Centrum Sztuk Zdrowotnych
Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej

   wersja do druku 
Strona glówna » Kursy: ćwiczenia i masaże zdrowotne i energetyczne » Masaż stóp On Zon Su 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:


Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [Ile to jest?] not found. common.php@391 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [dodać] not found. common.php@490 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [minus] not found. common.php@491 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [dzielone przez] not found. common.php@492 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [razy] not found. common.php@493 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [zero] not found. common.php@437 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [jeden] not found. common.php@438 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [dwa] not found. common.php@439 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [trzy] not found. common.php@440 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [cztery] not found. common.php@441 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [pięć] not found. common.php@442 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [sześć] not found. common.php@443 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [siedem] not found. common.php@444 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [osiem] not found. common.php@445 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [dziewięć] not found. common.php@446 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [dziesięć] not found. common.php@447 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [jedenaście] not found. common.php@448 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [dwanaście] not found. common.php@449 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [trzynaście] not found. common.php@450 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [czternaście] not found. common.php@451 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [piętnaście] not found. common.php@452 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [szesnaście] not found. common.php@453 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [siedemnaście] not found. common.php@454 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [osiemnaście] not found. common.php@455 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [dziewiętnaście] not found. common.php@456 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [dwadzieścia] not found. common.php@458 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [trzydzieści] not found. common.php@459 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [czterdzieści] not found. common.php@460 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [pięćdziesiąt] not found. common.php@461 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [sześćdziesiąt] not found. common.php@462 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [siedemdziesiąt] not found. common.php@463 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [osiemdziesiąt] not found. common.php@464 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Message for lang [pl] and mnemonic [dziewięćdziesiąt] not found. common.php@465 in /COMMON/hidden/inc/iface/engine.php on line 9

Notice: Nie znaleziono w _msgs.txt komunikatu dla [40] in /COMMON/hidden/inc/common.php on line 470

Notice: Nie znaleziono w _msgs.txt komunikatu dla [1] in /COMMON/hidden/inc/common.php on line 476

28 41
ZACZYNAMY W  PAŹDZIERNIKU 2017: prof. dr Sun PeilinTradycyjna Medycyna Chińska Warszawska Szkoła Akupunktury Klasycznej Medycyny Chińskiej, kurs trzyletni Warszawa X 2017 - VI 2020 r. Prowadzą: prof. dr  Sun Peilin, prof. dr. Wang Weixiang, prof. dr  Wang Tianjun. , więcej…

Praca końcowa

Uczestnicy kursu, którzy chcą przystapić do egzaminu i  otrzymać dyplom zobowiązani są do napisania pracy końcowej podsumowującej ich wiedzę, praktykę i  zrozumienie masażu stóp On Zon Su.

Temat i  zakres pracy powinien być uzgodniony z  osobą prowadzacą szkolenie.

Przykładowe zakresy tematów prac końcowych:

♥ - Sprawozdanie z  własnej praktyki masażu On Zon Su
- opis efektów masażu wykonanego co najmniej dziewięciokrotnie na co najmniej trzech osobach
- wstępny opis problemów
- uzasadnienie doboru zastosowanych map i  sposobu wykonania masażu
- opis odczuć i  spostrzezeń osoby masowanej w  trakcie i  po masażu
- opis odczuć i  spostrzezeń osoby masujacej w  trakcie i  po masażu
- wnioski

♥ - Zdrowotne zastosowanie masażu stóp On Zon Su dla leczenia konkretnego problemu zdrowotnego
- opis efektów masażu wykonanego co najmniej dziesięciokrotnie na co najmniej jednej osobie
- wstępny opis problemów
- uzasadnienie doboru zastosowanych map i  sposobu wykonania masażu
- opis odczuć i  spostrzezeń osoby masowanej w  trakcie i  po masażu
- opis odczuć i  spostrzezeń osoby masujacej w  trakcie i  po masażu
- efekty zdrowotne
- wnioski

Tekst pracy końcowej powinien spełniać następujące wymagania:
- praca powinna być napisana w  formacie .doc programu MS Word
-  format arkusza papieru A4,
-  czcionka: Calibri
-  wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt,
-  odstęp między wierszami: 1,5 wiersza,
-  marginesy: górny, dolny, lewy, prawy: 2,5 cm; na oprawę: 1 cm, w  pracy drukowanej dwustronnie należy stosować marginesy lustrzane,
-  stosować justowanie, czyli wyrównanie tekstu do obu marginesów,
-  stosować akapity,
-  wszystkie strony pracy są ponumerowane ( pierwszą stroną jest strona tytułowa pracy końcowej);
-  tytuły rozdziałów powinny być napisane wersalikami pogrubioną czcionką o  rozmiarze 14 pkt.; tytuły podrozdziałów powinny być napisane pogrubioną czcionką 12 pkt.; poniżej każdego tytułu należy zostawić przestrzeń o  szerokości 12 pkt.; nie należy stawiać kropek na końcu tytułów rozdziałów i  podrozdziałów;
-  przypisy powinny być umieszczone na dole strony, do której się odnoszą; rozmiar czcionki 10 pkt.,
-  zalecana objętość pracy: 5-20 stron,
-  egzemplarz przeznaczony do akt winien zawierać oświadczenie słuchacza o  samodzielnym napisaniu przedstawionej pracy i  wykonaniu opisanych masaży.

Praca końcowa powinna zawierać spis literatury.