Centrum Sztuk Zdrowotnych


Powrót na stronę główną » Szkolenia, kursy Tradycyjna Medycyna Chińska-TCM
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…

Szkoła Dietetyki Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TCM), kurs siedmioczęściowy, edycja Zima/Wiosna 2024 - szkolenie online

Jest to od wielu lat najbardziej popularne a  więc najlepiej oceniane przez uczestników i  potrzebne szkolenie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej w  Polsce. Jest obszernym wprowadzeniem w  TCM oraz w  dietetykę medycyny chińskiej dla osób początkujących oraz powtórzeniem i  uporządkowaniem wiedzy dla bardziej zaawansowanych.

dr Agnieszka Krzemińska
dr Agnieszka Krzemińska

FORMUŁA KURSU

Kurs składa się z  siedmiu seminariów (sesji), które stanowią równowartość 16 pełnych dni wykładowych. Pierwsza sesja obejmuje 16 filmów, kolejne po około 8 filmów (w większości około 1-1,5 h każdy), ilustrowanych planszami, schematami i  tabelami. Uczestnicy otrzymują komplet 7 obszernych (po kilkadziesiąt stron każdy) skryptów do każdej sesji w  formie elektronicznej.

KALENDARZ UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW

Co miesiąc począwszy od lutego, uczestnicy otrzymają dostęp do nagrań z  kolejnych sesji.
Tylko w  jednym miesiącu uczestnicy otrzymają dostęp do nagrań z  dwóch sesji.
Zaletą takiej organizacji zajęć jest to, że uczestnicy kursu mogą oglądać nagrania w  dowolnym czasie oraz wielokrotnie do nich wracać, gdyż są one dostępne przez cały czas trwania kursu.
Nagrania wykładów będą udostępniane w  kolejnych miesiącach, aby krok po kroku, systematycznie można było się zapoznawać z  następnymi partiami materiału. Jest to celowo rozłożone w  czasie, ponieważ zaprezentowany podczas kursu materiał jest bardzo obszerny, a  ponadto wiedza ta wymaga wypracowania nowego sposobu myślenia.

TERMINY SESJI (daty sesji podamy wkrótce)

Nagrania poszczególnych sesji będą udostępnione w  następujących terminach:

sesja I  (czterodniowa) - obszerne wprowadzenie: 3 II 2024

sesja II - element ziemi: 9 III 2024

sesja III - element metalu: 6 IV 2024

sesja IV - element wody: 27 IV 2024

sesja V - element drzewa: 11 V 2024

sesja VI - element ognia: 1 VI 2024 (sesje VI i  VII będą opublikowane w  tym samym terminie)

sesja VII - diagnostyka różnicowa: 1 VI 2024

Terminy konsultacji są zaplanowane na piątkowe wieczory o  17:00 od marca do czerwca: 8 III 2024 (po 1 sesji), 5 IV 2024 (po 2 sesji), 26 IV 2024 (po 3 sesji), 10 V 2024 (po 4 sesji), 31 V 2024 (po 5 sesji), 28 VI 2024 (po 6 i  7 sesji)

Egzamin będzie w  niedzielę 30 VI 2024 o  17:00

KONSULTACJE Z  WYKŁADOWCĄ

Oprócz wykładów w  postaci nagrań w  ramach kursu planowane są też krótkie spotkania on-line "na żywo" (na platformie ClickMmeeting) po każdej z  siedmiu części kursu, aby możliwe było zadawanie pytań co do treści wykładów, ewentualnie pogłębione wyjaśnienie poruszanych zagadnień i  przekazanie dodatkowych wiadomości. Wykładowczyni przedstawia materiał w  jasny, zrozumiały i  przystępny sposób, ale w  razie wątpliwości lub potrzeby poszerzenia tematu, w  ramach dodatkowych spotkań jest możliwość uzyskania odpowiedzi na wszelkie pytania i  wątpliwości.

Spotkania te będą rejestrowane, dzięki czemu będzie można obejrzeć nagranie również w  późniejszym terminie. Jeżeli takie spotkanie lub spotkania nie mogłyby się odbyć z  przyczyn od nas niezależnych, to udostpnione zostaną nagrania spotkań z  lat poprzednich.

ZAPISY - REKRUTACJA CIĄGŁA

Dzięki formule on-line możliwe jest dołączenie do kursu w  dowolnym momencie, również podczas trwania szkolenia.

Konsultacje zaś będą transmitowane przez system webinarowy ClickMeeting (www.clickmeeting.com), a   uczestnicy otrzymają wcześniej emailem link z   odpowiednimi informacjami oraz z   indywidualnym hasłem/tokenem do zalogowania się.
Dla osób nie zaznajomionych z   systemem ClickMeeting, w   którym konsultacje będą transmitowane, specjalnie dla Państwa, przygotowaliśmy nasz tekst wstępny: "Instrukcja użycia systemu webinarowego ClickMeeting w  ramach Wydarzeń organizowanych przez CentrumSztukZdrowotnych.pl",
w którym przekazujemy nasze doświadczenia z   pracy w   tym systemie, na stronie www:
centrumsztukzdrowotnych.pl/webinary/cm/instrukcja_uzycia_cm/index,pl.html

dr Agnieszka Krzemińska
dr Agnieszka Krzemińska
Prosimy o  wczesne zgłoszenia, aby ułatwić organizację szkolenia.

