Centrum Sztuk Zdrowotnych

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Szkolenia, kursy Tradycyjna Medycyna Chińska-TCM 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

☼ Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ☼

ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2023 - VI 2024 roku. Prowadzi Lada Malinakova. MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ DO SZKOLENIA, A  ZALEGŁE SESJE ZALICZYĆ ONLINE. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…

O SZKOLENIU: "Fundamentalne Pojęcia Medycyny Chińskiej, Szkoła Webinarowa" - opis ogólny, wprowadzenie do szkolenia ze strony wykładowczyni

English version is below the Polish text

FUDAMENTALNE/KLUCZOWE POJĘCIA

Często podstawowe koncepcje medycyny chińskiej są jednocześnie tymi, których nie rozumiemy w  pełni. W  konsekwencji wielu lekarzy nie jest w  stanie odnosić swojej pracy do Klasyki. Ta seria wykładów próbuje uzupełnić tą lukę.

Zakorzenienie swojej praktyki w  lepszym zrozumieniu klasyki chińskiej jest niezbędne, żeby kontynuować praktykę prawdziwej medycyny chińskiej. W  przeciwnym razie nakłuwamy tylko miejsca na ciele na podstawie medycyny zachodniej.

Jasne i  dokładne wyjaśnienie tych pojęć wymaga znajomości zarówno autentycznej medycyny chińskiej, jak i  klasycznego języka chińskiego oraz kultury Chin. E. Rochat jest jedną z  niewielu osób, które łączą te umiejętności i  przekazuje wiedzę w  żywy i  głęboki sposób. Ma to duży wpływ na podejście kliniczne i  odpowiada na pytania, jakie stawia sobie każdy na początku studiowania medycyny chińskiej.

Każde z  kluczowych pojęć jest prezentowane przez opisujący je znak, jego użycie oraz znaczenie w  chińskich tekstach klasycznych oraz medycznych, razem poglądami, jakie mu towarzyszyły. Ważne zdania oraz fragmenty są studiowane bezpośrednio z  tekstów źródłowych i  wyjaśnione, żeby pokazać ich praktyczne znaczenie.

Informacje i  zapisy:
Tel. 22-478-57-15 lub 571-245-333
email: marian.nosal@gmail.com
centrumsztukzdrowotnych.pl/tradycyjna_chinska_medycyna/2010er/

FUNDAMENTAL/KEY CONCEPTS

Often the basic concepts of Chinese medicine are also those which are the less understood. Consequently, numerous practitioners cannot relate their practice to the Classics. This series of lectures attempts to fill the gap.
To root one’s practice in a  better understanding of the Chinese classics is a  necessity to continue to practice a  real Chinese medicine rather than putting needles on a  basis which is mainly of Western medicine.
Clearly but accurately explain these concepts requires a  knowledge both of genuine Chinese medicine and of classical Chinese language and culture. E. Rochat is one of the few people able to bring both together and to deliver a  presentation lively and deep which impacts clinical approach and solves questions that everyone has for the beginning of their studies in Chinese medicine.
Each key notion is presented through the character, its uses and meanings in classical Chinese texts and in medical texts and with its main correlated notions. Key sentences and excerpts are studied directly from the source texts and explained to show their practical impact.

Zapraszamy też na Youtube: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty youtube.png, oraz na FB Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty facebook.png