Centrum Sztuk Zdrowotnych

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Programy wszystkich szkoleń, kursów » Programy: Tradycyjna Medycyna Chińska » prof. Elisabeth Rochat de la Vallee » Seminarium o SHEN, 6 nadzwyczjnych FU, leczeniu i procesie zdrowienia 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:

☼ Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ☼

To szkolenie odbędzie się w  terminie:
[[title]] ela.jpg19-22. 02. 2010 r. Seminarium Tradycyjnej Chińskiej Medycyny dla terapeutów, lekarzy, psychologów i  szerokiej publicznosci, prowadzi Elisabeth Rochat de la Vallee, tematy:
1) JING SHEN - Duchy ożywiające w  klasycznej myśli chińskiej. 2) Sześć nadzwyczajnych Fu. 3) Choroba i  proces zdrowienia, więcej…
Prosimy o  zgłaszanie chęci uczestniczenia w  tym szkoleniu.
Informacje i  zapisy:
Marian Nosal, komórka: 697113930; stacjonarny: 224785715
Lada Malinakova, komórka: 609657859; stacjonarny: 224785715
ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Seminarium o SHEN, 6 nadzwyczjnych FU, leczeniu i procesie zdrowienia Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2023 - VI 2024 roku. Prowadzi Lada Malinakova. MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ DO SZKOLENIA, A  ZALEGŁE SESJE ZALICZYĆ ONLINE. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
SZKOLENIE Z  CYKLU: "U Źródeł Tradycyjnej Chińskiej Medycyny": Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Seminarium o SHEN, 6 nadzwyczjnych FU, leczeniu i procesie zdrowienia Elisabeth_Rochat.jpg 7 - 9 II 2020 r. Podwójny aspekt Serca, Ogień cesarski i  ministerialny. Krew i  Duch: ciepło witalne i  oświecone rozróżnianie. Meridian ręki Shaoyin 手少陰, prowadzi Elisabeth Rochat de la Vallee. , więcej… Prosimy o  zgłaszanie chęci uczestniczenia w  tym szkoleniu. Informacje i  zapisy: Marian Nosal, komórka: 697113930; stacjonarny: 224785715
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

Tematy: 1) JING SHEN - Duchy ożywiające w  klasycznej myśli chińskiej, 2) Sześć nadzwyczajnych Fu, 3) Choroba i  proces zdrowienia

PROGRAM SZKOLENIA:

1) JING SHEN - Duchy ożywiające w  klasycznej myśli chińskiej (pierwszy dzień - piątek - 19 lutego 2010 roku)

Chińska wizja tego co w  zachodniej cywilizacji nazywamy duszami i   duchami jest wyłożona w  dziełach klasycznych i  przenika teksty medyczne.
Jest skrajnie różna w  obu kulturach, nawet jeśli u  podstaw dotyczy tych samych problemów i  pytań, powiązanych z   rzeczywistością życia i  śmierci.

Seminarium przedstawia głównie shen (duchy), jing shen (duchy ożywiające) i  shen ming (duchowy blask / duchowa jasność).
Tłumaczy w  jaki sposób duchy oznaczały najpierw duchy przodków, bóstwa i  moc sił Natury.
Odpowiada na podstawowe pytania:
W jaki sposób zadomawiają się one w  ludzkiej istocie i  stają się jej prawdziwym życiem?
Jaki jest ich związek z  Qi, która również jest obecna na poziomie cielesnym i  duchowym?
Jaki jest ich związek z  mocą nazywaną Niebo (tian), która odgrywa centralną rolę w  naszej tozsamości jako istot ludzkich i  w jaki sposób związane są z  naszym pochodzeniem, naturą i  przeznaczeniem?

Badając te kwestie, seminarium opiera się na ich prezentacji w  tekstach filozoficznych włączając w  to Annały Wiosen i  Jesieni,
Guanzi, Zhuangzi, Hunzi, i  Huainanzi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Sześć nadzwyczajnych Fu (dwa dni - sobota i  niedziela - 20, 21 lutego 2010 roku)

Oprócz Pięciu zang I  Sześciu Fu składających się na Dwanaście narządów wewnętrznych, istnieje jeszcze seria Sześciu funkcji noszących nazwę Sześciu nadzwyczajnych Fu (qi heng zhi fu).
Podobne są one z  jednej strony do zang, bowiem starannie gromadzą esencje w  ich różnych formach, z  drugiej zaś strony do Fu, bo aktywują rozddzielanie I  dystrybucję tychże esencji w  ciele.
Są to mózg, szpik kostny, kości, sieć ożywcza (mai), pęcherzyk żółciowy i  macica.
Ta niezwykła seria Sześciu funkcji współpracuje z  esencjami w  ramach najpierw stworzenia i  rozwoju istoty żyjącej, następnie podtrzymania jej życia i  ostatecznie zapewnienia reprodukcji.
Każda z  tych funkcji będzie przestudiowana osobno, jak również w  powiązaniu z  grupą nadzwyczjnych Fu.

