Centrum Sztuk Zdrowotnych

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Szkolenia, kursy Tradycyjna Medycyna Chińska-TCM » Szkoła Dietetyki Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TCM), kurs siedmioczęściowy, edycja Wiosna 2021 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

☼ Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ☼

Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…

Webinarowa Szkoła Dietetyki Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TCM), kurs siedmioczęściowy, edycja Zima-Wiosna 2021

UWAGA - Jesteś na stronie www POPRZEDNIEJ edycji tego szkolenia.

Informacje o   NAJNOWSZYCH EDYCJACH i  WERSJACH TEGO KURSU są pod linkami:
Szkoła dietetyki Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Edycja bieżąca
oraz
Szkoła dietetyki Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Nowa edycja
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I - VI 2021 r. Warszawa. Jest to od wielu lat najbardziej popularne a  więc nalepiej oceniane przez uczestników szkolenie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej w  Polsce. Jest obszernym wprowadzeniem w  TCM oraz w  dietetykę medycyny chińskiej dla osób początkujących oraz powtórzeniem i  uporządkowaniem wiedzy dla bardziej zaawansowanych. W  związku z  sytuacją epidemiologiczną i  dbając o  Państwa bezpieczeństwo szkolenie to zrealizujemy w  formie webinaru. Oczywiście wolelibyśmy przeprowadzić szkolenie stacjonarne, ale byłoby to możliwe tylko w  wypadku nagłej zmiany sytuacji na lepsze. W  poprzedniej edycji tego szkolenia, gdzie aż 6 sesji było nadawanych przez Internet, większość uczestników była bardzo z  tego zadowolona.
dr Agnieszka Krzemińska
dr Agnieszka Krzemińska

Wydarzenie będzie transmitowane przez system webinarowy ClickMeeting (www.clickmeeting.com), a   uczestnicy otrzymają wcześniej emailem link z   odpowiednimi informacjami oraz z   indywidualnym hasłem/tokenem do zalogowania się.
Dla osób nie zaznajomionych z   systemem ClickMeeting, w   którym webinar ten będzie transmitowany, specjalnie dla Państwa, przygotowaliśmy nasz tekst wstępny: "Instrukcja użycia systemu webinarowego ClickMeeting w   ramach Wydarzeń organizowanych przez CentrumSztukZdrowotnych.pl",
w którym przekazujemy nasze doświadczenia z   pracy w   tym systemie, na stronie www:
centrumsztukzdrowotnych.pl/webinary/cm/instrukcja_u%C5%BCycia_cm/index,pl.html
Po każdej sesji uczestnicy otrzymają dostęp do filmów z  niej jeszcze przez trzy tygodnie.

dr Agnieszka Krzemińska
dr Agnieszka Krzemińska
Prosimy o  wczesne zgłoszenia, aby ułatwić organizację szkolenia.

Wiele osób pyta: a  co zrobić, jeżeli w  którejś sesji nie będę mogła/mógł uczestniczyć?
Taka sytuacja zdarza się i  dlatego osoby, które nie mogą wziąć udział we wszystkich sesjach, część z  nich mogą zaliczyć zaocznie, z  obszernych materiałów.

Program kursu, więcej…

Kurs prowadzi dr  Agnieszka Krzemińska, więcej…
Uczestnicy kursu otrzymają elektronicznie 7 skryptów, z  których każdy ma około 60 stron formatu A4, co w  sumie daje bardzo obszerny podręcznik dietetyki TCM.

dr Agnieszka Krzemińska
dr Agnieszka Krzemińska
Kurs składa się z  siedmiu sesji dwudniowych, przy czym dwie ostatnie sesje będą bezpośrednio po sobie.
Jeżeli nie możesz być na którejś z  sesji, możesz zaliczyć ją zaocznie. Otrzymasz odpowiednie materiały!
Terminy sesji:

