Centrum Sztuk Zdrowotnych

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Programy wszystkich szkoleń, kursów » Programy: Tradycyjna Medycyna Chińska » prof. Elisabeth Rochat de la Vallee » U Źródeł Tradycyjnej Chińskiej Medycyny 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:

☼ Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ☼

ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - U Źródeł Tradycyjnej Chińskiej Medycyny Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2023 - VI 2024 roku. Prowadzi Lada Malinakova. MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ DO SZKOLENIA, A  ZALEGŁE SESJE ZALICZYĆ ONLINE. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
SZKOLENIE Z  CYKLU: "U Źródeł Tradycyjnej Chińskiej Medycyny": Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - U Źródeł Tradycyjnej Chińskiej Medycyny Elisabeth_Rochat.jpg 7 - 9 II 2020 r. Podwójny aspekt Serca, Ogień cesarski i  ministerialny. Krew i  Duch: ciepło witalne i  oświecone rozróżnianie. Meridian ręki Shaoyin 手少陰, prowadzi Elisabeth Rochat de la Vallee. , więcej… Prosimy o  zgłaszanie chęci uczestniczenia w  tym szkoleniu. Informacje i  zapisy: Marian Nosal, komórka: 697113930; stacjonarny: 224785715
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

PROGRAM SZKOLENIA: U  Źródeł Tradycyjnej Chińskiej Medycyny / At the Sources of Chinese Medicine

Pięcioletnia Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, program kursu / English version is below the Polish text

Część pierwsza - 19-21 stycznia 2018
1. Fizjologia Wątroby. Znaki chińskie opisujące funkcjonowanie Wątroby i  jej związek z  Drzewem.
2. Meridian Wątroby i  studium wybranych punktów
3. Konkretne problemy kliniczne zwiazane z  Wątrobą
4. Wzorce patologii Wątroby

Część druga - 28-30 IX 2018
1. Fizjologia Płuc. Znaki chińskie opisujące funkcjonowanie Płuc i  jej związek z  Metalem
2. Meridian Płuc i  studium wybranych punktów
3. Konkretne problemy kliniczne zwiazane z  Płucami
4. Wzorce patologii Płuc

Część trzecia - 15-17 II 2019
1. Fizjologia Śledziony. Znaki chińskie opisujące funkcjonowanie Śledziony i  jej związek z  Ziemią
2. Meridian Śledziony i  studium wybranych punktów
3. Konkretne problemy kliniczne zwiazane z  Śledzioną
4. Wzorce patologii Śledziony

Część czwarta - 20-22 IX 2019.
1. Fizjologia Nerek. Znaki chińskie opisujące funkcjonowanie Nerek i  jej związek z  Wodą
2. Meridian Nerek i  studium wybranych punktów
3. Konkretne problemy kliniczne zwiazane z  Nerkami
4. Wzorce patologii Nerek

Część piąta - 7-9 II 2020
1. Fizjologia Serca
2. Znaki chińskie opisujące funkcjonowanie Serca i  jego związek z  Elementem Ognia.
3. Związek z  funkcjonowaniem umysłu i  z psychologią

Część szósta - 4-6 XII 2020
A. Potrójny Ogrzewacz i  jego meridian Shaoyang ręki (piątek)
B. Żołądek, fizjologia i  patologia. (sobota)
C. Meridian Żołądka Yangming nogi (niedziela)

Część siódma - 19-21 II 2021
A. Jelita i  Pęcherz Moczowy, fizjologia i  patologia (piątek) (ze względu na pandemię zajęcia piątkowe będą w  innym terminie)
B. Płyny ciała (jin ye) - związki z  organami i  obiegi (sobota)
C. Patologia płynów ciała, śluz (tan yin). (niedziela)

Część 8 - 15-17 X 2021
Nadzwyczajne Fu z  dokładnym rozpatrzeniem Mózgu i  Pęcherzyka Żółciowego (piątek)
Meridiany Nadzwyczajne (sobota i  niedziela)

Część 9. Emocje.
Wizja emocji – siedem emocji w  medycynie,
Depresja – szaleństwo- obłęd

Część 10. Duchy.
1. Duchy (shen) – duch ożywiający (jing shen) – duchowa świetlistość (shen ming)
3. Hun, Po
4. Wola I  Zamysł (zhi yi).

Część 11 (opcjonalnie)
1. Pojęcie tchnień– qi w  medycynie i  różne rodzaje qi w  ciele.
2. Yin i  Yang, 8 zasad.
3. Krew – krew i   tchnienia (xue qi)
4. Płyny ciała (yin ye)
-------------------------------------
English version:

A SERIES OF 10 SEMINARS OF 3 DAYS EACH ON CHINESE MEDICINE

(the numbers indicate the seminar and the letters the days of a  seminar)

1.
A. The physiology of the Liver. The Chinese characters used for the functionning of the Liver and their relation with the Wood element.
B. The Liver meridian with a  study of a  selection of points.
C. A  clinical question (insomnia, bi, wei, etc.)
D. the patterns of pathology for the Liver

2. Same thing with the Lung and Metal

3. Same thing with the Spleen and Earth

4. Same thing with the Kidneys and Water

5. The physiology of the Heart.
The Chinese characters used for the functioning of the Heart and their relation with the Fire element.
The relationship with the functioning of the mind and with the psychology.

6. A. The Triple Heater and its meridian, Hand Shaoyang (Friday)
B. Stomach, physiology and pathology (Saturday)
C. The Stomach meridian, Foot Yangming (Sunday)

7. A. The Intestines and the Bladder, physiology and pathology (Friday)
B. The body fluids (jin ye) - relations with organs and circulations.(Saturday)
C. Pathology of the body fluids, phlegm (tan yin). (Sunday)

8. A. The extraordinary fu with a  special study of the brain and G.B.(Friday)
B. The extraordinary meridians (Satruday and Sunday)

9. Emotions
The vision of the emotions - the seven emotions in medicine - depression - madness - delirium.

10. The Spirits
A & B. Spirits (shen) - vital spirit (jing shen) - spiritual brightness (shenming)
C. Hun & Po
D. Will and Intent (zhi yi)

11. (an option)
A. The notion of Qi - Qi in medicine and the different kind of qi in the body
B. The yin yang and the 8 principes
C. The blood - the blood and qi (xue qi)
D. The body fluids (jin ye)
---------------------------------------------------------

Zapraszamy też na Youtube: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - U Źródeł Tradycyjnej Chińskiej Medycyny youtube.png, oraz na FB Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - U Źródeł Tradycyjnej Chińskiej Medycyny facebook.png