Centrum Sztuk Zdrowotnych

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Szkolenia, kursy Tradycyjna Medycyna Chińska-TCM » Szkoła Dietetyki Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TCM), kurs siedmioczęściowy, edycja Zima/Wiosna 2022 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

☼ Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ☼

Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…

Szkoła Dietetyki Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TCM), kurs siedmioczęściowy, edycja Zima/Wiosna 2022

UWAGA - Jesteś na stronie www POPRZEDNIEJ edycji tego szkolenia. Informacje o   NAJNOWSZYCH EDYCJACH i  WERSJACH TEGO KURSU są pod linkami:

Szkoła dietetyki Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Edycja bieżąca
lub
Szkoła dietetyki Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Nowa edycja
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jest to od wielu lat najbardziej popularne a  więc najlepiej oceniane przez uczestników i  potrzebne szkolenie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej w  Polsce. Jest obszernym wprowadzeniem w  TCM oraz w  dietetykę medycyny chińskiej dla osób początkujących oraz powtórzeniem i  uporządkowaniem wiedzy dla bardziej zaawansowanych.

dr Agnieszka Krzemińska
dr Agnieszka Krzemińska

FORMUŁA KURSU
W związku z  obecną sytuacją kolejna edycja kursu "Szkoła dietetyki tradycyjnej medycyny chińskiej" ma formę wykładów on-line.

Kurs składa się z  siedmiu seminariów (sesji), które stanowią równowartość 16 pełnych dni wykładowych. Pierwsze obejmuje 16 filmów, kolejne po około 8 filmów (w większości około 1-1,5 h każdy), ilustrowanych planszami, schematami i  tabelami. Uczestnicy otrzymują komplet 7 obszernych (po kilkadziesiąt stron każdy) skryptów do każdej sesji w  formie elektronicznej.

KALENDARZ UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW

Co miesiąc począwszy od stycznia, uczestnicy otrzymają dostęp do nagrań z  kolejnej sesji.
Tylko w  czerwcu uczestnicy otrzymają dostęp do nagrań z  dwóch sesji, 6 i  7.

Zaletą takiej organizacji zajęć jest to, że uczestnicy kursu mogą oglądać nagrania w  dowolnym czasie oraz wielokrotnie do nich wracać, gdyż są one dostępne przez cały czas trwania kursu.

Nagrania wykładów będą udostępniane w  kolejnych miesiącach, aby krok po kroku, systematycznie można było się zapoznawać z  następnymi partiami materiału. Jest to celowo rozłożone w  czasie, ponieważ zaprezentowany podczas kursu materiał jest bardzo obszerny, a  ponadto wiedza ta wymaga wypracowania nowego sposobu myślenia.

TERMINY SESJI

Nagrania poszczególnych sesji będą udostępnione w  następujących terminach:

sesja I  (czterodniowa) - obszerne wprowadzenie: 29 I  2022

sesja II - element ziemi: 26 II 2022

sesja III - element metalu: 12 III 2022

sesja IV - element wody: 26 III 2022

sesja V - element drzewa: 30 IV 2022

sesja VI - element ognia: 21 V 2022 (sesje VI i  VII będą opublikowane w  tym samym terminie)

sesja VII - diagnostyka różnicowa: 21 V 2022

Terminy konsultacji są zaplanowane na piątkowe wieczory o  17:00 od lutego do czerwca: 25 II, 11 III, 25 III, 29 IV, 20 V, 17 VI (po 6 i  7 sesji) (ostatnie konsultacja przeniesiona z  24 VI).

Egzamin będzie 26 VI 2022 o  17:00

KONSULTACJE Z  WYKŁADOWCĄ

Oprócz wykładów w  postaci nagrań w  ramach kursu planowane są też krótkie spotkania on-line "na żywo" (na platformie ClickMmeeting) po każdej z  siedmiu części kursu, aby możliwe było zadawanie pytań co do treści wykładów, ewentualnie pogłębione wyjaśnienie poruszanych zagadnień i  przekazanie dodatkowych wiadomości. Wykładowczyni przedstawia materiał w  jasny, zrozumiały i  przystępny sposób, ale w  razie wątpliwości lub potrzeby poszerzenia tematu, w  ramach dodatkowych spotkań jest możliwość uzyskania odpowiedzi na wszelkie pytania i  wątpliwości.

Spotkania te będą rejestrowane, dzięki czemu będzie można obejrzeć nagranie również w  późniejszym terminie.

ZAPISY - REKRUTACJA CIĄGŁA

Dzięki formule on-line możliwe jest dołączenie do kursu w  dowolnym momencie, również podczas trwania kursu.

Konsultacje zaś będą transmitowane przez system webinarowy ClickMeeting (www.clickmeeting.com), a   uczestnicy otrzymają wcześniej emailem link z   odpowiednimi informacjami oraz z   indywidualnym hasłem/tokenem do zalogowania się.
Dla osób nie zaznajomionych z   systemem ClickMeeting, w   którym konsultacje będą transmitowane, specjalnie dla Państwa, przygotowaliśmy nasz tekst wstępny: "Instrukcja użycia systemu webinarowego ClickMeeting w  ramach Wydarzeń organizowanych przez CentrumSztukZdrowotnych.pl",
w którym przekazujemy nasze doświadczenia z   pracy w   tym systemie, na stronie www:
centrumsztukzdrowotnych.pl/webinary/cm/instrukcja_uzycia_cm/index,pl.html

dr Agnieszka Krzemińska
dr Agnieszka Krzemińska
Prosimy o  wczesne zgłoszenia, aby ułatwić organizację szkolenia.