1 sesja: 23-24 I  2021 - WSTĘP DO DIETETYKI WEDŁUG MEDYCYNY CHIŃSKIEJ
2 sesja: 13-14 lutego 2021 - ELEMENT ZIEMI
3 sesja: 13-14 marca 2021 - ELEMENT METALU
4 sesja 17-18 kwietnia 2021 - ELEMENT WODY
5 sesja: 15-16 maja 2021  - ELEMENT DRZEWA
6 sesja - ELEMENT OGNIA
ZMIANA: sesja 6 będzie przeprowadzona w  formie udostępnionych Państwu wcześniej filmów oraz spotkania online dnia 11 VI 2021 o  17:00, przeznaczonego na odpowiedzi na Państwa pytania
7 sesja: 12-13 czerwca 2021 - ZARYS DIAGNOSTYKI RÓŻNICOWEJ ORAZ SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA POKARMÓW I  ICH ZASTOSOWANIE W  DIETOTERAPII
Egzamin odbędzie się ONLINE, w  formie testu, przez system ClickMeeting 15 VI 2021, we wtorek o  godzinie 17:00
Podział zagadnień na poszczególne sesje może ulec zmianie.

Miejsce zajęć: Warszawa i  Internet cały

Godziny zajęć:
Przewidywane są krótkie przerwy i  jedna dłuższa na obiad (we własnym zakresie).
Sesje 1-5
sobota 10:00 - 18:00 z  przerwą na obiad
niedziela: 9:00 - 17:00 z  przerwą na obiad

Sesja 6
czwartek 10:00 - 18:00 z  przerwą na obiad
piątek: 9:00 - 17:00 z  przerwą na obiad

Sesja 7:
sobota 9:00 - 17:00 z  przerwą na obiad
niedziela: 9:00 - 17:00 z  przerwą na obiad


Zapisy i  przewidywane opłaty:
Warunkiem uczestnictwa w  kursie jest zgłoszenie udziału telefonicznie lub emailem, a  następnie, po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia, wniesienie opłaty za kurs na konto Organizatora w  niżej podanych terminach.
W zgłoszeniu prosimy podać imię i  nazwisko, numer telefonu kontaktowego, email, nazwę kursu i  numery sesji (np. "Szkoła dietetyki TCM 2021, sesje 1-7") oraz miejsce zamieszkania (miejscowość i  województwo).
Pierszeństwo w  zapisach mają osoby opłacające całość szkolenia z  góry.

Informacje i  zgłoszenia:
Lada Malinakova, Marian Nosal, preferowana forma kontaktu - telefon: 224785715 lub email: marian.nosal@gmail.com, ewentualnie komórka: +48/571245333Bardzo prosimy o  przekazanie informacji o  tym seminarium znajomym.

UWAGA:
Ilość miejsc jest ograniczona.
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i  wniesienia opłaty.
Ceny obejmują wykłady i   materiały, nie obejmują zakwaterowania i  wyżywienia.
W razie dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia na inną salę na terenie Warszawy (proszę przed kazdą sesją szkolenia sprawdzać na tej stronie www najnowsze informacje).
Zastrzegamy sobie możliwość organizowania kolejnych sesji szkolenia przez różnych organizatorów.
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania szkolenia lub jego części, albo zmiany terminu z   uwagi na okoliczności od nas niezależne, takie jak choroba osoby prowadzącej, problemy transportowe, czy mała ilość zgłoszonych osób.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy przeprowadzanych zajęć z  zajęć stacjonatnych na zajęcia internetowe (webinary, filmy itp.) i  odwrotnie w  przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora i  uniemożliwiających, bądź też znacznie utrudniajacych, przeprowadzenie zajęć stacjonatnych czy odpowiednio internetowych.
W razie odwołania szkolenia lub jego części opłata lub odpowiednia jej część będzie zwrócona Uczestnikom.

Informacje o  innych kursach i  szkoleniach z  dziedziny:
- Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
-  dietetyki Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
-  akupunktury
-  starożytnej chińskiej refleksologii - masażu stóp On Zon Su
- gimnastyki Tai Ci i  Chi Kungu medycznego
i innych sztuk zdrowotnych w  serwisie internetowym:
centrumsztukzdrowotnych.pl

Zapraszamy też na Youtube: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Szkoła Dietetyki Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TCM), kurs siedmioczęściowy, edycja Wiosna 2021 youtube.png, oraz na FB Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Szkoła Dietetyki Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TCM), kurs siedmioczęściowy, edycja Wiosna 2021 facebook.png