Centrum Sztuk Zdrowotnych

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Szkolenia, kursy Tradycyjna Medycyna Chińska-TCM 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

☼ Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ☼

ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2023 - VI 2024 roku. Prowadzi Lada Malinakova. MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ DO SZKOLENIA, A  ZALEGŁE SESJE ZALICZYĆ ONLINE. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…

CYKL 8 WYKŁADÓW NA TEMAT CHORÓB Z  GORĄCA (wen bing 溫病) ORAZ 4 WARSTW (si fen 四分)

Następnie o  chorobach sezonowych zgodnie z  tą teorią

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA 8 WEBINARÓW PREZENTUJĄCYCH KLASYCZNĄ CAŁOŚCIOWĄ WIZJĘ CHORÓB Z  GORĄCA wg. MEDYCYNY CHIŃSKIEJ. Warszawa, 28 IV 2022 - 17 XI 2022
Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty 220428-Choroby_z_Goraca.jpg

Prowadzi: prof. Elisabeth Rochat de la Vallee, European School of Acupuncture, Paryż

Szkolenia te są częścią większego projektu edukacyjnego "Fundamentalne Pojęcia Medycyny Chińskiej, Szkoła Webinarowa":
centrumsztukzdrowotnych.pl/tradycyjna_chinska_medycyna/2010er/


Zapraszamy na niżej wymienione 8 webinarów szkolenia poświęconego chorobom z  Gorąca (w nawiasach podajemy numery sesji 24-31 liczone w  ramach całego szkolenia "Fundamentalne Pojęcia Medycyny Chińskiej, Szkoła Webinarowa"):

● 1 (24). Prezentacja ogólna 4 warstw (si fen 四分). Warstwa obronna (wei fen 衛分), część 1, czwartek 28 IV 2022, 17:00-19:00
● 2 (25). Warstwa obronna, część 2, czwartek 12 V 2022, 17:00-19:00
● 3 (26). Warstwa Qi (qi fen 氣分), czwartek 26 V 2022, 17:00-19:00
● 4 (27). Warstwy odżywcza (ying fen 營分) i  krwi (xue fen 血分), czwartek 9 VI 2022, 17:00-19:00
● 5 (28). Choroby wiosny, czwartek 22 IX 2022, 17:00-19:00
● 6 (29). Choroby lata, czwartek 20 X 2022, 17:00-19:00
● 7 (30). Choroby jesieni, czwartek 3 XI 2022, 17:00-19:00
● 8 (31). Choroby zimy i  wnioski ogólne, czwartek 17 XI 2022, 17:00-19:00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wykłady odbędą się w  języku angielskim i  tłumaczone będą na język polski przez tłumacza dobrze znającego terminologię tradycyjnej medycyny chińskiej i  medycyny zachodniej.
Uczestnicy otrzymują skrypt z  materiałami źródłowymi przetłumaczonymi na język polski – do ściągnięcia z  platformy internetowej lub wysłany emailem.
Wydarzenie będzie transmitowane przez system webinarowy ClickMeeting (www.clickmeeting.com), a  uczestnicy otrzymają wcześniej emailem link z  odpowiednimi informacjami oraz z  indywidualnym hasłem/tokenem do zalogowania się.
Dla osób niezaznajomionych z  systemem ClickMeeting, w  którym webinar ten będzie transmitowany, specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy nasz tekst wstępny: "Instrukcja użycia systemu webinarowego ClickMeeting w   ramach Wydarzeń organizowanych przez CentrumSztukZdrowotnych.pl", w  którym przekazujemy nasze doświadczenia z  pracy w  tym systemie, na stronie www:
centrumsztukzdrowotnych.pl/webinary/cm/instrukcja_uzycia_cm/index,pl.html
Po każdym webinarze uczestnikom udostępnimy w  Internecie film z  niego jeszcze przez 3 tygodnie.
W czasie wykładów przedstawiana jest szeroka wizja zdrowia człowieka w  świetle klasycznych starożytnych dzieł medycyny chińskiej. Wizja ta ma głębokie implikacje w  pracy klinicznej.

