby, które wpłacą w   terminie co najmniej 60 dni (dwa miesiące) przed rozpoczęciem danej sesji, wnoszą opłatę 700 zł.

Zniżka 2:
Opłata za całość kursu (9 sesji) - 5400 zł. (czyli 600 złotych za jedną sesję) dla osób, które opłacą całość szkolenia do końca września

Zniżka 3:
Opłata za całość kursu (9 sesji) - 5850 zł. (czyli 650 złotych za jedną sesję)

Jeżeli na 30 dni przed rozpoczęciem kursu (w przypadku opłaty za cały kurs) uczestnik nie zgłosi rezygnacji, to cała opłata jest bezzwrotna.

Prosimy o   zgłoszenia telefoniczne
Informacje i   zapisy:

Lada Maliňáková-Nosal - 690253043
Marian Nosal, preferowana forma kontaktu - telefon: 224785715;
ewentualnie komórka: +48/571245333 lub email: marian.nosal@gmail.com
W czasie wakacji przyjmowanie zgłoszeń emailowych może być opóźnione.

Prosimy o  wpłaty na konto Organizatora szkolenia:
Związek Taoistów Tao Te King;
konto do wpłat na działalność statutową:
60203000451110000002156790
Przykładowe tytuły wpłaty:
- "1-9, 2024/2025 - Wpłata na cele statutowe” - co oznacza opłatę za całe szkolenie (czyli sesje 1-9)
- "1, 2024/2025 - Wpłata na cele statutowe” - co oznacza opłatę za sesję 1
- "2, 2024/2025 - Wpłata na cele statutowe” - co oznacza opłatę za sesję 2
- i  tak dalej.
Proszę podać tytuł wpłaty dokładnie jak wyżej podane jest w  znakach cudzysłowu.

Szkoła, szkolenia akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Podstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術, Edycja 2024/2025 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, październik 2024 - czerwiec 2025 r. IMG_7001.JPG

UWAGA:
Ilość miejsc jest ograniczona.
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i  wniesienia opłaty.
W razie dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia na inną salę na terenie Warszawy.
Proszę przed kazdą sesją szkolenia sprawdzać na tej stronie www najnowsze informacje np. o  miejscu szkolenia.
Zastrzegamy sobie możliwość organizowania kolejnych sesji szkolenia przez różnych organizatorów.
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania szkolenia lub jego części, albo zmiany terminu z   uwagi na okoliczności od nas niezależne, takie jak choroba osoby prowadzącej, problemy transportowe, czy mała ilość zgłoszonych osób.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy przeprowadzanych zajęć z  zajęć stacjonatnych lub online na zajęcia internetowe (filmy archiwalne itp.) w  przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora i  uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć stacjonatnych lub online.

UWAGA: Do wykonywania masażu należy mieć krótkie paznokcie u  rąk.
Prosimy zabrać ze sobą na szkolenie koc, karimatę i  poduszkę
Osoby chore na grzybicę stóp lub dłoni powinny najpierw wyleczyć się z  tej choroby.

Informacje o   innych zdrowotnych wydarzeniach i  szkoleniach w   serwisie internetowym: www.CentrumSztukZdrowotnych.pl

Szkoła, szkolenia akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Podstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術, Edycja 2024/2025 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, październik 2024 - czerwiec 2025 r. Napis_OnZonSu.jpg

Szkoła, szkolenia akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Podstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術, Edycja 2024/2025 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, październik 2024 - czerwiec 2025 r. OZS_9_2024-25.jpg

Pierwotna ulotka o szkoleniu
Pierwotna ulotka o szkoleniu
Zapraszamy też na Youtube: Szkoła, szkolenia akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Podstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術, Edycja 2024/2025 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, październik 2024 - czerwiec 2025 r. youtube.png, oraz na FB Szkoła, szkolenia akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Podstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術, Edycja 2024/2025 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, październik 2024 - czerwiec 2025 r. facebook.png


© Marian Nosal 2007, Czas generacji strony: 31.6 ms. Ostatnia aktualizacja: 2024-06-10 21:19