Centrum Sztuk Zdrowotnych
Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej

   wersja do druku 
Strona glówna » Programy wszystkich szkoleń, kursów » Programy: Energetyczny masaż stóp ON ZON SU » Lada Malinakova » Kurs taoistycznego masażu stóp On Zon Su. Dziewieć sesji. 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:


Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [Ile to jest?] not found. common.php@391 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [zero] not found. common.php@437 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [jeden] not found. common.php@438 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [dwa] not found. common.php@439 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [trzy] not found. common.php@440 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [cztery] not found. common.php@441 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [pięć] not found. common.php@442 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [sześć] not found. common.php@443 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [siedem] not found. common.php@444 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [osiem] not found. common.php@445 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [dziewięć] not found. common.php@446 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [dziesięć] not found. common.php@447 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [jedenaście] not found. common.php@448 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [dwanaście] not found. common.php@449 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [trzynaście] not found. common.php@450 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [czternaście] not found. common.php@451 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [piętnaście] not found. common.php@452 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [szesnaście] not found. common.php@453 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [siedemnaście] not found. common.php@454 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [osiemnaście] not found. common.php@455 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [dziewiętnaście] not found. common.php@456 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [dwadzieścia] not found. common.php@458 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [trzydzieści] not found. common.php@459 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [czterdzieści] not found. common.php@460 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [pięćdziesiąt] not found. common.php@461 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [sześćdziesiąt] not found. common.php@462 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [siedemdziesiąt] not found. common.php@463 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [osiemdziesiąt] not found. common.php@464 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [dziewięćdziesiąt] not found. common.php@465 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Nie znaleziono w _msgs.txt komunikatu dla [30] in /COMMON/hidden/inc/common.php on line 470

Notice: Nie znaleziono w _msgs.txt komunikatu dla [2] in /COMMON/hidden/inc/common.php on line 476

47 + 32
Zapraszamy na szkolenie:
[[title]] Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2017- VI 2018 roku. Prowadzi Lada Malinakova, więcej…
Prosimy o  zgłaszanie chęci uczestniczenia w  tym szkoleniu.
Informacje i  zapisy:
Marian Nosal, komórka: 697113930; stacjonarny: 224785715
ZACZYNAMY W  PAŹDZIERNIKU 2017: prof. dr Sun PeilinTradycyjna Medycyna Chińska Warszawska Szkoła Akupunktury Klasycznej Medycyny Chińskiej, kurs trzyletni Warszawa X 2017 - VI 2020 r. Prowadzą: prof. dr  Sun Peilin, prof. dr. Wang Weixiang, prof. dr  Wang Tianjun. , więcej…

PROGRAM KURSU: Podstawowy kurs taoistycznego masażu stóp On Zon Su 按鍾術 - starożytnej chińskiej refleksologii stóp. Kurs dziewięcioczęściowy.

W czasie szkolenia uczestnicy zapoznają się z  teorią i  praktyką pierwotnej, zgodnej z  Klasyczną Medycyną Chińska i  filozofią chińską, formy refleksologii stóp, powstałą i  stosowaną w  Chinach od kilku tysięcy lat. Uczestnicy nabędą umiejetności potrzebne do samodzielnego stosowania masażu stóp On Zon Su w  praktyce.

Absolwenci otrzymają zaświadczenie ukończenia kursu, a  osoby chętne mogą dodatkowo przystąpić do egzaminu i  otrzymać dyplom z  zaświadczeniem o  jego zdaniu wraz z  oceną.

Kurs będzie składał się z  dziewięciu dwudniowych sesji weekendowych.

W czasie szkolenia uczestnicy nauczą się około dziesięciu map masażu stóp On Zon Su. Przy czym największy nacisk zostanie położony na praktykę masowania oraz teorię podstawowych i  najczęściej stosowanych map.

Mapy w  masażu stóp On Zon Su opisują miejsca na stopie, które należy masować dla osiagniecia określonego efektu. W   ramach opisu mapy podaje się też sposób masowania, zalecenia, przeciwwskazania do stosowania danej mapy i  inne użyteczne informacje.

Każda mapa to także inne spojrzenie na człowieka i  jego miejsce w  przyrodzie. Autorami map masażu stóp On Zon Su byli wybitni długowieczni taoisci i   lekarze, twórcy medycyny i   kultury chińskiej, a  wiedza o  nich jest przekazywana bezpośrednio w  przekazie praktyki z  mistrza na ucznia.

W zależności od potrzeb stosowane będą następujące formy zajeć:

- wykłady o  historii, filozofii i  zastosowaniach masażu stóp On Zon Su

- wykłady o  Klasycznej Taoistycznej Chińskiej Medycynie i  jej związkach z  masażem stóp On Zon Su

- nauka podstawowych technik masażu

- nauka map masażu stóp On Zon Su

- ciągła praktyka, powtarzanie i  korekta wykonania masażu według map taoistycznej refleksologii stóp On Zon Su

- ćwiczenia palców i  dłoni

- praca nad ustawieniem właściwej pozycji ciała

- ćwiczenia medytacyjne i  relaksujące, przygotowujące ciało i  umysł do właściwego wykonania i  przyjmowania masażu

- ćwiczenia energetyczne oczyszczające masażystę po wykonaniu masażu

-  jest to masaż tradycyjny, więc umiejętności przekazywane są nie tylko poprzez teorię i  praktykę, ale przede wszystkim poprzez budowanie i  przekazywanie uczestnikom atmosfery skupienia, rozluźnienia oraz zadowolwnia z  życia, która pozwala na prawidłowy kontakt energetyczny w  czasie masażu.

Program może ulec zmianie