www.CentrumSztukZdrowotnych.pl
Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej

   wersja do druku 
Strona glówna » Szkolenia, kursy Tradycyjna Medycyna Chińska-TCM 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

Ile to jest?
Sześćdziesiąt sześć + osiem
ZACZYNAMY W  PAŹDZIERNIKU 2017: prof. dr Sun PeilinTradycyjna Medycyna Chińska Warszawska Szkoła Akupunktury Klasycznej Medycyny Chińskiej, kurs trzyletni Warszawa X 2017 - VI 2020 r. Prowadzą: prof. dr  Sun Peilin, prof. dr. Wang Weixiang, prof. dr  Wang Tianjun. , więcej…

Warszawska Szkoła Akupunktury Klasycznej Medycyny Chińskiej, kurs trzyletni

Warszawa, X 2017 - VI 2020. Ilość miejsc jest ograniczona wielkością sali wykładowej. Prosimy już o  wstępne zgłoszenia.

Szkolenie jest wprowadzeniem w  Tradycyjną Medycynę Chińską w  ujęciu klasycznym oraz pełnym i  gruntownym przygotowaniem do wykonywania zawodu akupunkturzysty.

Szkolenie prowadzi zespół doświadczonych profesorów chińskich uniwersytetów medycznych pod kierunkiem dobrze już nam znanego profesora Sun Peilina.

Wszyscy wykładowcy mają bogate doświadczenie dydaktyczne i  kliniczne zdobyte nie tylko na terenie Chin, ale też na Zachodzie, dzięki czemu przekazują tajniki akupunktury i  Klasycznej Medycyny Chińskiej dogłębnie i  z uwzględnieniem naszego, zachodniego sposobu myślenia.

prof. dr Sun Peilin
prof. dr Sun Peilin

Dyrektor Szkoły: prof. dr Sun Peilin
Dyrektor ds edukacji: prof. dr Wang Weixiang
Zespół wykładowców:
prof. dr Sun Peilin
prof. dr Wang Weixiang
prof. dr Wang Tianjun
prof. dr Mei Lu

Wykłady będą tłumaczone z  języka angielskiego na język polski przez zespół tłumaczy posiadających bardzo dobrą znajomość słownictwa medycznego.

Wykładowcy przygotowali materiały szkoleniowe.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie udziału w  szkoleniu, a  osoby które przystąpią do egzaminów również dyplom ukończenia wraz z  oceną końcową.

Szkolenie to jest pierwszym z  cyklu kursów prowadzonych przez zespół znanych profesorów TCM w  Centrum Sztuk Zdrowotnych w  Warszawie.


Godziny zajęć:
Sobota 10:00 - 18:00 z   przerwą na obiad
Niedziela 9:00 - 15:00 z   przerwą na obiad

Przewidywane są krótkie przerwy (organizator zapewnia kawę i  herbatę) i  jedna dłuższa na obiad (katering zewnętrzny lub we własnym zakresie).

Miejsce zajęć: Warszawa, ul. Słowackiego 19a, więcej…, sala 3

Zgłoszenia i  opłaty:

Warunkiem wzięcia udziału w  szkoleniu jest zgłoszenie udziału oraz wpłata całej opłaty w  terminie 60 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.
Ilość miejsc jest ograniczona, o  uczestnictwie decyduje kolejność wpłat na konto bankowe.

Przewidywana cena szkolenia:
700 za sesję, czyli 7000 zł za rok

Informacje i  zgłoszenia:
Marian Nosal, preferowana forma kontaktu - telefon: 224785715;
ewentualnie komórka: 697113930 lub email: marian.nosal@gmail.com
Ilość miejsc jest ograniczona, Prosimy o  wcześniejsze zgłoszenia!

W zgłoszeniu prosimy podać imię i  nazwisko, numer telefonu kontaktowego, email, miejsce zamieszkania (miejscowość i  województwo) oraz oznaczenie szkolenia (WSzAKMCh).

Poniżej podajemy wzór prostego zgłoszenia e-mailowego:Imię Nazwisko - 600-000-000 - email@poczta.pl - Miasto - prof. dr   Sun Peilin 3-4 IX 2016


i prosimy o  zgłoszenia w  tym formacie.

Cenę podamy w  terminie późniejszym

Bardzo prosimy o  przekazanie informacji o  tym seminarium znajomym.

Informacje i  zapisy:
Marian Nosal, komórka: 697113930; stacjonarny: 224785715

Ilość miejsc jest ograniczona.
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i  wniesienia opłaty.
Ceny obejmują wykłady i   materiały, nie obejmują zakwaterowania i  wyżywienia.
W razie dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia na inną salę na terenie Warszawy (proszę przed kazdą sesją szkolenia sprawdzać na tej stronie www najnowsze informacje).
Zastrzegamy sobie możliwość organizowania kolejnych sesji szkolenia przez różnych organizatorów.
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania imprezy lub jej części, albo zmiany terminu z   uwagi na okoliczności od nas niezależne, takie jak choroba osoby prowadzącej, problemy transportowe, czy mała ilość zgłoszonych osób.
W razie odwołania szkolenia lub jego części opłata lub odpowiednia jej część będzie zwrócona uczestnikom.

Informacje o  innych kursach i  szkoleniach z  dziedziny:
- Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
-  dietetyki Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
-  akupunktury
-  starożytnej chińskiej refleksologii - masażu stóp On Zon Su
- gimnastyki Tai Ci i  Chi Kungu medycznego
i innych sztuk zdrowotnych w  serwisie internetowym:
www.CentrumSztukZdrowotnych.pl