Centrum Sztuk Zdrowotnych

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Nauczyciele » prof. dr. Jong Baik 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

☼ Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ☼

Zapraszamy na szkolenie:
Jong BaikKoreańska Aurikuloterapia 17 - 18 III 2018 r. Prowadzi prof. dr  Jong Baik., więcej…
Prosimy o  zgłaszanie chęci uczestniczenia w  tym szkoleniu.
Informacje i  zapisy:
Marian Nosal, komórka: 697113930; stacjonarny: 224785715
ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - prof. dr. Jong Baik Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2023 - VI 2024 roku. Prowadzi Lada Malinakova. MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ DO SZKOLENIA, A  ZALEGŁE SESJE ZALICZYĆ ONLINE. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

prof. dr  Jong Baik

Wersja angielska tekstu jest na końcu strony / English version is below the Polish one

Programy kursów opracowane przez Jonga Baika


Jong Baik
prof. Jong Baik

Jong Baik Dip Ac Dip KHT Ac BA MSc PhD DAc (doktor akupunktury) pochodzi z  Korei Południowej, ale obecnie mieszka w  Anglii. Jest on światowej klasy wykładowcą o  pełnym entuzjazmu, wiedzy i  rozluźnienia stylu nauczania. Specjalizuje się w  mikro akupunkturze (Micro Acupuncture Systems), a  szczególnie w  Koreańskiej Akupunkturze Dłoni (KHT). Studiował przez wiele lat pod okiem twórcy KHT, dr  Tae Woo Yoo i  otrzymał dyplom z  Koreańskiej Terapii Dłoni. Regularnie powraca do Korei Południowej, żeby nauczać w  głównym ośrodku KHT oraz na międzynarodowych konferencjach KHT.

Jong spędził również wiele lat ucząc się od twócy Aurikuloterapii Koreańskiej i  zdobył kwalifikacje wykładowcy z  tego zakresu. Prowadził on szkolenia z  tego tematu w  wielu krajach.
Ponadto, posiada on licencjat z  sinologii, w  tym klasyków chińskich (min. Wielkiej Księgi Przemian, Nan Jing, Kanonu medycyny chińskiej Żółtego Cesarza), a  także głęboką wiedzę zarówno o  TMC, jak i  akupunkturze Pięciu Przemian (akupunktura sa am).

Jong stiudiował przez cztery lata na Northern College of Acupuncture w  Jorku, w  Wielkiej Brytanii i  uzyskał tam dyplom z  akupunktury. Stopień magistra akupunktury oraz doktorat z  Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (Huang di Nei Jing) zdobył na University of Wales. Kontynuował badania związane z  jego pracą doktorską pod kierownictwem słynnego profesora Ju Bao Zhao na Uniwersytecie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej w  Liaoning, w  Chinach.

Jong prowadził wykłady gościnnie na Coventry University oraz University of Wales. Obecnie jest on profesorem wizytującym na Southern California University School of Oriental Medicine and Acupuncture. W  2016 roku uzyskał tytuł doktora akupunktury od World Federation of Acupuncture and Moxibustion Societies. Od trzynastu lat prowadzi wykłady na różne tematy w  Wielkiej Brytanii, Europie i  Korei Południowej.

W 2005 roku Jong utworzył swój własny ośrodek szkoleniowy - Jong Baik Education w  Darlington, w  Wielkiej Brytanii. Prowadzi tam regularnie wydarzenia, wykłady oraz warsztaty z  szerokiej gamy tematów. Ponadto, od czternastu lat należy on do zespołu opieki paliatywnej w  hospicjum w  Darlington.English version:

Jong Baik Dip Ac Dip KHT Ac BA MSc PhD DAc (Doctor of Acupuncture) is originally from South Korea but is now living in England. He is an established international lecturer with an enthusiastic, knowledgeable and relaxed style of teaching. He specialises in Micro Acupuncture Systems particularly Korean Hand Acupuncture Therapy (KHT). He studied under the originator of KHT, Dr  Tae Woo Yoo, for many years and gained a  Diploma in Korean Hand Therapy. He regularly returns back to South Korea to lecture at the KHT headquarters and KHT international conventions.

Jong also spent many years studying under the originator of Korean Auricular Therapy and qualified as a  lecturer in the subject. He has now lectured on this subject in numerous countries.

He has a  Bachelor’s Degree in Sinology including Chinese Classics (including ‘The Book of Changes’, ‘Book of Difficulty’, ‘Yellow Emperors Inner Cannon’) and has a  deep knowledge of both TCM and Five Element Acupuncture (Sa am Acupuncture).

Jong studied for four years at the Northern College of Acupuncture in York, UK to gain his Diploma in Acupuncture. He studied for both his Master degree in Acupuncture and his PhD in Traditional Chinese Medicine (Huangdi Neijing) at the University of Wales. He studied about his PhD topic further under the prestige Professor Ju Bao Zhao at the Liaoning University of Traditional Chinese Medicine, China.

Jong has been a  visiting lecture for both Coventry University and the University of Wales. He is now a  visiting professor at Southern California University School of Oriental Medicine and Acupuncture. In 2016 he was awarded the title of Doctor of Acupuncture from the World Federation of Acupuncture and Moxibustion Societies. He has been lecturing in a  wide range of subjects for the past 13 years in the UK, Europe and South Korea.

Since 2005 Jong has established his own teaching academy, Jong Baik Education, based in Darlington, UK. He runs regular events, lectures and workshops on a  wide range of subjects. He has also been working as part of a  palliative care team in a  hospice in Darlington for 14 years.

Wszystkie planowane szkolenia i kursy na stronie głównej...

Programy kursów opracowane przez Jonga Baika

Zapraszamy też na Youtube: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - prof. dr. Jong Baik youtube.png, oraz na FB Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - prof. dr. Jong Baik facebook.png