Centrum Sztuk Zdrowotnych

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Programy wszystkich szkoleń, kursów » Programy: Tradycyjna Medycyna Chińska » prof. Elisabeth Rochat de la Vallee » Wola, Zamysł, emocje, punkty meridianu Yueyin ręki 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:

☼ Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ☼

To szkolenie odbędzie się w  terminie:
[[title]] ela.jpg25-28. 02. 2011 r. Seminarium Tradycyjnej Chińskiej Medycyny dla terapeutów, lekarzy, psychologów i  szerokiej publicznosci, prowadzi Elisabeth Rochat de la Vallee, tematy:
1) Wola i   Zamysł (zhi yi) w  klasycznych i   medycznych tekstach 2) Emocje (dwa dni) 3) Punkty meridianu Yueyin ręki, więcej…
Prosimy o  zgłaszanie chęci uczestniczenia w  tym szkoleniu.
Informacje i  zapisy:
Marian Nosal, komórka: 697113930; stacjonarny: 224785715
Lada Malinakova, komórka: 609657859; stacjonarny: 224785715
ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Wola, Zamysł, emocje, punkty meridianu Yueyin ręki Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2023 - VI 2024 roku. Prowadzi Lada Malinakova. MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ DO SZKOLENIA, A  ZALEGŁE SESJE ZALICZYĆ ONLINE. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
SZKOLENIE Z  CYKLU: "U Źródeł Tradycyjnej Chińskiej Medycyny": Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Wola, Zamysł, emocje, punkty meridianu Yueyin ręki Elisabeth_Rochat.jpg 7 - 9 II 2020 r. Podwójny aspekt Serca, Ogień cesarski i  ministerialny. Krew i  Duch: ciepło witalne i  oświecone rozróżnianie. Meridian ręki Shaoyin 手少陰, prowadzi Elisabeth Rochat de la Vallee. , więcej… Prosimy o  zgłaszanie chęci uczestniczenia w  tym szkoleniu. Informacje i  zapisy: Marian Nosal, komórka: 697113930; stacjonarny: 224785715
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

Tematy: 1) Wola i  Zamysł (zhi yi) w  klasycznych i   medycznych tekstach 2) Emocje (dwa dni) 3) Punkty meridianu Yueyin ręki

PROGRAM SZKOLENIA:

ZHI YI - WOLA i  ZAMYSŁ
Wyrażenie zawierające jednocześnie wolę i  zamysł (zhi yi) przywodzi na myśl ukierunkowanie wszystkich obrazów, pragnień, myśli, które pojawiają się, dojrzewają i  dają się rozpoznać w  umyśle wlaściwie ukształtowanym i  w sposób prawidłowy zainspirowanym.
To wyrażenie określa tendencję sfery mentalnej i  afektywnej, jakość wewnętrznych dyspozycji danej istoty ludzkiej.
Wola jak i  Zamysł stanowią wyraz Serca (rozumianego jako duch, umysł, inteligencja i  psychologia), które staje się świadomym, zapoznaje się z  wszystkim tym co do niego dociera, używa swojej zdolności rozeznania i  decyduje o  zachowaniu się.
Wola i  zamysł reprezentują w  Sercu, czyli w  nas samych, działanie qi właściwe dla Ziemi, a  więc łączone ze Śledzioną jak również qi właściwe dla Wody i  kojarzone z  Nerkami.
Ziemia karmi Serce, zapewnia mu yin, jego substancję, podczas gdy Woda zakorzenia Serce i  utrzymuje je w  kontakcie z  początkiem.
Gdy Serce jest właściwie zakorzenione i  dobrze odżywione, może użyczyć schronienia duchom, korzystać z  ich światła i  kontrolować poprawne działanie narządów.
Wówczas Wola i  Zamysł postępują w  zgodzie z  pierwotną naturą i  pozwalają jednostce na właściwe działanie i  reakcje w  harmonii z  danymi okolicznościami zachowując normalne poruszenia i  wymiany qi.
W przeciwnym przypadku, normalny porządek tchnień zostaje zakłócony a  narządy wewnętrzne powodują choroby na poziomie fizycznym i  umysłowym

EMOCJE
Emocje wywołują w  nas zamieszanie na najgłębszym poziomie, a  to pomieszanie z  kolei powoduje błędne zachowania i  choroby na poziomie cielesnym.
Skrajne pomieszanie sprawia, że choroby nie daje się uleczyć i  to powoduje ryzyko zatracenia, o  którym nic już nie da się powiedzieć.

Emocje, według chińskiej medycyny, są zdezorganizowanymi poruszeniami tchnień. Jako takie, powiązane są one z  narządami odpowiedzialnymi za analogiczne tchnienia.

Przedyskutujemy liczbę emocji, przedstawimy naturę każdej z  nich i  jej związek z  właściwym narządem wewnętrznym. Zobaczymy również w  jaki sposób rozregulowana przez emocje współpraca między esencjami i  tchnieniami może spowodować zakłócenia w  pozostałych narządach. Przeanalizujemy ich podwójne skutki na poziomie umysłowym i  fizycznym aby w  ten sposób ułatwić postawienie diagnozy i  określenie sposobu leczenia.

PUNKTY JUEYIN RĘKI
Przy każdym punkcie zanalizujemy jego chińską nazwę i  jej znaczenie, funkcje i  symptomy, jego relacje z  innymi punktami w  schemacie cielesnym i  w procesie leczenia.
To studium jest oparte wyłącznie na tekstach chińskich a  w szczególności na Neijing, Jiayijing, Sun Simiao, Zhenjiu dacheng i  tym podobne.

Zapraszamy też na Youtube: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Wola, Zamysł, emocje, punkty meridianu Yueyin ręki youtube.png, oraz na FB Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Wola, Zamysł, emocje, punkty meridianu Yueyin ręki facebook.png