www.CentrumSztukZdrowotnych.pl
Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej

   wersja do druku 
Strona glówna » Nauczyciele » prof. Elisabeth Rochat de la Vallee 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

W PAŹDZIERNIKU 2017 ZACZYNAMY WAŻNE SZKOLENIE: prof. dr Sun PeilinTradycyjna Medycyna Chińska Warszawska Szkoła Akupunktury Klasycznej Medycyny Chińskiej, kurs trzyletni Warszawa X 2017 - VI 2020 r. Prowadzą: prof. dr  Sun Peilin, prof. dr. Wang Weixiang, prof. dr  Wang Tianjun. , więcej…

prof. Elisabeth Rochat de la Vallee du Lac de Jonc

Profesor Elisabeth Rochat de la Vallee jest postacią niemal legendarną. Wychowała kilka "pokoleń" nauczycieli i  specjalistów w  dziedzinie medycyny chińskiej. Wykłada między innymi we Francji, Anglii, Stanach Zjednoczonych, Szwecji, Brazylii, Hiszpanii, Izraelu i  w Polsce. Jej ksiażki czytają nawet studenci medycyny chińskiej studiujący w  Państwie Środka.


· Bibliografia Elisabeth Rochat de la Vallee w kilku językach
· Lista proponowanych tematów wykładów Elisabeth Rochat de la Vallee
· Lista seminariów Elisabeth Rochat, które odbyły się od 1995 roku

Elisabeth Rochat de la Valee
Elisabeth Rochat de la Valee
Podejście prof. Elisabeth Rochat polecają profesorowie i  mistrzowie chińskiej medycyny, szczególnie ci pochodzący z  tradycyjnych linii przekazu. Najwyżej w  Jej nauczaniu cenią głębokie zrozumienie kultury chińskiej i  klasycznych tekstów medycznych, konfucjańskich i  taoistycznych. A  bez uchwycenia sposobu myślenia medycznego i  filozoficznego starożytnych Chińczyków nie jest możliwe zrozumienie i  właściwe stosowanie tradycyjnej medycyny chińskiej.

Współczesny sposób studiowania medycyny chińskiej w  Chinach i  poza ich granicami nazywany jest przez tradycyjnych mistrzów obrazowo "chińskim ciałem z  Zachodnim mózgiem".

Profesor Rochat de la Vallee jest jednym z  nielicznych nauczycieli przywracających medycynie chińskiej jej "chiński mózg", czyli właściwy, pierwotny sposób myślenia o  zdrowiu i  chorobie.

Zaletą jej wykładów jest również piękny jezyk i  obrazowe przedstawianie tych trudnych zagadnień, połączone z  niezwykłą precyzją i  zgodnością ze starożytnymi tekstami.

Szczególną wartością wykładów Elisabeth Rochat jest omawianie poszczególnych zagadnień wyłącznie z  punktu widzenia starożytnych tekstów chińskich, których jest niezwykłą znawczynią. W  swoim wykładzie stara się nie akcentować swoich poglądów, czy też pogladów poszczególnych szkół medycyny chińskiej, których tak wiele jest na świecie, ale koncentruje się na na rzetelnym, naukowym i  twórczym odtworzeniu sposobu myślenia starożytnych Chińczyków.

Nie tylko cytuje fragmenty starożytnej klasyki medycyny chińskiej, ale przede wszystkim dysponuje szeroką wiedzą ogarniającą całość tej tematyki, co w  przypadku zastosowań praktycznych jest rzeczą kluczową. Jej wykłady są więc solidną podstawą teoretyczną, niezależnie od tego, z  jaką gałęzią tradycyjnej chińskiej medycyny jesteśmy związani.

Wyjaśnia to dlaczego jej wykłady, książki i  publikacje są tak popularne na całym świecie.

W seminariach prof. Elisabeth Rochat, organizowanych przez Centrum Sztuk Zdrowotnych w  Warszawie, biorą udział najbardziej doświadczeni akupunkturzyści i  lekarze chińskiej medycyny, osoby które same są certyfikowanymi nauczycielami i  Mistrzami Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Uczestnicy pochodzą z  różnych szkół medycyny chińskiej i  reprezentują różny poziom wiedzy, ale charakteryzuje ich chęć nabywania nowych umiejętności dla dobra ich pacjentów, co jak widać z  ich życiorysów, udaje im się właściwie zrealizować.

Niektóre partie wykładu doskonale wprowadzają początkujących w  świat medycyny chińskiej, inne są bardziej doceniane przez doświadczonych terapeutów i  lekarzy, którzy twierdzą, że tej wiedzy i  jej praktycznych zastosowań nie mogliby nabyć z  żadnych innych dostepnych źródeł.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Życiorys:
Urodzona w  1949 roku w  Paryżu.

Studia literatury klasycznej, filozofii i  sinologii.

Od roku 1970 pracuje z  o. Claude Larre sj i  dr Jean Schatz nad myślą chińską i  tekstami medycznymi.

Po pobycie na Taiwanie (1974-75) pracuje i  wykłada w  Paryskim Instytucie Ricci i  pozostaje jego sekretarzem generalnym aż do 2007.

Jest tam kierowniczką nauczania jak również głowną wykładowczynią.

Od 1989 pracuje nad edycją Grand Ricci (słownik encyklopedyczny chińsko-francuski) i  jest jego główną wydawczynią od 1998 do momentu wydania w  2001.

Wykłada starożytną myśl chińską, szczególnie Taoizm, klasyczny język chiński, tradycyjną medycynę chińską na wielu uniwersytetach, szkołach i  instytutach całego świata.

Opublikowała wiele książek i  artykułów na te tematy po francusku i  angielsku. Istnieją również tłumaczenia na wiele innych języków.

Aktualnie jest dyrektorem Europejskiej Szkoły Akupunktury w  Paryżu.

Do Polski przyjeżdża od roku 1995 prezentując różne aspekty klasycznej medycznej myśli chińskiej.

Aktualnie jest w  przygotowaniu jej pierwsza książka po polsku omawiająca podstawowe aspekty medycznej myśli chińskiej dotyczące emocji i  duchowości pt. "Duch ożywiający - spojrzenie na serce medycyny chińskiej".


Programy kursów opracowane przez Elisabeth Rochat de la Vallee
Wszystkie planowane szkolenia i kursy na stronie głównej...