Centrum Sztuk Zdrowotnych

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Szkolenia, kursy Tradycyjna Medycyna Chińska-TCM 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

☼ Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ☼

Witajcie Moi Drodzy, Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty Lada_Malinakova.jpg W czerwcu kontynuujemy ćwiczenia Tai Chi Kung (Qigong i  Tai Chi) po przerwie na Polach Mokotowskich. Prowadzi Lada Malinakova Organizacja i  płatności: , więcej…
Zapraszamy na Lada MalinakovaTai Chi, Forma DzieciLetni Obóz Qigong oraz Tai Chi Chuan (Chi Kung i   Taijiquan), 4-18 lipca 2020 - budowanie zdrowia i  Tradycyjna Medycyna Chińska w  praktyce. Prowadzi Lada Malinakova. Prosimy o  zgłaszanie chęci uczestniczenia w  tym szkoleniu. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 697113930; stacjonarny: 224785715 , więcej…

Warszawska Szkoła Akupunktury Klasycznej Medycyny Chińskiej, kurs trzyletni

UWAGA: SZKOLENIE ODWOŁANE !!!

Szkolenie jest wprowadzeniem w  Tradycyjną Medycynę Chińską w  ujęciu klasycznym oraz pełnym i  gruntownym przygotowaniem do wykonywania zawodu akupunkturzysty.

Szkolenie prowadzi zespół doświadczonych profesorów chińskich uniwersytetów medycznych pod kierunkiem dobrze już nam znanego profesora Sun Peilina.

prof. dr Sun Peilin
prof. dr Sun Peilin

Dyrektor Szkoły: prof. dr Sun Peilin
Dyrektor ds edukacji: prof. dr Wang Weixiang
Zespół wykładowców:
prof. dr Sun Peilin
prof. dr Wang Weixiang
prof. dr Wang Tianjun
prof. dr Mei Lu

Wszyscy wykładowcy mają bogate doświadczenie dydaktyczne i  kliniczne zdobyte nie tylko na terenie Chin, ale też na Zachodzie, dzięki czemu przekazują tajniki akupunktury i  Klasycznej Medycyny Chińskiej dogłębnie i  z uwzględnieniem naszego, zachodniego sposobu myślenia.

Wykłady będą tłumaczone z  języka angielskiego na język polski przez tłumaczy posiadających bardzo dobrą znajomość słownictwa medycznego.

Wykładowcy przygotowali materiały szkoleniowe.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie udziału w  szkoleniu, a  osoby które przystąpią do egzaminów również dyplom ukończenia wraz z  oceną końcową.


Przewidywane godziny zajęć:
Sobota 10:00 - 18:00 z   przerwą na obiad
Niedziela 9:00 - 15:00 z   przerwą na obiad

Przewidywane są krótkie przerwy (organizator zapewnia kawę i  herbatę) i  jedna dłuższa na obiad (katering zewnętrzny lub we własnym zakresie).

Miejsce zajęć: Warszawa, ul. Słowackiego 19a, więcej…, sala 1
Program kursu obejmował będzie dodatkową część z  zakresu podstaw medycyny zachodniej oraz praktyki przygotowujące do zawodu akupunkturzysty.

Szanowni Uczestnicy,
Informujemy, iż AKTUALNIE PROGRAM ZOSTAŁ WPISANY DO BAZY REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH, w  najbliższym czasie przystępujemy do uzyskania wpisu do ewidencji szkół i  placówek niepublicznych zgodnie z  wymogami art.82 ustawy z  dnia 7 września 1991r. o  systemie oświaty.

Zgłoszenia i  opłaty:

Ze względu na duże zainteresowanie programem oraz ograniczoną ilość miejsc prosimy o  zgłoszenie mailowe na adres marian.nosal@gmail.com
(zgłoszenie powinno zawierać: imię i  nazwisko, telefon kontaktowy, email, miejsce zamieszkania i  pełną lub skróconą (ACU-3) nazwę szkolenia, tytuł emila ze zgłoszeniem: "ZGŁOSZENIE na szkolenie ACU-3" )
Osoby, które już są zapisane i  podały swoje dane, proszone są tylko o  dokonanie zaliczki (opłaty rejestracyjnej).
Potwierdzeniem wpisu na listę uczestników szkolenia jest dokonanie zaliczki (opłaty rejestracyjnej) w  wysokości 500 zł na konto:
Bank Pekao S.A. Oddział IV w  Warszawie: 76 1240 1053 1111 0010 2983 4034
Dla: Lada Malinakova Centrum Sztuk Zdrowotnych, ul. Królów Polskich 11m3, 02-496 Warszawa

W tytule wpłaty proszę wpisać imię nazwisko uczestnika z  dopiskiem „zaliczka na kurs trzyletni akupunktury” lub "ACU-3".
Wniesiona opłata rejestracyjna zostanie odliczona od całej kwoty szkolenia.

Cena za semestr (5 sesji)*:
przy płatności jednorazowej 3 500 zł
przy płatności ratalnej 800 zł za sesję
*cena nie uwzględnia opłaty za dodatkową część szkolenia z  zakresu medycyny zachodniej oraz za praktyki zawodowe

Informacje i  zgłoszenia:
Marian Nosal, preferowana forma kontaktu - telefon: 224785715;
ewentualnie komórka: 697113930 lub email: marian.nosal@gmail.com
Ilość miejsc jest ograniczona, Prosimy o  wcześniejsze zgłoszenia!

W zgłoszeniu prosimy podać imię i  nazwisko, numer telefonu kontaktowego, email, miejsce zamieszkania (miejscowość i  województwo) oraz oznaczenie szkolenia (WSzAKMCh).

Poniżej podajemy wzór prostego zgłoszenia e-mailowego:Imię Nazwisko - 600-000-000 - email@poczta.pl - Miasto - prof. dr   Sun Peilin 3-4 IX 2016


i prosimy o  zgłoszenia w  tym formacie.

Bardzo prosimy o  przekazanie informacji o  tym seminarium znajomym.

Informacje i  zapisy:
Marian Nosal, komórka: 697113930; stacjonarny: 224785715

Ilość miejsc jest ograniczona.
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i  wniesienia opłaty.
Ceny obejmują wykłady i   materiały, nie obejmują zakwaterowania i  wyżywienia.
Jeżeli na 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia uczestnik nie zgłosi rezygnacji, to opłaty są bezzwrotne.
W razie dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia na inną salę na terenie Warszawy (proszę przed kazdą sesją szkolenia sprawdzać na tej stronie www najnowsze informacje).
Zastrzegamy sobie możliwość organizowania kolejnych sesji szkolenia przez różnych organizatorów.
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania imprezy lub jej części, albo zmiany terminu z   uwagi na okoliczności od nas niezależne, takie jak choroba osoby prowadzącej, problemy transportowe, czy mała ilość zgłoszonych osób.
W razie odwołania szkolenia lub jego części opłata lub odpowiednia jej część będzie zwrócona uczestnikom.

Informacje o  innych kursach i  szkoleniach z  dziedziny:
- Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
-  dietetyki Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
-  akupunktury
-  starożytnej chińskiej refleksologii - masażu stóp On Zon Su
- gimnastyki Tai Ci i  Chi Kungu medycznego
i innych sztuk zdrowotnych w  serwisie internetowym:
www.CentrumSztukZdrowotnych.pl

Zapraszamy też na Youtube: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty youtube.png, FB Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty facebook.png oraz na Google+ Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty google+.png