Centrum Sztuk Zdrowotnych

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Programy wszystkich szkoleń, kursów » Programy: Tradycyjna Medycyna Chińska » prof. Elisabeth Rochat de la Vallee 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:

☼ Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ☼

ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, X 2022 - VI 2023 roku. Prowadzi Lada Malinakova. MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ DO SZKOLENIA, A  ZALEGŁE SESJE ZALICZYĆ ONLINE. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
SZKOLENIE Z  CYKLU: "U Źródeł Tradycyjnej Chińskiej Medycyny": Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty Elisabeth_Rochat.jpg 7 - 9 II 2020 r. Podwójny aspekt Serca, Ogień cesarski i  ministerialny. Krew i  Duch: ciepło witalne i  oświecone rozróżnianie. Meridian ręki Shaoyin 手少陰, prowadzi Elisabeth Rochat de la Vallee. , więcej… Prosimy o  zgłaszanie chęci uczestniczenia w  tym szkoleniu. Informacje i  zapisy: Marian Nosal, komórka: 697113930; stacjonarny: 224785715
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

Program seminarium: Ginekologia, czyli fizjologia, psychologia (emocje) i  patologia kobiety w  Klasycznej Medycynie Chińskiej

You can find the English version below the Polish one

Webinar prezentuje charakterystykę fizjologii, psychologii oraz patologii kobiety.
Po wstępie pokazującym głębokie znaczenie krwi i  qi (xue qi) wyjaśnimy normalny związek pomiędzy macicą a  każdym z  narządów oraz meridianów zaangażowanych w  regulowanie krwi i  qi w  ciele kobiety.
Zaburzenia w  tych zależnościach powodują choroby. Ich mechanizmy i  podejście lecznicze mogą być zrozumiane przez poznanie fizjologii.
W oparciu o  teksty klasyczne, takie jak Jingui yaolue i  inne omówione zostaną różne objawy oraz choroby, np. problemy menstruacyjne itd. Szczególna uwaga zostanie poświęcona temu, jak ważną rolę w  tych patologiach pełnią emocje.
---
This webinar presents the characteristic of the woman's physiology, psychology and pathology.
After an introduction showing the deep meaning of blood and qi (xue qi), we expose the normal relationships between the uterus and each of the organs and meridians concerned with the specific regulation of blood and qi in a  woman.
Disorders in these relations cause illnesses. Their mechanism and treatment are understood through the knowledge of the physiology.
Based on classical texts such as the Jingui yaolüe and others, various symptoms and diseases will be discussed, such as menstrual problems, etc.
Special attention will be paid to the importance of emotions in these pathologies.
Zapraszamy też na Youtube: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty youtube.png, oraz na FB Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty facebook.png