Centrum Sztuk Zdrowotnych

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Programy wszystkich szkoleń, kursów » Programy: Tradycyjna Medycyna Chińska » prof. Elisabeth Rochat de la Vallee » Punkty Pięciu Elementów, Osiem nadzwyczajnych meridianów 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:

☼ Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ☼

To szkolenie odbędzie się w  terminie:
[[title]] ela.jpg30 IX - 3 X 2011 r. Seminarium Tradycyjnej Chińskiej Medycyny dla terapeutów, lekarzy, psychologów i  szerokiej publicznosci, prowadzi Elisabeth Rochat de la Vallee, tematy:
1) Punkty Pięciu Elementów 2) Osiem nadzwyczajnych meridianów, więcej…
Prosimy o  zgłaszanie chęci uczestniczenia w  tym szkoleniu.
Informacje i  zapisy:
Marian Nosal, komórka: 697113930; stacjonarny: 224785715
Lada Malinakova, komórka: 609657859; stacjonarny: 224785715
ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Punkty Pięciu Elementów, Osiem nadzwyczajnych meridianów Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2023 - VI 2024 roku. Prowadzi Lada Malinakova. MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ DO SZKOLENIA, A  ZALEGŁE SESJE ZALICZYĆ ONLINE. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
SZKOLENIE Z  CYKLU: "U Źródeł Tradycyjnej Chińskiej Medycyny": Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Punkty Pięciu Elementów, Osiem nadzwyczajnych meridianów Elisabeth_Rochat.jpg 7 - 9 II 2020 r. Podwójny aspekt Serca, Ogień cesarski i  ministerialny. Krew i  Duch: ciepło witalne i  oświecone rozróżnianie. Meridian ręki Shaoyin 手少陰, prowadzi Elisabeth Rochat de la Vallee. , więcej… Prosimy o  zgłaszanie chęci uczestniczenia w  tym szkoleniu. Informacje i  zapisy: Marian Nosal, komórka: 697113930; stacjonarny: 224785715
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

PROGRAM SZKOLENIA:

1) PUNKTY PIĘCIU ELEMENTÓW 2) OSIEM MERIDIANÓW NADZWYCZAJNYCH

PUNKTY PIĘCIU ELEMENTÓW
WU SHU 五輸

Dwudniowe wykłady pozwolą na głębokie przebadanie znaczenia i  funkcji Wu Shu czyli Pięciu Punktów przekazujących tak jak one są opisane w  klasycznych chińskich medycznych tekstach. Oprzemy się głównie na na Neijing i  Nanjing. Punkty przekazujące są związane z  Pięcioma Elementami i  usytułowane na krańcach kończyn.

W pierwszym dniu przedstawimy kolejno każdą kategorię punktów. Oprzemy to na ananalizie znaków używanych w  chińskim języku: ich nazwy jak również ich znaczenia metaforycznego. To pozwoli nam na zrozumienie charakteru tchnień właściwych każdemu etapowi. Zobaczymy jakie są typowe symptomy, ich związek z  Pięcioma elementami i  podstawowymi typami cyklów przemian. Zwrócimy uwagę na różnice miedzy meridianami yang i  ying i  ostatecznie na spójność tych punktów w  ramach pewnej całości.

W drugim dniu przyjrzymy się punktom na meridianach yin i  yang w  ich klinicznym zastosowaniu.
Pokażemy jak może być rozumiany każdy punkt, jego nazwa i  funkcja w  ramach związku z  jednym z  Pięciu elementów. Zobaczymy również ograniczenia systematycznego i  praktycznego użycia korelacji między punktem i  danym elementem. Wytłumaczone będzie również związek miedzy poszczególnymi meridianami w  każdej parze.
Przedstawimy odpowiedniki pór roku i  momentów w  czasie.


OSIEM MERIDIANÓW NADZWYCZAJNYCH
奇經八脈
QI JIN BA MAI Qi

Nie ma mowy o  kompletnych studiach medycyny chińskiej bez zrozumienia tego czym są meridiany nadzwyczajne.
Przedstawiają one sobą podstawową regulacją krwi i  tchnień
(xue qi 血氣) w  ciele ludzkim na obraz i  podobieństwo organizacji kosmicznej życia manifestującej się na poziomie symbolicznym liczbą Osiem (ba 八). Na tym samym poziomie jest usytuowanych Osiem trygramów (ba gua) czy też Osiem wiatrów (ba feng八風).

Opierając się na analizie znaków chińskich jak również na wielkich medycznych tekstach klasycznych przedstawimy główne funkcje tych meridianów.

Dumai (督脈) stanowi pierwszą manifestację niebiańskiego yang a  Renmai (任脈) ziemskiego yin.
Fuzja yin i  yang pozwala na pojawienie się potężnego napędu życiowego – Chongmai (衝脈). Ten ostatni jest kontrolowany poprzez to co podtrzymuje i  jednoczy czyli Daimai (帶脈). Wszystkie one razem pozwalają na pojawienie się pewnego rodzaju owalnej struktury, tak jakby prymitywnego jaja, przestrzeni życiowej złożonej z  yin i  yang manifestujących się w  ciele ludzkim w  postaci krwi i  tchnień. Wewnątrz tej struktury i  w jej poszerzeniu, krew i  tchnienia stanowią harmonijną parę. Ich wewnętrzne związki i  wymiany są kontrolowane przez Qiaomai (蹻脈) podczas gdy Weimai (維脈) organizuje całość yin i  yang ciała, każde z  nich wg swych specyficznych jakości.

Punkty meridianów nadzwyczajnych noszą nazwę ośmiu punktów mistrzowskich.

Zapraszamy też na Youtube: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Punkty Pięciu Elementów, Osiem nadzwyczajnych meridianów youtube.png, oraz na FB Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Punkty Pięciu Elementów, Osiem nadzwyczajnych meridianów facebook.png