Centrum Sztuk Zdrowotnych

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Programy wszystkich szkoleń, kursów » Programy: Tradycyjna Medycyna Chińska » prof. Elisabeth Rochat de la Vallee » Fundamentalne Pojęcia Medycyny Chińskiej, Szkoła Webinarowa » Esencja - Jing 精 / Essence - Jing 精 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:

☼ Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ☼

ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Esencja - Jing 精 / Essence - Jing 精 Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2023 - VI 2024 roku. Prowadzi Lada Malinakova. MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ DO SZKOLENIA, A  ZALEGŁE SESJE ZALICZYĆ ONLINE. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
SZKOLENIE Z  CYKLU: "U Źródeł Tradycyjnej Chińskiej Medycyny": Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Esencja - Jing 精 / Essence - Jing 精 Elisabeth_Rochat.jpg 7 - 9 II 2020 r. Podwójny aspekt Serca, Ogień cesarski i  ministerialny. Krew i  Duch: ciepło witalne i  oświecone rozróżnianie. Meridian ręki Shaoyin 手少陰, prowadzi Elisabeth Rochat de la Vallee. , więcej… Prosimy o  zgłaszanie chęci uczestniczenia w  tym szkoleniu. Informacje i  zapisy: Marian Nosal, komórka: 697113930; stacjonarny: 224785715
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

PROGRAM WEBINARU: Esencja - Jing 精 / Essence - Jing 精

English version is below the Polish text

Często podstawowe koncepcje medycyny chińskie są jednocześnie tymi,
których nie rozumiemy w  pełni. W  konsekwencji wielu lekarzy nie jest w  stanie odnosić swojej pracy do Klasyki.
Zakorzenienie swojej praktyki w  lepszym zrozumieniu klasyki chińskiej jest niezbędne, żeby kontynuować praktykę prawdziwej medycyny chińskiej. W  przeciwnym razie nakłuwamy tylko miejsca na ciele na podstawie medycyny
zachodniej.

Jednym z  najważniejszych, kluczowych pojęć w  medycynie chińskiej jest esencja jing 精. Odnosi się to do witalności, która pozwala na pojawianie się, rozwój, przekształcanie i  ewolucję wszelkich form życia. Jest to substancja witalna, podtrzymująca ekspresję w  ciele oraz umyśle. A  mówiąc bardziej precyzyjnie, w  medycynie esencja jest przechowywana w  5 narządach zang, przede wszystkim w  nerkach; jest to również nasienie, sperma.

Pojęcie to jest prezentowane przez opisujący je znak, jego użycie i  znaczenie w  chińskich tekstach klasycznych oraz medycznych, razem poglądami, jakie mu towarzyszyły. Ważne zdania oraz fragmenty są studiowane bezpośrednio z  tekstów źródłowych i  wyjaśnione, żeby pokazać ich praktyczne znaczenie.
----------------------------------------------------------------------
Often the basic concepts of Chinese medicine are also those which are the less understood. Consequently, numerous practitioners cannot relate their practice to the Classics.
To root one’s practice in a  better understanding of the Chinese classics is a  necessity to continue to practice a  real Chinese medicine rather than putting needles on a  basis which is mainly of Western medicine.

One of the most important key concepts in Chinese medicine is “essence” jing 精. It refers to the vitality that allows any form of life to appear, develop, transform, evolve. It is the vital substance that sustains any expression in the body and in the mind. More precisely, in medicine, it is what is treasured by the 5 zang et, above all, by the kidneys ; it is the semen, the sperm.

The notion is presented through the character, its uses and meanings in classical Chinese texts and in medical texts and with its main correlated notions. Key sentences and excerpts are studied directly from the source texts and explained to show their practical impact.

Zapraszamy też na Youtube: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Esencja - Jing 精 / Essence - Jing 精 youtube.png, oraz na FB Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Esencja - Jing 精 / Essence - Jing 精 facebook.png