www.CentrumSztukZdrowotnych.pl
Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej


Strona glówna » Szkolenia, kursy Tradycyjna Medycyna Chińska-TCM » X 2014 - VI 2017 Szkoła Ziołolecznictwa Klasycznej Medycyny Chińskiej  – kurs trzyletni

Szkoła Ziołolecznictwa Klasycznej Medycyny Chińskiej – kurs trzyletni

Warszawa, X 2014 - VI 2017 r. Obszerne wprowadzenie w  teorię zastosowania ziół i  receptur ziołowych medycyny chińskiej. Z  uwagi na charakter szkolenia ilość miejsc jest ograniczona, o  uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i  wpłat na konto bankowe.

Kolejna edycja tego szkolenia zaczyna się na jesieni 2018 roku.
Przyjmujemy już wstępne zgłoszenia.

prof. dr Yifan Yang
prof. dr Yifan Yang
Szkolenie prowadzi: prof. dr  Yifan Yang, więcej…

Program kursu, więcej…

Wykłady z  języka angielskiego tłumaczy Marta Nizioł-Wojniusz


Wykładowczyni przygotowała materiały szkoleniowe.

Szkolenie to jest pierwszym wieloletnim kursem prowadzonym przez prof. dr  Yifan Yang w  Centrum Sztuk Zdrowotnych.pl w  Warszawie.

Kurs składa się z  15 weekendowych sesji:
- 7 sesji w  roku szkolnym 2014 / 2015 oraz egzamin
- 8 sesji w  roku szkolnym 2015 / 2016 i  w roku szkolnym 2016 / 2017 oraz egzamin końcowy
- pani profesor Yifan Yang proponuje 6 dodatkowych sesji w  latach 2016 - 2018, wprowadzających w  samodzielne prowadzenie praktyki ziołolecznictwa TCM

Terminy sesji w  roku szkolnym 2014/2015:

7 sesja: 17 – 18 X 2015 - Miejsce zajęć: Warszawa, ul. Słowackiego 19a, więcej…, sala 3

Terminy sesji w  roku szkolnym 2015/2016 i  2016/2017 stanowiące też szkolenie "Szkoła Ziołolecznictwa Klasycznej Medycyny Chińskiej dla praktyków":
1 sesja: 24–25 X 2015 - Miejsce zajęć: Warszawa, ul. Słowackiego 19a, więcej…, sala 1
2 sesja: 14–15 XI 2015 - Miejsce zajęć: Warszawa, ul. Słowackiego 19a, więcej…, sala 1
3 sesja: 12–13 III 2016 - oraz egzamin po 1 roku szkolenia Miejsce zajęć: Warszawa, ul. Słowackiego 19a, więcej…, sala 1
4 sesja: 16–17 IV 2016 - Miejsce zajęć: Warszawa, ul. Słowackiego 19a, więcej…, sala 3 na piętrze
5 sesja: 15–16 X 2016 - Miejsce zajęć: Warszawa, ul. Słowackiego 19a, więcej…, sala 1

6 sesja: 25–26 II 2017 - Rozróżnianie i   leczenie powszechnych chorób dziecięcych w   Klasycznej Medycynie Chińskiej, Zapisy i  opłaty, kliknij… - | Miejsce zajęć: Warszawa, ul. Słowackiego 19a, więcej…, sala 3 na piętrze

7 sesja: 8–9 IV 2017 - Rozróżnianie i  leczenie powszechnych chorób skóry w  Klasycznej Medycynie Chińskiej, Zapisy i  opłaty, kliknij… - | Miejsce zajęć: Warszawa, ul. Słowackiego 19a, więcej…, sala 3 na piętrze

8 sesja: 10–11 VI 2017 - Rozróżnianie i  leczenie powszechnych zaburzeń umysłowych w  Klasycznej Medycynie Chińskiej, Zapisy i  opłaty, kliknij… - | Miejsce zajęć: Warszawa, ul. Słowackiego 19a, więcej…, sala 3 na piętrze

Godziny zajęć:
Sobota 10:00 - 18:00 z  przerwą na obiad - 90 minut
Niedziela 9:00 - 15:00 z  przerwą na obiad - 60 minut
Za wyjątkiem sesji:
 - 7, 8–9 IV 2017
-  8, 10–11 VI 2017
, które odbędą się w  godzinach:
Sobota 9:00 - 11:00 egzamin odpowiednio: poprawkowy po pierwszych 7 sesjach i  egzamin końcowy
Sobota 11:00 - 18:15 z  przerwą na obiad (krótszą o  30 minut)
Niedziela 9:00 - 15:15 z  przerwą na obiad

Przewidywane są krótkie przerwy i  jedna dłuższa na obiad (we własnym zakresie).

Bardzo prosimy o  przekazanie informacji o  tym seminarium znajomym.

Informacje i  zapisy:
Marian Nosal, preferowana forma kontaktu - telefon: 224785715;
ewentualnie komórka: 697113930 lub email: marian.nosal@gmail.com
W czasie wakacji przyjmowanie zgłoszeń emailowych może być opóźnione.

UWAGA:
Ilość miejsc jest ograniczona.
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i  wniesienia opłaty.
Ceny obejmują wykłady i   materiały, nie obejmują zakwaterowania i  wyżywienia.
W razie dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia na inną salę na terenie Warszawy (proszę przed kazdą sesją szkolenia sprawdzać na tej stronie www najnowsze informacje).
Zastrzegamy sobie możliwość organizowania kolejnych sesji szkolenia przez różnych organizatorów.
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania imprezy lub jej części, albo zmiany terminu z   uwagi na okoliczności od nas niezależne, takie jak choroba osoby prowadzącej, problemy transportowe, czy mała ilość zgłoszonych osób.
W razie odwołania szkolenia lub jego części opłata lub odpowiednia jej część będzie zwrócona uczestnikom.

Informacje o  innych kursach i  szkoleniach z  dziedziny:
- Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
-  dietetyki Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
-  akupunktury
-  starożytnej chińskiej refleksologii - masażu stóp On Zon Su
- gimnastyki Tai Ci i  Chi Kungu medycznego
i innych sztuk zdrowotnych w  serwisie internetowym:
www.CentrumSztukZdrowotnych.pl


© Marian Nosal 2007, Czas generacji strony: 20.3 ms. Ostatnia aktualizacja: 2017-03-13 12:19