Centrum Sztuk Zdrowotnych

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Szkolenia, kursy Tradycyjna Medycyna Chińska-TCM 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

☼ Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ☼

ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, X 2022 - VI 2023 roku. Prowadzi Lada Malinakova. MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ DO SZKOLENIA, A  ZALEGŁE SESJE ZALICZYĆ ONLINE. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…

KRĄŻENIA WITALNE 經絡脈 Przepływ Życia oraz jego Organizacja - ZAPRASZAMY NOWE OSOBY DO UDZIAŁU W  SZKOLENIU !

Wyjaśnienie różnych rodzajów krążeń zgodnie z  tekstami klasycznymi medycyny chińskiej

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA 4 WEBINARY PREZENTUJĄCE KLASYCZNĄ CAŁOŚCIOWĄ WIZJĘ Krążeń Witalnych MEDYCYNY CHIŃSKIEJ. Warszawa, 20 I  2022 - 10 III 2022
Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty 220120-Krazenia_witalne.jpg

Webinary prowadzi: prof. Elisabeth Rochat de la Vallee, European School of Acupuncture, Paryż

Szkolenia te są częścią większego projektu edukacyjnego "Fundamentalne Pojęcia Medycyny Chińskiej, Szkoła Webinarowa":
centrumsztukzdrowotnych.pl/tradycyjna_chinska_medycyna/2010er/


Zapraszamy na niżej wymienione 4 webinary tego szkolenia poświęcone Krążeniom Witalnym (w nawiasach podajemy numery 20-23 tych sesji liczone w  ramach całego szkolenia "Fundamentalne Pojęcia Medycyny Chińskiej, Szkoła Webinarowa"):

● 1 (23). Meridiany, część 1, 20 I  2022, czwartek, 17:00-19:00
● 2 (24). Meridiany, część 2, 10 II 2022, czwartek, 17:00-19:00
● 3 (25). Krążenia luo, 24 II 2022, czwartek, 17:00-19:00
● 4 (26). Krążenia dywergentne i  meridiany ścięgnisto-mięśniowe, (TERMIN ZMIENIONY 10 III 2022),
UWAGA, sesja 4 z  powodu choroby wykładowczyni została przeniesiona na 31 III 2022 - czwartek, 17:00-19:00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wykłady odbędą się w  języku angielskim i  tłumaczone będą na język polski przez tłumacza dobrze znającego terminologię tradycyjnej medycyny chińskiej i  medycyny zachodniej.
Uczestnik otrzymuje skrypt z  materiałami źródłowymi przetłumaczonymi na język polski – do ściągnięcia z  platformy internetowej lub wysłany emailem.
Wydarzenie będzie transmitowane przez system webinarowy ClickMeeting (www.clickmeeting.com), a  uczestnicy otrzymają wcześniej emailem link z  odpowiednimi informacjami oraz z  indywidualnym hasłem/tokenem do zalogowania się.
Dla osób nie zaznajomionych z  systemem ClickMeeting, w  którym webinar ten będzie transmitowany, specjalnie dla Państwa, przygotowaliśmy nasz tekst wstępny: "Instrukcja użycia systemu webinarowego ClickMeeting w   ramach Wydarzeń organizowanych przez CentrumSztukZdrowotnych.pl",
w którym przekazujemy nasze doświadczenia z  pracy w  tym systemie, na stronie www:
centrumsztukzdrowotnych.pl/webinary/cm/instrukcja_u%C5%BCycia_cm/index,pl.html
Po każdym webinarze uczestnikom udostępnimy w  Internecie film z  niego jeszcze przez 3 tygodnie.
 czasie wykładów przedstawiana jest szeroka wizja zdrowia człowieka w  świetle klasycznych starożytnych dzieł medycyny chińskiej. Wizja ta ma głębokie implikacje w  pracy klinicznej.
Materiały i  wykład będą przetłumaczone na język polski

Wiele osób pyta, a  co będzie, jeżeli nie będą mogły wziąć udziału w  trakcie trwania webinaru i  im przepadnie?
Dlatego po każdym z  webinarów udostępnimy w  Internecie film z  niego jeszcze przez 3 tygodnie.

Zgłoszenia i  przewidywane opłaty:

Warunkiem uczestnictwa w  szkoleniu jest zgłoszenie telefoniczne lub emailem, a  następnie, po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez organizatora, wpłata w  terminie co najmniej 10 dni przed szkoleniem pełnej opłaty za szkolenie.
Osoby, które brały udział w  webinarach prof. Elisabeth Rochat poświeconych Klasycznym Nazwom Punktów Akupunkturowych tylko zgłaszają chęć udziału organizatorowi i  uiszczają opłatę bez ponownego podawania danych.
Tylko całkowite uiszczenie opłaty za kurs jest równoznaczne z  rezerwacją miejsca na liście uczestników.


Informacje i  zgłoszenia udziału w  szkoleniu:
Lada Malinakova Marian Nosal, preferowana forma kontaktu - telefon: 224785715;
lub email: marian.nosal@gmail.com
ewentualnie komórka: +48/571245333
do wyczerpania wolnych miejsc.

W zgłoszeniu prosimy podać imię i  nazwisko, numer telefonu kontaktowego, email, miejsce zamieszkania (miejscowość i  województwo) oraz oznaczenie szkolenia (E. Rochat-Krążenia witalne, numery sesji). (np. dla całości szkolenia będą to numery sesji 1-10)

Poniżej podajemy wzór prostego zgłoszenia e-mailowego lub SMS-owego:Jan Kowalski - 600-000-000 - email@poczta.pl - Miasto - E. Rochat-Krążenia witalne, 1-10


i prosimy o  zgłoszenia w  tym formacie.
---
Prosimy o  zgłoszenia, a  następnie o  wniesienie opłaty za webinar na konto:

Bank Pekao S.A.
62 1240 1079 1111 0010 4704 0280
Marian Nosal Akademia Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, ul. Królów Polskich 11m3, 02-496 Warszawa

Tytuł wpłaty: "E. Rochat-Krążenia witalne, numery sesji, imię i  nazwisko Uczestnika"

UWAGA: różne szkolenia ogłaszane na stronie www.CentrumSztukZdrowotnych.pl są organizowane przez różne podmioty, dlatego ZAWSZE prosimy przed uiszczeniem opłaty o  sprawdzenie numeru konta do wpłat na stronie www właściwego szkolenia.
Zastrzegamy sobie możliwość organizowania kolejnych sesji szkolenia przez różnych organizatorów.
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania szkolenia lub jego części, albo zmiany terminu z   uwagi na okoliczności od nas niezależne, takie jak choroba osoby prowadzącej, problemy transportowe, czy mała ilość zgłoszonych osób.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy przeprowadzanych zajęć z  zajęć stacjonatnych na zajęcia internetowe (webinary, filmy itp.) w  przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora i  uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć stacjonatnych.
W razie odwołania szkolenia lub jego części opłata lub odpowiednia jej część będzie zwrócona uczestnikom.

Bardzo prosimy o  przekazanie informacji o  tym seminarium znajomym.

Informacje o  innych kursach i  szkoleniach z  dziedziny:
- Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
-  dietetyki Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
-  akupunktury
-  starożytnej chińskiej refleksologii - masażu stóp On Zon Su
- gimnastyki Tai Ci i  Chi Kungu medycznego
i innych sztuk zdrowotnych w  serwisie internetowym:
www.CentrumSztukZdrowotnych.pl
www.TradycyjnaMedycynaChinska.pl

Zapraszamy też na Youtube: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty youtube.png, oraz na FB Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty facebook.png