Program kursu, więcej…

Kurs prowadzi dr  Agnieszka Krzemińska, więcej…
Uczestnicy kursu otrzymają elektronicznie 7 skryptów, z  których każdy ma około 60 stron formatu A4, co w  sumie daje bardzo obszerny podręcznik dietetyki TCM.

dr Agnieszka Krzemińska
dr Agnieszka Krzemińska


Egzamin odbędzie się ONLINE w  formie testu przez system ClickMeeting.
Podział zagadnień na poszczególne sesje może ulec zmianie.


Zapisy i  opłaty:
Warunkiem uczestnictwa w  szkoleniu jest zgłoszenie udziału telefonicznie lub emailem, a  następnie, po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia, wniesienie opłaty za kurs na konto Organizatora w  niżej podanych terminach.
W zgłoszeniu prosimy podać imię i  nazwisko, numer telefonu kontaktowego, email, nazwę kursu i  numery sesji (np. "Szkoła dietetyki TCM 2024, sesje 1-7") oraz miejsce zamieszkania (miejscowość i  województwo).

Informacje i  zgłoszenia:
Lada Malinakova, Marian Nosal, preferowana forma kontaktu - telefon: 224785715 lub email: marian.nosal@gmail.com, ewentualnie komórka: +48/571245333

Koszt szkolenia:

• Opłata za wszystkie sesje kursu (siedem sesji) w  wysokości 4200 zł

• Opłata zniżkowa za wszystkie sesje kursu (siedem sesji) w  wysokości 3800 zł, płatna najpóźniej do końca roku 2023 (liczy się data napłynięcia na konto)

• Opłata zniżkowa w  wysokości 600 zł za jedną sesję, płatna najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem publikacji tej sesji (tylko za dwa razy obszerniejszą sesję pierwszą, płacimy 1200 zł)

• Opłata w  wysokości 700 zł za jedną sesję, dla osób które zapłacą później niż na 30 dni przed publikacją tej sesji (tylko za dwa razy obszerniejszą sesję pierwszą płacimy 1400 zł)

Faktury wystawiane są na życzenie Uczestników. Dane do faktury prosimy przysłać emailem przed uiszczeniem opłaty.

Prosimy o  wniesienie opłaty za szkolenie na konto Organizatora:

Bank Pekao S.A.
62 1240 1079 1111 0010 4704 0280
Marian Nosal Akademia Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, ul. Królów Polskich 11m3, 02-496 Warszawa

Tytuł wpłaty:
"Szkoła dietetyki - sesja / sesje … (tu prosimy podać numer / numery sesji, za które płacimy, np. 1,2,3,…7, lub 1-7, jeżeli płacimy za cały kurs), Imię Nazwisko (Uczestnika)"
Na przykład:
"Szkoła dietetyki - 1-7, Jan Kowalski"

UWAGA: różne szkolenia ogłaszane na stronie www.CentrumSztukZdrowotnych.pl są organizowane przez różne podmioty, dlatego ZAWSZE prosimy przed uiszczeniem opłaty o  sprawdzenie numeru konta do wpłat na stronie www właściwego szkolenia.

Bardzo prosimy o  przekazanie informacji o  tym seminarium znajomym.

UWAGA:
Zastrzegamy sobie możliwość organizowania kolejnych sesji szkolenia przez różnych organizatorów.
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania szkolenia lub jego części, albo zmiany terminu z   uwagi na okoliczności od nas niezależne, takie jak choroba osoby prowadzącej, problemy transportowe, czy mała ilość zgłoszonych osób.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy przeprowadzanych zajęć z  zajęć stacjonatnych na zajęcia internetowe (webinary, filmy itp.) i  odwrotnie w  przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora i  uniemożliwiających, bądź też znacznie utrudniajacych, przeprowadzenie zajęć stacjonatnych czy odpowiednio internetowych.
W razie odwołania szkolenia lub jego części opłata lub odpowiednia jej część będzie zwrócona Uczestnikom.

dr Agnieszka Krzemińska
dr Agnieszka Krzemińska

Informacje o  innych kursach i  szkoleniach z  dziedziny:
- Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
-  dietetyki Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
-  akupunktury
-  starożytnej chińskiej refleksologii - masażu stóp On Zon Su
- gimnastyki Tai Ci i  Chi Kungu medycznego
i innych sztuk zdrowotnych w  serwisie internetowym:
centrumsztukzdrowotnych.pl

Zapraszamy też na Youtube: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty youtube.png, oraz na FB Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty facebook.png


© Marian Nosal 2007, Czas generacji strony: 26.6 ms. Ostatnia aktualizacja: 2024-01-06 13:24