Centrum Sztuk Zdrowotnych

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Szkolenia, kursy Tradycyjna Medycyna Chińska-TCM 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

☼ Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ☼

Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…

Szkoła Dietetyki Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TCM), kurs siedmioczęściowy, edycja Zima/Wiosna 2023 - MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZAĆ DO SZKOLENIA

UWAGA: na konsultacje po 5 sesji Szkoły Dietetyki TCM 12 V 2023 zapraszamy o  18:00

Jest to od wielu lat najbardziej popularne a  więc najlepiej oceniane przez uczestników i  potrzebne szkolenie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej w  Polsce. Jest obszernym wprowadzeniem w  TCM oraz w  dietetykę medycyny chińskiej dla osób początkujących oraz powtórzeniem i  uporządkowaniem wiedzy dla bardziej zaawansowanych.

dr Agnieszka Krzemińska
dr Agnieszka Krzemińska

ZAPISY - REKRUTACJA CIĄGŁA

Dzięki formule on-line możliwe jest dołączenie do kursu w  dowolnym momencie, również podczas trwania kursu.

FORMUŁA KURSU
W związku z  obecną sytuacją kolejna edycja kursu "Szkoła dietetyki tradycyjnej medycyny chińskiej" ma formę wykładów on-line z  przygotowanych filmów.

Kurs składa się z  siedmiu seminariów (sesji), które stanowią równowartość 16 pełnych dni wykładowych. Pierwsze obejmuje 16 filmów, kolejne po około 8 filmów (w większości około 1-1,5 h każdy), ilustrowanych planszami, schematami i  tabelami. Uczestnicy otrzymują komplet 7 obszernych (po kilkadziesiąt stron każdy) skryptów do każdej sesji w  formie elektronicznej.

KALENDARZ UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW

Począwszy od stycznia, uczestnicy otrzymają dostęp do nagrań z  kolejnych sesji zgodnie z  harmonogramem.
Zaletą takiej organizacji zajęć jest to, że uczestnicy kursu mogą oglądać nagrania w  dowolnym czasie oraz wielokrotnie do nich wracać, gdyż są one dostępne przez cały czas trwania kursu.
Nagrania wykładów będą udostępniane w  kolejnych miesiącach, aby krok po kroku, systematycznie można było się zapoznawać z  następnymi partiami materiału. Jest to celowo rozłożone w  czasie, ponieważ zaprezentowany podczas kursu materiał jest bardzo obszerny, a  ponadto wiedza ta wymaga wypracowania nowego sposobu myślenia.

TERMINY SESJI

Nagrania poszczególnych sesji będą udostępnione w  następujących terminach:

Inauguracyjne spotkanie odbędzie się w  piątek 27 I  2023 o  godzinie 17:00

sesja I  (czterodniowa) - obszerne wprowadzenie: 28 I  2023

sesja II - element ziemi: 25 II 2023

sesja III - element metalu: 18 III 2023

sesja IV - element wody: 15 IV 2023

sesja V - element drzewa: 29 IV 2023

sesja VI - element ognia: 13 V 2023 (sesje VI i  VII będą opublikowane w  tym samym terminie)

sesja VII - diagnostyka różnicowa: 13 V 2023

Terminy konsultacji są zaplanowane na piątkowe wieczory o  17:00 od lutego do czerwca 2023: 24 II, 17 III, 14 IV, 28 IV, 12 V (18:00), 9 VI (zmiana z  16 VI) (po 6 i  7 sesji).

Egzamin będzie w  piątek 23 VI 2023 o  17:00

KONSULTACJE Z  WYKŁADOWCĄ

Oprócz wykładów w  postaci nagrań w  ramach kursu planowane są też krótkie spotkania on-line "na żywo" (na platformie ClickMmeeting) po każdej z  siedmiu części kursu (po 6 i  7 sesji jest jedno spotkanie), aby możliwe było zadawanie pytań co do treści wykładów, ewentualnie pogłębione wyjaśnienie poruszanych zagadnień i  przekazanie dodatkowych wiadomości. Wykładowczyni przedstawia materiał w  jasny, zrozumiały i  przystępny sposób, ale w  razie wątpliwości lub potrzeby poszerzenia tematu, w  ramach dodatkowych spotkań jest możliwość uzyskania odpowiedzi na wszelkie pytania i  wątpliwości.

Spotkania te będą rejestrowane, dzięki czemu będzie można obejrzeć nagranie również w  późniejszym terminie.

Konsultacje zaś będą transmitowane przez system webinarowy ClickMeeting (www.clickmeeting.com), a   uczestnicy otrzymają wcześniej emailem link z   odpowiednimi informacjami oraz z   indywidualnym hasłem/tokenem do zalogowania się.
Dla osób nie zaznajomionych z   systemem ClickMeeting, w   którym konsultacje będą transmitowane, specjalnie dla Państwa, przygotowaliśmy nasz tekst wstępny: "Instrukcja użycia systemu webinarowego ClickMeeting w  ramach Wydarzeń organizowanych przez CentrumSztukZdrowotnych.pl",
w którym przekazujemy nasze doświadczenia z   pracy w   tym systemie, na stronie www:
centrumsztukzdrowotnych.pl/webinary/cm/instrukcja_uzycia_cm/index,pl.html

dr Agnieszka Krzemińska
dr Agnieszka Krzemińska
Prosimy o  wczesne zgłoszenia, aby ułatwić organizację szkolenia.