Program kursu, więcej…

Kurs prowadzi dr  Agnieszka Krzemińska, więcej…
Uczestnicy kursu otrzymają elektronicznie 7 skryptów, z  których każdy ma około 60 stron formatu A4, co w  sumie daje bardzo obszerny podręcznik dietetyki TCM.

dr Agnieszka Krzemińska
dr Agnieszka Krzemińska


Egzamin odbędzie się prawdopodobnie ONLINE, w  formie testu, przez system ClickMeeting
Podział zagadnień na poszczególne sesje może ulec zmianie.


Zapisy i  opłaty:
Warunkiem uczestnictwa w  szkoleniu jest zgłoszenie udziału telefonicznie lub emailem, a  następnie, po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia, wniesienie opłaty za kurs na konto Organizatora w  niżej podanych terminach.
W zgłoszeniu prosimy podać imię i  nazwisko, numer telefonu kontaktowego, email, nazwę kursu i  numery sesji (np. "Szkoła dietetyki TCM 2022, sesje 1-7") oraz miejsce zamieszkania (miejscowość i  województwo).

Informacje i  zgłoszenia:
Lada Malinakova, Marian Nosal, preferowana forma kontaktu - telefon: 224785715 lub email: marian.nosal@gmail.com, ewentualnie komórka: +48/571245333

Koszt szkolenia:

• Opłata zniżkowa za wszystkie sesje kursu (siedem sesji) w  wysokości 3200 zł, płatna najpóźniej do końca roku 2021 (liczy się data napłynięcia na konto)

• Opłata za wszystkie sesje kursu (siedem sesji) w  wysokości 3600 zł, płatna do 24 II 2022

• Opłata za wszystkie sesje kursu (siedem sesji) w  wysokości 4000 zł, płatna od 24 II 2022

• Opłata zniżkowa w  wysokości 500 zł za jedną sesję, płatna najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem publikacji tej sesji (tylko za 2 razy obszerniejszą sesję pierwszą, płacimy 1000 zł)

• Opłata w  wysokości 600 zł za jedną sesję, dla osób które zapłacą później niż na 30 dni przed publikacją tej sesji (tylko za 2 razy obszerniejszą sesję pierwszą płacimy 1200 zł)

Faktury wystawiane są na życzenie Uczestników. Dane do faktury prosimy przysłać emailem przed rozpoczęciem szkolenia.

Prosimy o  zgłoszenia, a  następnie o  wniesienie opłaty za szkolenie na konto Organizatora:

Bank Pekao S.A.
62 1240 1079 1111 0010 4704 0280
Marian Nosal Akademia Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, ul. Królów Polskich 11m3, 02-496 Warszawa

Tytuł wpłaty:
"Szkoła dietetyki - sesja / sesje … (tu prosimy podać numer / numery sesji za które płacimy, np. 1,2,3,7, lub 1-7, jeżeli płacimy za cały kurs), Imię Nazwisko (Uczestnika)"
Na przykład:
"Szkoła dietetyki - 1-7, Jan Kowalski"

UWAGA: różne szkolenia ogłaszane na stronie www.CentrumSztukZdrowotnych.pl są organizowane przez różne podmioty, dlatego ZAWSZE prosimy przed uiszczeniem opłaty o  sprawdzenie numeru konta do wpłat na stronie www właściwego szkolenia.

Bardzo prosimy o  przekazanie informacji o  tym seminarium znajomym.

UWAGA:
Ilość miejsc jest ograniczona.
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i  wniesienia opłaty.
Ceny obejmują wykłady i   materiały, nie obejmują zakwaterowania i  wyżywienia.
Zastrzegamy sobie możliwość organizowania kolejnych sesji szkolenia przez różnych organizatorów.
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania szkolenia lub jego części, albo zmiany terminu z   uwagi na okoliczności od nas niezależne, takie jak choroba osoby prowadzącej, problemy transportowe, czy mała ilość zgłoszonych osób.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy przeprowadzanych zajęć z  zajęć stacjonatnych na zajęcia internetowe (webinary, filmy itp.) i  odwrotnie w  przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora i  uniemożliwiających, bądź też znacznie utrudniajacych, przeprowadzenie zajęć stacjonatnych czy odpowiednio internetowych.
W razie odwołania szkolenia lub jego części opłata lub odpowiednia jej część będzie zwrócona Uczestnikom.

dr Agnieszka Krzemińska
dr Agnieszka Krzemińska

Informacje o  innych kursach i  szkoleniach z  dziedziny:
- Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
-  dietetyki Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
-  akupunktury
-  starożytnej chińskiej refleksologii - masażu stóp On Zon Su
- gimnastyki Tai Ci i  Chi Kungu medycznego
i innych sztuk zdrowotnych w  serwisie internetowym:
centrumsztukzdrowotnych.pl

Zapraszamy też na Youtube: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Szkoła Dietetyki Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TCM), kurs siedmioczęściowy, edycja Zima/Wiosna 2022 youtube.png, oraz na FB Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Szkoła Dietetyki Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TCM), kurs siedmioczęściowy, edycja Zima/Wiosna 2022 facebook.png