W czasie seminarium będą omówione przede wszystkim dwie funkcje, a  mianowicie: Mózg i  pęcherzyk żółciowy.

MÓZG
Przestudiujemy mózg i  pokażemy w  jaki sposób spełnia on warunki przynależności do kategorii nadzwyczajnych Fu poprzez podobieństwo do zang, ponieważ starannie przechowuje esencje, i  do fu, dzięki swej umiejętności dystrybucji esencji w  całym ciele.
Popatrzymy na mózg nie tylko jako morze szpiku kostnego, ale również jako miejsce, gdzie spotykają się esencje Nerek i  duchowa jasność (ming men), aby umożliwić najlepszą z  możliwych relację między organami zmysłów a  Sercem.
Przez mózg przebiegają liczne meridiany, zwyczajne i  nadzwyczajne, których funkcje są związane z  funkcjami mózgu i  dostarczają mu to co najlepsze w  jasnym yang.
PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY
Przedstawimy go jednocześnie jako nadzwyczajne i  zarazem zwyczajne fu. Przestudiujemy jego specjalny związek nie tylko z  Wątrobą, ale również z  Nerkami, Mingmen i  Sercem.
Pokażemy znaczenie ognia i  wody, esencji i  umysłu w  jego funkcjonowaniu. Przyjrzymy się również związkowi z  jakością Shaoyang Qi w  tym meridianie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) Choroba i  proces zdrowienia (poniedziałek 22 lutego 2010 roku)

Skąd bierze się choroba?
Gdzie znajduje się jej żródło?
Czyż nie tu właśnie, i  tylko tu, może mieć miejsce to, co zasługuje na miano wyzdrowienia?
Co pozwala nam utrzymywać, że wróciliśmy do zdrowia?
Jak można być tego pewnym, jeśli wygląda na to, że choroba wymyka się naszej kontroli?
Cóż jest więc chorobą, tym złem co niszczy nasze życie?
Gdzie jest granica między tym co dręczy nasze ciało i  tym co zakłóca nasz umysł?
Czy ich przyczyny znajdują się rzeczywiście na dwóch różnych poziomach?

Te pytania są zasadnicze, trudne i  subtelne. Są one stawiane od niepamiętnych czasów tak w  świecie chińskim, jak i  na Zachodzie.
Jeśli spojrzymy na nie w  świetle dwu różnych podejść, będziemy mogli nie tylko zdać sobie sprawę ze sposobu patrzenia różnego od naszego, ale i  uświadomić sobie, w  jaki sposób wyraża się inna kultura i  inny język; będzie to również okazja do przemyślenia na nowo naszego własnego podejścia i  do pogłębienia go, a  jednocześnie zrelatywizowania.
Świat chiński nie oddziela procesu zdrowienia z  chorób dotyczących naszego ciała od przemian leżących na poziomie psychicznym a  nawet duchowym.

Ustawia on proces powrotu do zdrowia w  ramach zaprowadzenia w  nas na nowo porządku naturalnego. To zaprowadzenie porządku może być wsparte, czy też zapoczątkowane, przez kogoś z  zewnątrz: terapeutę. Niemniej rzeczywisty powrót do zdrowia jest możliwy tylko wtedy, gdy dana osoba sama dokonała istotnej wewnętrznej przemiany swojego życia.

Opierając się na klasycznych tekstach medycyny i  filozofii, przestudjujemy mechanizmy i  znaczenie procesu zdrowienia w  tradycyjnym świecie chińskim. Zrobimy to z  punktu widzenia terapeuty, ale również i  chorego.

Zapraszamy też na Youtube: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Seminarium o SHEN, 6 nadzwyczjnych FU, leczeniu i procesie zdrowienia youtube.png, oraz na FB Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Seminarium o SHEN, 6 nadzwyczjnych FU, leczeniu i procesie zdrowienia facebook.png