Zgłoszenia i  przewidywane opłaty:

Warunkiem uczestnictwa w  szkoleniu jest zgłoszenie telefoniczne lub emailem, a  następnie, po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez organizatora, wpłata w  terminie co najmniej 10 dni przed szkoleniem pełnej opłaty za szkolenie.
Osoby, które brały udział w  webinarach prof. Elisabeth Rochat poświeconych Krążeniom Witalnym tylko zgłaszają chęć udziału organizatorowi i  uiszczają opłatę bez ponownego podawania danych.

Opłata za jedną sesję (webinar): 200 zł (dalej podajemy możliwość opłaty zniżkowej)

Opłata zniżkowa za wszystkie 8 sesji cyklu: 1200 zł (150 zł za jedną sesję) do 20 IV 2022. Od 21 IV 2022 cena za 8 sesji wynosi 1400 zł

Jeżeli na 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia uczestnik nie zgłosi rezygnacji, to opłata jest bezzwrotna.

Faktury wystawiane są na życzenie uczestników. Dane do faktury prosimy przysłać emailem przed opłaceniem szkolenia.

Informacje i  zgłoszenia udziału w  szkoleniu:
Lada Malinakova Marian Nosal, preferowana forma kontaktu - telefon: 224785715;
lub email: marian.nosal@gmail.com
ewentualnie komórka: +48/571245333

W zgłoszeniu prosimy podać imię i  nazwisko, numer telefonu kontaktowego, email, miejsce zamieszkania (miejscowość i  województwo) oraz oznaczenie szkolenia (E. Rochat-CHOROBY Z  GORĄCA, numery sesji). (np. dla całości szkolenia będą to numery sesji 1-8)

Poniżej podajemy wzór prostego zgłoszenia e-mailowego lub SMS-owego:Jan Kowalski - 600-000-000 - email@poczta.pl - Miasto - E. Rochat-CHOROBY Z  GORĄCA, 1-8


i prosimy o  zgłoszenia w  tym formacie.
---
Po zgłoszeniu prosimy o  wniesienie opłaty za webinar na konto:

Bank Pekao S.A.
62 1240 1079 1111 0010 4704 0280
Marian Nosal Akademia Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, ul. Królów Polskich 11m3, 02-496 Warszawa

Tytuł wpłaty: "E. Rochat-CHOROBY Z  GORĄCA, numery sesji, imię i  nazwisko Uczestnika"

UWAGA: różne szkolenia ogłaszane na stronie www.CentrumSztukZdrowotnych.pl są organizowane przez różne podmioty, dlatego ZAWSZE prosimy przed uiszczeniem opłaty o  sprawdzenie numeru konta do wpłat na stronie www właściwego szkolenia.
Zastrzegamy sobie możliwość organizowania kolejnych sesji szkolenia przez różnych organizatorów.
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania szkolenia lub jego części, albo zmiany terminu z   uwagi na okoliczności od nas niezależne, takie jak choroba osoby prowadzącej, problemy transportowe, czy mała ilość zgłoszonych osób.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy przeprowadzanych zajęć z  zajęć stacjonatnych na zajęcia internetowe (webinary, filmy itp.) w  przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora i  uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć stacjonatnych.
W razie odwołania szkolenia lub jego części opłata lub odpowiednia jej część będzie zwrócona uczestnikom.

Bardzo prosimy o  przekazanie informacji o  tym seminarium znajomym.

Informacje o  innych kursach i  szkoleniach z  dziedziny:
- Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
-  dietetyki Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
-  akupunktury
-  starożytnej chińskiej refleksologii - masażu stóp On Zon Su
- gimnastyki Tai Ci i  Chi Kungu medycznego
i innych sztuk zdrowotnych w  serwisie internetowym:
www.CentrumSztukZdrowotnych.pl
www.TradycyjnaMedycynaChinska.pl

Zapraszamy też na Youtube: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty youtube.png, oraz na FB Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty facebook.png