Centrum Sztuk Zdrowotnych

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Szkolenia, kursy Tradycyjna Medycyna Chińska-TCM » Pięcioletnia szkoła tradycyjnej medycyny chińskiej: "U Źródeł Tradycyjnej Chińskiej Medycyny" 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

☼ Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ☼

ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Pięcioletnia szkoła tradycyjnej medycyny chińskiej: "U Źródeł Tradycyjnej Chińskiej Medycyny" Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2023 - VI 2024 roku. Prowadzi Lada Malinakova. MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ DO SZKOLENIA, A  ZALEGŁE SESJE ZALICZYĆ ONLINE. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…

Pięcioletnia Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej: "U Źródeł Tradycyjnej Chińskiej Medycyny", kurs dla akupunkturzystów, lekarzy oraz pacjentów Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Styczeń 2018 - jesień 2023 r

Pięcioletnia Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej: "U Źródeł Tradycyjnej Chińskiej Medycyny", kurs dla akupunkturzystów i  lekarzy Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Styczeń 2018 - jesień 2023 r
Poszczególne seminaria kursu są prowadzone cyklicznie i  w każdej chwili można dołączyć, a  pierwsze w  kolejnosci sesje zaliczyć przy powtórnej ich realizacji lub zaocznie z  materiałów pisanych oraz audio.

Dziesięcioczęściowa szkoła Tradycyjnej Chińskiej Medycyny, czyli 10 trzydniowych seminariów dotyczących chińskiej medycyny i  obejmujących fundamentalne tematy teorii medycznej w  oparciu o  klasyczne źródłowe teksty wraz z   komentarzem wybranych znaków chińskich pozwalających na autentyczny wgląd w  myśl stojącą za tymi tekstami.

Szkoła ta ma zapoznać szerokie kręgi terapeutów, studentów i  fascynatów medycyny chińskiej z  wiedzą źródłową na ten temat.
Zanim zaczniemy leczyć, czy zapobiegać chorobom, powinniśmy dobrze znać narzędzie, którego chcemy używać.

Data rozpoczęcia kursu została przesunięta na styczeń roku 2018, z  uwagi na potrzebę zakończenia poprzedniego przedłużonego cyklu szkoleń Wykładowczyni.
Zapraszamy na te szkolenia!

Prosimy o  wstępne zgłoszenia na to szkolenie, ponieważ od ich ilości zależy decyzja o  dacie rozpoczęcia kursu!!!

Ilość miejsc jest ograniczona.

Program kursu: więcej…

Kurs prowadzi Elisabeth Rochat de la Vallee, więcej…

Miejsce zajęć: Warszawa, ul Juliusza Słowackiego 19a

1 sesja: Powiew życia: Fizjologia i   patologia Wątroby w   kontekście Qi Drzewa i   dynamiki meridianu Jueyin nogi. Warszawa, 19 - 21 I   2018 r. więcej…

2 sesja: Rytm i   oddech życia: fizjologia i   patologia Płuc 肝 poprzez zrozumienie Qi Metalu i   dynamiki meridianu ręki Taiyin 手太陰經 . Warszawa, 28 - 30 IX 2018 r. więcej…

3 sesja: Równowaga Środka: Fizjologia i   patologia Śledziony 脾 (i Żołądka) poprzez zrozumienie Qi Ziemi i   dynamiki meridianu Taiyin nogi 足太陰 . Warszawa, 15 - 17 II 2019 r. więcej…

4 sesja: Woda Życia: Fizjologia I  patologia Nerek 腎poprzez zrozumienie Qi Wody i  dynamiki meridianu Shaoyin nogi 足少陰 . Warszawa, 20-22 IX 2019 r. więcej…

5 sesja: Podwójny aspekt Serca, Ogień cesarski i  ministerialny. Krew i  Duch: ciepło witalne i  oświecone rozróżnianie. Meridian ręki Shaoyin 手少陰 /  The Double Aspect of the Heart, sovereign and ministerial Fire. Blood and Spirit: the lively warmth and the enlightened discernment. Hand Shaoyin channel 手少陰 . Warszawa, 7-9 II 2020 r. więcej…

6 sesja: Potrójny Ogrzewacz i  jego meridian Shaoyang ręki. Żołądek, fizjologia i  patologia. Meridian Żołądka Yangming nogi  / The Triple Heater and its meridian, Hand Shaoyang. Stomach, physiology and pathology. The Stomach meridian, Foot Yangming. Warszawa, 4-6 XII 2020 r. więcej…

7 sesja: Płyny ciała Jīn Yè 津液 - związki z   organami i   obiegami. Patologia płynów ciała, śluz Tán yǐn 痰飲 / The body fluids Jīn Yè 津液 - relations with organs and circulations. Pathology of the body fluids, phlegm Tán yǐn 痰飲, Warszawa, 20-21 II 2021 r więcej…

8 sesja: Sześć Nadzwyczajnych Fu 奇恆之府 z  dokładnym omówieniem Mózgu 腦, Pęcherzyka Żółciowego 膽 i  Mai 脈 / Six extra Fu 奇恆之府 with an in-depth study of Brain 腦, Gall Bladder 膽 and Mai 脈, Warszawa, 16-17 X 2021 r więcej…

Następne sesje odbędą się w  terminach: 16-17 X 2021, 26-27 II 2022, 29-30 X 2022, 18-19 II 2023, 30 IX-1 X 2023.


Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych studiami tradycyjnej chińskiej medycyny w  oparciu o  klasyczne teksty źródłowe, zarówno doświadczonych terapeutów, jak i  początkujących uczniów. Niektóre wątki wykładów są przygotowane pod kątem osób zaawansowanych, a  inne są zrozumiałe dla początkujących.
Osoby początkujące mogą skontaktować się z  organizatorem (tel. 697113930) w  celu ustalenia zakresu wiedzy, który powinny opanować przed rozpoczęciem kursu w  celu zrozumienia całości materiału.
Poszczególne seminaria kursu są prowadzone cyklicznie i  w każdej chwili można dołączyć.
Po ukończeniu całego kursu, czyli wszystkich 10 sesji, uczestnicy otrzymują dyplom.

Fragmenty z  materiałów do seminarium - cytaty z  klasyki medycyny chińskiej, przejdź…

Uczestnicy kursu otrzymają skrypty zawierające cytaty z  klasyki medycyny chińskiej i  podstawowe znaki chińskie z  zakresu omawianej tematyki.

Przewidywane opłaty:
1200-1400 zł za sesję

Bardzo prosimy o  przekazanie informacji o  tym kursie znajomym.

 razie dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia na inną salę na terenie Warszawy (prosimy sprawdzić przed kursem na naszej stronie www).
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania imprezy lub jej części, albo zmiany terminu z   uwagi na okoliczności od nas niezależne, takie jak choroba osoby prowadzącej, problemy transportowe, czy mała ilość zgłoszonych uczestników.
W razie odwołania szkolenia opłata lub odpowiednia jej część będzie zwrócona uczestnikom.

Informacje i  zapisy:
Marian Nosal, komórka: 697113930; stacjonarny: 224785715

Zapraszamy też na Youtube: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Pięcioletnia szkoła tradycyjnej medycyny chińskiej: "U Źródeł Tradycyjnej Chińskiej Medycyny" youtube.png, oraz na FB Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Pięcioletnia szkoła tradycyjnej medycyny chińskiej: "U Źródeł Tradycyjnej Chińskiej Medycyny" facebook.png