Centrum Sztuk Zdrowotnych

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Szkolenia, kursy Tradycyjna Medycyna Chińska-TCM 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

☼ Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ☼

Zapraszamy na szkolenie: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, X 2020- VI 2021 roku. Prowadzi Lada Malinakova, więcej… Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 697113930; stacjonarny: 224785715

Fragment z  materiałów do seminarium - cytaty z  klasyki medycyny chińskiej

SUWEN 1
Nerki są mistrzami wody i  zbiorem esencji pochodzących z  Pięciu Zang i  Sześciu Fu, które je gromadzą.Tak długo, jak Pięć Zang ma się znakomicie, może wytwarzać życiodajne substancje. Natomiast, jeśli Pięć zang zaczyna słabnąć, system mięśniowy i  kości słabną również, podupadają, a  płodność zanika. Podobnie włosy i  faworyty siwieją, ciało staje się ciężkie, krok niepewny i  nie można już mieć dzieci.

Cesarz:
Wobec tego, jak można wytłumaczyć przypadki ludzi w  podeszłym wieku, którzy jednak mają dzieci?

QiBo :
Są to jednostki korzystające z  długowieczności naturalnej, lecz wyjątkowej, która utrzymuje w  doskonałym stanie krążenie tchnień i  zapewnia im pełnię tchnień Nerek. Niemniej jednak, jeśli chodzi o  zapłodnienie, to mężczyźni nie mogą przekroczyć 8 razy 8 lat a  kobiety 7 razy 7. Później następuje już wyczerpanie się esencji tchnień Nieba Ziemi.
Czerwony aspekt ognia (chi se 赤色) południowego kwadrantu przenika (tong 通) do Serca, ucha jako otworu ciała, gromadzi swe esencje w  Sercu. Jego wyraz patologiczny jest więc w  5 zang.

SUWEN 4
Gorycz (ku 苦) jest jego smakiem, przynależy do ognia (huo 火). Zwierzę domowe to baran (yang 羊).
Zboże to kleiste proso (shu 黍).
Jego odpowiednik w  Czterech porach roku, na wysokościach to planeta Mars (huo xing 惑星).
Jego choroby odczuwane są w  krążeniach ożywczych (mai 脈).
Jego dźwięk to czwarta nuta (zhi 徵).
Jego liczba to Siedem, a  zapach jest zapachem spalenizny (jiao 焦).

1.GUANCHONG 關 衝
GUAN 關

Rygiel, bariera, cło; przejście, defilada. Przejść przez, komunikacja. Zamknąć, zatkać. Klucz, podstawowa część mechanizmu, oś, zawias. Dotyczyć, interesować, umożliwić kontakt. (fr)

Brama, cło, przejście graniczne; połączenie. Złączyć, włączyć, informować. Zamknąć, przymocować, zakończyć. (ang)

CHONG 衝
Miejsce przejścia, szeroka droga; skrzyżowanie. Posuwać się prosto na; rzucić się na, wkroczyć; zaatakować, uderzyć. Naprzeciw, zwrócony ku. Baran, taran. Pełen siły, witalny, pełen mocy; gwałtowny, zapalczywy. Podsypiać. (fr)
Ruszyć do przodu, albo ruszyć znowu. Obrażać. Główna ulica. Rzucić się na. Wejść w  kolizję. Zderzyć się z… (ang)

2. YEMEN 液 門

YE 液
Płyn; sok; wydzielina. Upłynnić się. Zamoczyć. Zmoczyć, zwilżyć. (fr)
Płynne wydzieliny; soki; sok. (ang)

MEN 門
Drzwi, podwójne drzwi, zewnętrzna brama, przejście. Otwór, dojście. Sposób (osiągnięcia). Rodzina; dom; prąd myślowy, gałąź wiedzy, klan, szkoła; klasa, kategoria…(fr)

Drzwi, wrota, otwór, wejście, kanał. Rodzina, zawód, sekta, szkoła lub partia.(ang)

SUWEN 1
Les Reins sont les maîtres de l'eau et les collecteurs des essences des Cinq zang et des Six fu qu'ils thésaurisent. Tant que les Cinq zang prospèrent, ils peuvent produire des émissions; mais dès que les Cinq zang déclinent, musculaires et os se défont et s'affaissent, la fécondité est arrivée à son terme. Ainsi cheveux et favoris blanchissent, le corps s'alourdit, La démarche n'est plus assurée et l'on n'a plus d'enfants.
L'Empereur : Mais que des gens d'un âge avancé aient encore des enfants, Comment cela se fait-il ?
Qi Bo : Ils ont bénéficié d'une longévité naturelle exceptionnelle qui maintient en parfaite circulation leurs courants de souffles et leur met à dispositon une abondance de souffles des Reins.
Mais il n'empêche que, pour la procréation, les hommes ne dépassent pas huit fois huit ans, et les femmes, sept fois sept ans, sans que les essences/souffles du Ciel/Terre ne se tarissent en eux.

SUWEN 4
L'aspect rouge feu (chi se 赤色 ) du quadrant méridional compénètre (tong 通 ) le coeur, Ouvre son orifice à l'oreille, Thésaurise ses essences au coeur, Sa manifestation pathologique est donc aux Cinq zang;
Sa saveur est l'amer (ku 苦 ); Il relève du feu (huo 火 ); Son animal domestique est le mouton (yang 羊 ); Sa céréale est le millet glutineux (shu 黍 ); Sa correspondance aux Quatre saisons, dans les hauteurs est la planète Mars (huo xing 惑星 ); De sorte que les maladies sont ressenties dans les circulations vitales (mai 脈 ); Sa note est la quatrième note (zhi 徵 ); Son nombre est le Sept, Son odeur est le brûlé (jiao 焦 ).


1. GUANCHONG 關 衝
GUAN 關 Epar, barrière, douane; passe, défilé, passage. Passer par; communication. Fermer, clore,
obstruer. Clé, pièce essentielle d'un mécanisme, pivot, charnière. Concerner, intéresser; mettre en
rapport.
Gate, custom, frontier pass; juncture. To connect, to involve, to inform. To close, to shut, to fasten.
CHONG 衝Lieu de passage, grand-route; carrefour. S'avancer droit sur; se précipiter sur; faire
irruption; assaillir, heurter. Face à, tourné vers. Bélier. Plein de force, vigoureux, puissant; impétueux,
fougueux. Sommeiller.
To rush towards, or again. To insult. A  thoroughfare. To dash against. To collide with. To clash
with…
2. YEMEN 液 門
YE 液 Liquide; jus; suc; secrétion. Se liquifier. Faire tremper. Mouiller; humecter.
Fluid secretions; juices; sap.
MEN 門 Porte, porte à deux battants, portail extérieur; passage. Ouverture, voie d'accès. Moyen
(de parvenir). Famille; maison; courant de pensée, branche du savoir, clan, école; classe, catégorie..
A door, a  gateway, an opening, an intrance, a  duct. A  family, a  profession, a  sect, a  school or party

Zapraszamy też na Youtube: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty youtube.png, oraz na FB Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty facebook.png