Program kursu, więcej…

Kurs prowadzi dr  Agnieszka Krzemińska, więcej…
Uczestnicy kursu otrzymają elektronicznie 7 skryptów, z  których każdy ma około 60 stron formatu A4, co w  sumie daje bardzo obszerny podręcznik dietetyki TCM.

dr Agnieszka Krzemińska
dr Agnieszka Krzemińska


Egzamin odbędzie się prawdopodobnie ONLINE, w  formie testu, przez system ClickMeeting
Podział zagadnień na poszczególne sesje może ulec zmianie.


Zapisy i  opłaty:
Warunkiem uczestnictwa w  szkoleniu jest zgłoszenie udziału telefonicznie lub emailem, a  następnie, po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia, wniesienie opłaty za kurs na konto Organizatora w  niżej podanych terminach.
W zgłoszeniu prosimy podać imię i  nazwisko, numer telefonu kontaktowego, email, nazwę kursu i  numery sesji (np. "Szkoła dietetyki TCM 2023, sesje 1-7") oraz miejsce zamieszkania (miejscowość i  województwo).

Informacje i  zgłoszenia:
Lada Malinakova, Marian Nosal, preferowana forma kontaktu - telefon: 224785715 lub email: marian.nosal@gmail.com, ewentualnie komórka: +48/571245333

Przewidywany koszt szkolenia:

• Opłata za wszystkie sesje kursu (siedem sesji) w  wysokości 4200 zł

• Opłata zniżkowa za wszystkie sesje kursu (siedem sesji) w  wysokości 3800 zł, płatna najpóźniej do końca roku 2022 (liczy się data napłynięcia na konto)

• Opłata zniżkowa w  wysokości 600 zł za jedną sesję, płatna najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem publikacji tej sesji (tylko za 2 razy obszerniejszą sesję pierwszą, płacimy 1200 zł)

• Opłata w  wysokości 700 zł za jedną sesję, dla osób które zapłacą później niż na 30 dni przed publikacją tej sesji (tylko za 2 razy obszerniejszą sesję pierwszą płacimy 1400 zł)

Faktury wystawiane są na życzenie Uczestników. Dane do faktury prosimy przysłać emailem przed rozpoczęciem szkolenia.

Prosimy o  zgłoszenia, a  następnie o  wniesienie opłaty za szkolenie na konto Organizatora:

Bank Pekao S.A.
62 1240 1079 1111 0010 4704 0280
Marian Nosal Akademia Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, ul. Królów Polskich 11m3, 02-496 Warszawa

Tytuł wpłaty:
"Szkoła dietetyki - sesja / sesje … (tu prosimy podać numer / numery sesji za które płacimy, np. 1,2,3,7, lub 1-7, jeżeli płacimy za cały kurs), Imię Nazwisko (Uczestnika)"
Na przykład:
"Szkoła dietetyki - 1-7, Jan Kowalski"

UWAGA: różne szkolenia ogłaszane na stronie www.CentrumSztukZdrowotnych.pl są organizowane przez różne podmioty, dlatego ZAWSZE prosimy przed uiszczeniem opłaty o  sprawdzenie numeru konta do wpłat na stronie www właściwego szkolenia.

Bardzo prosimy o  przekazanie informacji o  tym seminarium znajomym.

UWAGA:
Ilość miejsc jest ograniczona.
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i  wniesienia opłaty.
Ceny obejmują wykłady i   materiały, nie obejmują zakwaterowania i  wyżywienia.
Zastrzegamy sobie możliwość organizowania kolejnych sesji szkolenia przez różnych organizatorów.
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania szkolenia lub jego części, albo zmiany terminu z   uwagi na okoliczności od nas niezależne, takie jak choroba osoby prowadzącej, problemy transportowe, czy mała ilość zgłoszonych osób.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy przeprowadzanych zajęć z  zajęć stacjonatnych lub online na zajęcia internetowe (filmy archiwalne itp.) w  przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora i  uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć stacjonatnych lub online.
W razie odwołania szkolenia lub jego części opłata lub odpowiednia jej część będzie zwrócona Uczestnikom.

dr Agnieszka Krzemińska
dr Agnieszka Krzemińska

Informacje o  innych kursach i  szkoleniach z  dziedziny:
- Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
-  dietetyki Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
-  akupunktury
-  starożytnej chińskiej refleksologii - masażu stóp On Zon Su
- gimnastyki Tai Ci i  Chi Kungu medycznego
i innych sztuk zdrowotnych w  serwisie internetowym:
centrumsztukzdrowotnych.pl

Zapraszamy też na Youtube: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty youtube.png, oraz na FB Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty facebook.png