Centrum Sztuk Zdrowotnych

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Kursy: ćwiczenia i masaże zdrowotne i energetyczne » Masaż stóp On Zon Su » Podstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術,  Edycja 2024/2025 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, październik 2024 - czerwiec 2025 r. » Praca końcowa 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:

☼ Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ☼

Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

Praca końcowa

Uczestnicy kursu, którzy chcą przystapić do egzaminu i  otrzymać dyplom zobowiązani są do napisania pracy końcowej podsumowującej ich wiedzę, praktykę i  zrozumienie masażu stóp On Zon Su.

♥ - Temat i  zakres pracy powinien być uzgodniony z  osobą prowadzacą szkolenie.

Przykładowe zakresy tematów prac końcowych:

♥ - Sprawozdanie z  własnej praktyki masażu On Zon Su (masaż ogólny, podnoszący ogólny dobrostan masowanej osoby - przy takim zastosowaniu masażu mogą się jednak pojawić duże zmiany w  życiu i  zdrowiu osoby masowanej)
- opis efektów masażu wykonanego na kilku osobach (w sumie co najmniej 20 sesji masażu)
- wstępny opis problemów
- uzasadnienie doboru zastosowanych map i  sposobu wykonania masażu
- opis odczuć i  spostrzeżeń osoby masowanej w  trakcie i  po masażu
- opis odczuć i  spostrzezeń osoby masujacej w  trakcie i  po masażu
- efekty zdrowotne
- wnioski

♥ - Zdrowotne zastosowanie masażu stóp On Zon Su dla leczenia konkretnego problemu zdrowotnego
- opis efektów masażu wykonanego co najmniej dziesięciokrotnie na co najmniej dwóch osobach (w sumie co najmniej 20 sesji masażu)
- wstępny opis problemów zdrowotnych, objawy, dolegliwości i  ewentualnie diagnoza według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej i  według medycyny akademickiej
- uzasadnienie doboru zastosowanych map i  sposobu wykonania masażu
- opis odczuć i  spostrzezeń osoby masowanej w  trakcie i  po masażu
- opis odczuć i  spostrzezeń osoby masujacej w  trakcie i  po masażu
- efekty zdrowotne
- wnioski

♥ -Tekst pracy końcowej powinien spełniać następujące wymagania:
- praca powinna być napisana w  formacie .doc programu MS Word
-  format arkusza papieru A4,
-  czcionka: Calibri
-  wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt,
-  odstęp między wierszami: 1,5 wiersza,
-  marginesy: górny, dolny, lewy, prawy: 2,5 cm; na oprawę: 1 cm, w  pracy drukowanej dwustronnie należy stosować marginesy lustrzane,
-  stosować justowanie, czyli wyrównanie tekstu do obu marginesów,
-  stosować akapity,
-  wszystkie strony pracy są ponumerowane ( pierwszą stroną jest strona tytułowa pracy końcowej);
-  tytuły rozdziałów powinny być napisane wersalikami pogrubioną czcionką o  rozmiarze 14 pkt.; tytuły podrozdziałów powinny być napisane pogrubioną czcionką 12 pkt.; poniżej każdego tytułu należy zostawić przestrzeń o  szerokości 12 pkt.; nie należy stawiać kropek na końcu tytułów rozdziałów i  podrozdziałów;
-  przypisy powinny być umieszczone na dole strony, do której się odnoszą; rozmiar czcionki 10 pkt.,
-  zalecana objętość pracy: 5-20 stron,
-  egzemplarz przeznaczony do akt winien zawierać oświadczenie słuchacza o  samodzielnym napisaniu przedstawionej pracy i  wykonaniu opisanych masaży.

♥ - Praca końcowa powinna zawierać spis literatury.

♥ - Prosimy o  składanie prac w  dwu wersjach: w  wersji papierowej ORAZ w  formacie MS Word na email: lada.malinakova@gmail.com


Zapraszamy też na Youtube: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Praca końcowa youtube.png, oraz na FB Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Praca końcowa facebook.png